Iz EIF-a će se preko PBZ-a financirati 600 hrvatskih poduzetnika

Za mikro i mala poduzeća predviđeni su krediti za financiranje investicija te krediti za obrtna sredstva, a za srednje velika poduzeća krediti za financiranje investicija

112
EIF
Roger Havenith, zamjenik izvršnog direktora EIF-a, Božo Prka, predsjednik Uprave PBZ-a i Neven Mimica, europski povjerenik za međunarodnu suradnju i razvoj

Predstavnici Europskog investicijskog fonda (EIF) i Privredne banke Zagreb potpisali su u utorak sporazum u okviru programa COSME zahvaljujući kojem će PBZ u sljedeće tri godine malim i srednje velikim poduzećima biti u mogućnosti plasirati nove kredite u vrijednosti 350 milijuna kuna.

Za mikro i mala poduzeća predviđeni su krediti za financiranje investicija te krediti za obrtna sredstva, a za srednje velika poduzeća krediti za financiranje investicija.

Odobravat će se uz znatno manje zahtjeve za instrumentima osiguranja, a očekuje se da će ih tijekom sljedeće tri godine iskoristiti 600 hrvatskih poduzetnika koji će zahvaljujući njima moći proširiti poslovanje, uvesti inovacije i otvoriti nova radna mjesta.

Sporazum je ostvaren zahvaljujući podršci Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU).

Pojmovnik:

EIF – Europski investicijski fond dio je grupe Europske investicijske banke. Njegova je glavna misija pružiti potporu europskim mikropoduzećima te malim i srednje velikim poduzećima olakšavajući im pristup financiranju. EIF osmišljava i razvija rizični kapital te kapital za rast, jamstva i instrumente mikrofinanciranja koji su posebno usmjereni na taj tržišni segment. U toj ulozi EIF podupire ciljeve EU-a kojima se podupiru inovacije, istraživanje i razvoj, poduzetništvo, rast i zapošljavanje.

COSME –  program Europske unije za konkurentnost poduzeća te malih i srednje velikih poduzeća (MSP) koji traje od 2014. do 2020. godine, a raspolaže ukupnim proračunom od 2,3 milijarde eura. Najmanje 60% programa bit će namijenjeno olakšavanju pristupa financijama za mala i srednje velika poduzeća. Program COSME nadovezuje se na uspjeh Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije (CIP) koji se provodio od 2007. do 2013. i uz pomoć kojeg je mobilizirano više od 21 milijarde eura kredita i 3 milijarde eura rizičnog kapitala za gotovo 400.000 malih i srednje velikih poduzeća u Europi.

EFSU – Europski fond za strateška ulaganja središnji je stup Plana ulaganja za Europu. On pruža jamstvo za prvi gubitak, čime se EIB-u omogućuje ulaganje u više projekata, a često i u rizičnije projekte. EFSU-om su već postignuti konkretni rezultati. Očekuje se da će se projektima i sporazumima koji su dosad odobreni za financiranje u okviru EFSU‑ a mobilizirati više od 168 milijardi eura ukupnih ulaganja te podržati više od 387.000 malih i srednje velikih poduzeća u svih 28 država članica.