HBOR odobrio 43 posto svih covid kredita na hrvatskom tržištu

Radi ublažavanja posljedica pandemije, HBOR je gotovo polovicu ukupnog bruto kreditnog portfelja stavio u moratorij koji su poduzetnici mogli koristiti u trajanju i do 16 mjeseci.

46
HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak podržala je tijekom 2020. godine hrvatske gospodarstvenike iznosom od gotovo 8 milijardi kuna, što je 13 posto više nego 2019. godine, objavljeno je u revidiranom godišnjem financijskom izvještaju HBOR-a za prošlu godinu.

HBOR je prošle godine odobrio 43 posto od ukupnog iznosa kredita koje su banke u Hrvatskoj odobrile poslovnim subjektima u okviru Mjera COVID-19. Radi ublažavanja posljedica pandemije, HBOR je gotovo polovicu ukupnog bruto kreditnog portfelja stavio u moratorij koji su poduzetnici mogli koristiti u trajanju i do 16 mjeseci.

Ukupno je HBOR tijekom 2020. godine podržao više od 1.800 projekata hrvatskih poduzetnika.

„2020. godina bila je iznimno izazovna za nas, što zbog pandemije, što zbog potresa koji je teško oštetio naše sjedište. U takvoj godini i u izmijenjenim okolnostima rada, HBOR je odobrio čak 43 posto svih COVID kredita u Hrvatskoj. Ovaj udio posebno dolazi do izražaja ako uzmemo u obzir da HBOR raspolaže sa samo 2 posto zaposlenih i 6 posto aktive u bankarskom sustavu“, kazala je predsjednica Uprave HBOR-a Tamara Perko povodom objave godišnjeg izvještaja.

U okviru Mjera COVID-19 odobreno 1,3 milijarde kuna kredita

Poduzetnicima je u okviru Mjera COVID-19 omogućeno korištenje moratorija u trajanju do 16 mjeseci te reprogram postojećih obveza. Za vrijeme odobrenog moratorija HBOR nije klijentima naplaćivao ni redovnu kamatu ni naknade, a klijentima je omogućeno korištenje moratorija usprkos tome što je HBOR i dalje bio u obvezi redovito podmirivati svoje obveze prema kreditorima bez mogućnosti korištenja moratorija.

Ponuđenu mogućnost korištenja moratorija klijenti su prihvatili za više od 1.600 odobrenih kredita, čime je u poček stavljena glavnica u iznosu većem od 12,8 milijardi kuna. Iznos glavnice stavljene u poček predstavlja gotovo polovicu ukupnog bruto kreditnog portfelja HBOR-a koji je na 31. 12. 2020. iznosio 27,4 milijarde kuna.

HBOR je u okviru Mjera COVID – 19, izravno i u suradnji s poslovnim bankama, kreditirao poduzetnike uz kamatnu stopu već od 0 posto bez uobičajenih naknada. Do kraja 2020. godine, po programima kreditiranja u okviru Mjera COVID – 19, HBOR je odobrio gotovo 1,3 milijarde kuna kredita, što čini 43 posto ukupnog iznosa kredita odobrenog poduzetnicima u okviru Mjera COVID-19 tijekom 2020. godine.

Kako bi poslovne banke potaknuo na odobravanje novih kredita za likvidnost poduzetnicima, HBOR je u okviru Mjera COVID – 19 uveo nove načine osiguranja kredita te izdavanje jamstava kojima preuzima do 90 posto rizika povrata kredita. Uz HBOR-ovo osiguranje banke su tijekom 2020. godine.

Izvoznici podržani s 4,7 milijardi kuna

Osim odobrenja po Mjerama COVID-19, HBOR je nastavio s provedbom svih svojih postojećih programa kreditiranja investicija i obrtnih sredstava te financijskih instrumenata, programa izvozno-kreditnog osiguranja i poticanja razvoja tržišta rizičnog kapitala, kao i drugih aktivnosti.

Zbog okolnosti izazvanih pandemijom, 2020. godinu obilježilo je korištenje moratorija i kredita za održavanje likvidnosti poduzeća. No, i u ovim uvjetima više od 50 posto odobrenja HBOR-a bilo je namijenjeno investicijama. Udio odobrenih kredita za investicije važan je jer se radi o ulaganjima koja su usmjerena na razvoj pojedinog područja, povećanje konkurentnosti poduzetnika, ulaganja u nove tehnologije i proizvodnju te nova zapošljavanja.

Najbrojniji korisnici HBOR-ovih kredita i u 2020. godini bili su mali i srednji poduzetnici kojima je odobreno 1.168 kredita, odnosno 88 posto ukupnog broja odobrenih kredita. Hrvatske izvoznike HBOR je tijekom 2020. godine podržao u više od 800 projekata s ukupnim iznosom od gotovo 4,7 milijardi kuna.

Tijekom 2020. godine u okviru programa CROGIP s radom su započela dva nova fonda rizičnog kapitala i stvoreni su preduvjeti za početak rada trećeg, a kroz VC fond Fil Rouge Capital (FRC2), koji je uz HBOR-ovu podršku osnovan 2019. godine, izvršeno je već više od 80 ulaganja u startupove. Očekuje se da će se zbog posljedica pandemije potreba za sredstvima za ulaganje u rizični ili kvazi-rizični kapital dodatno povećati te će aktivnosti HBOR-a i u budućem razdoblju biti usmjerene na popunjavanje ovog tržišnog nedostatka.

Financijski rezultati

U 2020. godini HBOR je ostvario ukupne prihode u iznosu od 657,97 milijuna kuna, rashode u iznosu od 578,63 milijuna kuna i dobit u iznosu od 79,34 milijuna kuna. Dobit HBOR-a u 2020. godini manja je za 75,71 milijuna kuna od dobiti u 2019. godini, odnosno za 49 posto, na što je najznačajnije utjecalo povećanje gubitka od umanjenja vrijednosti i rezerviranja u odnosu na 2019. godinu radi očekivanog povećanja kreditnog rizika klijenata uslijed COVID-19 krize kao i smanjenje kamatnih prihoda zbog smanjenja kamatnih stopa.