HBOR pokriva do 90 posto rizika povrata kredita za likvidnost izvoznika

Pokriće osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika povećano je s 50 posto na 90 posto, a uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda smanjen je s dosadašnjih 20 posto na 10 posto

46
HBOR

Nakon što je ishodila odobrenja Europske komisije, Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) u okviru Mjera COVID-19 povećala je visinu pokrića kod osiguranja portfelja kredita za likvidnost te ublažila uvjet o minimalnom potrebnom udjelu izvoznih prihoda kako bi ova mjera postala dostupna što većem broju poduzetnika.

Pokriće osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika povećano je s 50 posto na 90 posto, a uvjet minimalnog potrebnog udjela izvoznih prihoda smanjen je s dosadašnjih 20 posto na 10 posto.

Za sve posredne izvoznike, odnosno dobavljače izvoznika omogućeno je korištenje ovog osiguranja ako ostvaruju najmanje 20 posto prihoda prodajom izvoznicima (dosadašnji je uvjet bio 40%). Ovu mogućnost osiguranja poduzetnici mogu koristiti za kredite odobrene putem 13 banaka. Dodatno, uvedena je i mogućnost subvencioniranja troška premije osiguranja.

HBOR preuzima do 90 posto rizika povrata kredita za likvidnost

Program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika omogućava jednostavno i brzo odobrenje kredita jer banke kao osiguranici, prema unaprijed dogovorenim uvjetima, odobrene kredite za likvidnost izvoznicima i posrednim izvoznicima mogu uključiti u portfelj kredita, za koji sada HBOR preuzima do 90 posto rizika povrata.

Smanjen prag za udio izvoznih prihoda nužan za korištenje mjere

Izvoznici su po ovom programu definirani kao poslovni subjekti koji su u posljednjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 10 posto prihoda od izvoza, a posredni izvoznici kao oni koji su najmanje 20 posto prihoda ostvarili od prodaje izvoznicima. U osigurani portfelj moguće je uključiti kredit u visini dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita ili kredit u iznosu do 25 posto ukupnog prihoda poduzeća u 2019. godini.

Uz HBOR-ovo osiguranje odobreno više od milijardu kuna kredita za likvidnost

“Uz to što je HBOR tijekom 2020. godine u okviru COVID mjera odobrio gotovo 1,3 milijarde kuna kredita, zahvaljujući HBOR-ovom osiguranju portfelja kredita banke su poduzetnicima odobrile više od milijardu kuna kredita za likvidnost. Subvencijom troškova premije osiguranja snizit ćemo poduzetnicima troškove financiranja, a vjerujem da će značajno povećanje udjela rizika koje HBOR preuzima dodatno potaknuti banke na odobrenje kredita i pomoći očuvanju likvidnosti naših poduzetnika te radnih mjesta“, izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv, uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Subvencioniranje troškova premije osiguranja kredita

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. ožujka 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20 posto ako su veliki poduzetnici, ili više od 50 posto ako su mali i srednji poduzetnici, te ako nemaju dospjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja, mogu koristiti mogućnost subvencioniranja troškova premije osiguranja.

HBOR je morao zatražiti odobrenje Europske komisije za provedbu ovih programa u okviru Mjera COVID-19 zbog toga što su navedeni uvjeti programa osiguranja povoljniji od tržišnih.

>>EIB i HBOR osigurali 142,5 mil. eura za povoljno kreditiranje malih i srednjih poduzeća

>>Što HBOR nudi poduzetnicima pogođenima epidemijom