HBOR, EIF i SID banka pokrenuli investicijsku platformu za znanstvena istraživanja

Regionalni fond za transfer tehnologija će financirati istraživačke projekte, razvoj tehnologija i zaštitu intelektualnog vlasništva s potencijalnom visokom komercijalnom vrijednošću. U projekte hrvatskih znanstvenih ustanova će biti uloženo najmanje 15 mil. eura

46
Fond za transfer tehnologija

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR), Europski investicijski fond (EIF) i SID bankom, slovenska izvozna i razvojna banka, pokrenuli su novu investicijsku platformu od najmanje 40 milijuna eura za potporu inovacijama, znanstvenim istraživanjima i zaštiti intelektualnog vlasništva u Sloveniji i Hrvatskoj.

Sredstva nove regionalne platforme, koju HBOR i SID banka financiraju s po 10 milijuna eura te EIF s 20 milijuna eura, bit će uložena u osnivanje regionalnog fonda za transfer tehnologija, odnosno fonda rizičnog kapitala koji će financirati istraživačke projekte, razvoj tehnologija i zaštitu intelektualnog vlasništva s potencijalnom visokom komercijalnom vrijednošću za gospodarstvo.

Financirat će se projekti koje razvijaju hrvatska ili slovenska sveučilišta, istraživački instituti i centri u fazi “Dokaza o konceptu” (eng. Proof of Concept) kojima su potrebna financijska sredstva za procjenu izvedivosti koncepta i prenošenje rezultata istraživanja u postupak komercijalizacije. U projekte hrvatskih znanstvenih ustanova iz ovog će fonda biti uloženo najmanje 15 milijuna eura.

Ovo je prva multinacionalna investicijska platforma za prijenos tehnologije ikada pokrenuta u Europskoj uniji. EIF procjenjuje da će sveučilišta i istraživački instituti u Sloveniji i Hrvatskoj na koje cilja platforma generirati više od 350 patentnih prijava i 100 izdvojenih tvrtki u sljedećih pet godina.

Prema analizi EIF-a, procjenjuje se da će u sljedećih pet godina sveučilišta i istraživački instituti u Sloveniji i Hrvatskoj prijaviti više od 350 patenata i 100 spin-off tvrtki koje bi se mogle financirati putem fonda za transfer tehnologija.

Ovo je prva multinacionalna investicijska platforma za prijenos tehnologije ikada pokrenuta u Europskoj uniji. EIF procjenjuje da će u sljedećih pet godina sveučilišta i istraživački instituti u Sloveniji i Hrvatskoj generirati više od 350 patentnih prijava i 100 spin-off tvrtki koje bi se mogle financirati putem fonda za transfer tehnologija.

Ulaganje u inovacije i prijenos tehnologije bit će ključno za dugoročno održivo zeleno gospodarstvo, otvaranje novih radnih mjesta i globalnu konkurentnost Europske unije.

“EIF, SID banka i HBOR pokretanjem CEETT-a stvaraju financijsku povijest u Europskoj uniji, Sloveniji i Hrvatskoj. To je prva multinacionalna platforma za transfer tehnologija u Europskoj uniji. Istovremeno, CEETT u Sloveniji i Hrvatskoj prvo je dugoročno rješenje za financiranje istraživačkih projekata i zaštitu intelektualnog vlasništva lokalnih sveučilišta i istraživačkih instituta te, što je jednako važno, za financiranje transfera tehnologija. Mi u EIF-u izrazito smo ponosni na naš doprinos daljnjem napretku znanstvenog istraživanja u ove dvije zemlje, a ja bih želio zahvaliti našim partnerima iz SID banke i HBOR-a na uloženoj energiji i napornom radu na pokretanju CEETT-a”, rekao je Alain Goddard, izvršni direktor EIF-a.

“Hrvatska ne zaostaje u razvoju patenata i novih rješenja, ali zaostaje u njihovoj primjeni u gospodarstvu. Naime, hrvatskom kao i slovenskom tržištu nedostaje karika u financiranju zbog koje mnogi vrijedni patenti i tehnološka rješenja nikada ne dožive svoju komercijalizaciju. Radi se o najrizičnijem obliku ulaganja i zbog toga se rijetko privatni kapital ulaže u ovakve projekte. Stoga je naša uloga, kao razvojne banke, nadomjestiti ovaj nedostatak te omogućiti čvrstu vezu znanosti i poduzetništva. Time ćemo potaknuti ne samo komercijalizaciju postignuća naših znanstvenih institucija, već i rast našeg gospodarstva na temelju primjene novih i inovativnih rješenja visoke dodane vrijednosti”, poručila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

„Održivi razvoj slovenskog gospodarstva i Slovenije snažno će ovisiti o tome hoće li Slovenija biti inovator, odnosno o ulaganjima u znanost, istraživanje, razvoj, inovacije i ljudski kapital. SID banka već je niz godina aktivna na ovom području sa svojim programima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te financiranja tehnoloških i razvojnih projekata u gospodarstvu.

U suradnji s EIF-om i HBOR-om unaprijedit će se postojeći programi za financiranje vlasničkog i kvazi-vlasničkog kapitala poduzeća (100 milijuna eura za slovenski program SEGIP; 80 milijuna eura za hrvatski program CROGIP) te će se uspostaviti CEETT platforma koja će putem fonda rizičnog kapitala za transfer tehnologija osigurati najmanje 40 milijuna eura za financiranja istraživačkih projekata, znanstvenih postignuća i intelektualnog vlasništva sveučilišta i istraživačkih instituta u Sloveniji i Hrvatskoj za koje se procijeni da posjeduju potencijal za komercijalizaciju na tržištu i primjenu u gospodarstvu kao i za podršku kod osnivanja inovativnih spin-off tvrtki.

Time se jačaju veze između istraživačkih institucija i poduzeća kako bi se Slovenija ponovno svrstala među vodeće inovativne zemlje i kako bi povećala konkurentnost svog gospodarstva, što će SID banka i nadalje poticati svojim programima financiranja i osiguranja“, istaknuo je Sibil Svilan, predsjednik Uprave SID banke.

EIF će provesti natječaj za odabir društva za upravljanje fondom za transfer tehnologija koji će biti otvoren do listopada ove godine, a odabir će se dovršiti u prvoj polovici 2022. nakon čega će fond započeti s radom i prvim ulaganjima.

Osnivanje ovog fonda nastavak je aktivnosti HBOR-a na razvijanju tržišta ulaganja u kapital. U suradnji s EIF-om HBOR je u zadnje dvije godine pokrenuo osnivanje četiri fonda, jednog za startupove i tri za poduzeća u zrelijoj fazi, čija se ukupna veličina očekuje da će doseći iznos od gotovo 300 milijuna eura.