Kreću potpore za komercijalizaciju inovacija i novoosnovana poduzeća

U okviru programa "Komercijalizacija inovacija" poduzetnicima je na raspolaganju 380 milijuna kuna, dok im je u okviru programa "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća"na raspolaganju 141 milijun kuna

85
[Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja]

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je 1. travnja pozive mikro, malim i srednjim poduzetnicima da dostave projektne prijedloge za dodjelu potpora u okviru programa “Komercijalizacija inovacija” i “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”. Programi nastali na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predstavljeni su u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici.

Komercijalizacija inovacija

Potpora u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima usmjerenima na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti. Riječ je o poticanju ulaganja neophodnih za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja, za proizvode i usluge koji su u fazi spremnosti za tržište. U okviru poziva poduzetnicima je na raspolaganju 380 milijuna kuna, a iznosi potpora koje se mogu dodijeliti poduzetnicima kreću se između 760.000 kuna i 5,32 milijuna kuna. Prijave se zaprimaju od 20. svibnja 2022.

Neke od ključnih aktivnosti prihvatljivih za financiranje u sklopu ovog poziva su namijenjene dovršetku inovacija koje su u visokom stupnju razvijenosti i njihovoj pripremi za komercijalnu proizvodnju uključujući zaštitu intelektualnog vlasništva i plaće zaposlenih na projektu, savjetodavne i pomoćne usluge za inovacije ali i nabavu novih strojeva, opreme i sl. neophodnih za provedbu projekta.

Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Pozivom “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća” poticat će se investicije novoosnovanih mikro, malih i srednjih poduzeća (starost poduzeća do 5 godina) koja razvijaju inovacije bazirane na znanju ili visokim tehnologijama. Riječ je o projektima čiji se proizvodi i usluge nalaze u predkomercijalnoj fazi i zahtijevaju dodatna financijska ulaganja za dovršetak tehnološke spremnosti.

U okviru poziva poduzetnicima je raspoloživ 141 milijun kuna, a iznosi potpore koja se može dodijeliti kreću se između 200 tisuća i milijun kuna. Prihvatljivi troškovi uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga za razvoj inovacije. Usporedno s financiranjem, korisnici će u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije biti obvezni proći osposobljavanje za specifične vještine za start-up tvrtke. Prijave se zaprimaju od 1. lipnja 2022.

Potencijalni prijavitelji za oba poziva će moći započeti s radom na svojim projektnim prijedlozima online u sustavu eNPOO od 20. travnja 2022.

Oba poziva objavljena su po modelu trajno otvorenih poziva, što znači da se određuje početni rok za podnošenja projektnih prijedloga, a postupak dodjele započinje odmah po zaprimanju projektnog prijedloga. Udovoljenje svim uvjetima poziva, doprinos zadanim pokazateljima poziva i pozitivna ocjena kvalitete preduvjet su da bi projekt bio predložen za financiranje.

U petak je u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstavljen i natječaj za bespovratno sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada.