Idućeg tjedna natječaji za potpore metkovskim poduzetnicima

Grad Metković je za sve tri mjere - pomoć poduzetnicima pogođenima pandemijom, pomoć poduzetnicima početnicima te pomoć pri nabavi dugotrajne imovine - namijenio ukupno milijun kuna

53
Metković
Gradonačelnik Metkovioća Dalibor Milan

Na Gradskom vijeću Metkovića donesena su dva programa namijenjena metkovskim poduzetnicima ukupno vrijedna milijun kuna, što je dvostruko više u odnosu na prošlu godinu kada su poduzetnici na raspolaganju imali pola milijuna kuna.

Prvi je Program pomoći poduzetnicima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa Covid-19 koji je namijenjen metkovskim poduzetnicima kojima je pandemija koronavirusa uzrokovala teškoće u poslovanju. Javni poziv bit će raspisan u prvom tjednu studenoga i trajat će dva tjedna. Rangiranje na rang listi ovisit će o postotnom padu prihoda i kretanju broja zaposlenih u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020.

Potpora će iznositi 2500 kuna po radniku, za maksimalno 5 radnika.

“Za ovu mjeru u proračunu Grada Metkovića za 2020. godinu osigurali smo iznos od 500.000 kuna. Drugi je Program mjera poticanja poduzetništva u Metkoviću za 2020. putem kojeg se dodjeljuju potpore u okviru dvije mjere”, rekao je metkovski gradonačelnik Dalibor Milan.

Prva mjera je potpora novoosnovanim tvrtkama i obrtima. Potpore se dodjeljuju poduzetnicima početnicima koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva. Prihvatljivi troškovi su nastali nakon 1. siječnja 2020., intenzitet potpore je 70 posto, a maksimalna potpora ograničena je na 15.000 kuna po poduzetniku. Za tu mjeru osigurano je 150.000 kuna.

Potpore za nabavu strojeva i opreme

Kroz drugu mjeru dodjeljuju se potpore za nabavku dugotrajne imovine: strojeva, opreme i za uređenje poslovnog prostora. Potpora se dodjeljuje poduzetnicima koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju duljem od dvije godine od dana podnošenja zahtjeva. Prihvatljivi troškovi su nastali nakon 1. siječnja 2020. godine. Intenzitet potpore iznosi 50 posto, a maksimalna potpora 20.000 kuna po poduzetniku. Za ovu mjeru osigurano je 350.000 kuna.

“Za taj program javni poziv će se raspisati također u prvom tjednu studenoga i trajat će dva tjedna. Nakon kojeg će se formirati rang lista sukladno ostvarenom broju bodova”, rekao je gradonačelnik Milan.

U Gradu Metkoviću su još ljetos, s obzirom na aktualnu situaciju i koronakrizu, najavili da neće “rezati“ na programima socijalne skrbi, pri čemu iznosi za potrebe udruga i socijalnih davanja ostaju isti. Unatoč krizi uzrokovanoj koronavirusom, ne bi se trebala smanjiti ni davanja za sportske klubove, a ostali bi isti i planirani iznosi namijenjeni za zdravstvenu zaštitu građana.

Smanjene investcije u projekte

“Smanjeni su iznosi za projekte Poslovne zone Dubravica, za otkupe nekih zemljišta, projektnu dokumentaciju Sportsku dvorane na Jerkovcu i slično. Međutim, bitno je naglasiti kako će se svi ovi projekti izvršiti, pri čemu će dio novca biti osiguran iz EU fondova i Intervencijskoga plana Grada Metkovića – planskoga dokumenta koji sadrži strateški usmjeren skup projekata. Moramo postupati oprezno i u skladu s novonastalom situacijom, a vjerujem kako ćemo već u idućoj godini izvršiti sve one projekte koje smo planirali”, istaknuo je tada gradonačelnik.

Gradska uprava je i u vrijeme prvog vala epidemije reagirala nizom mjera koje su uz ostalo obuhvaćale privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade, odgodu plaćanja poreza na korištenje javnih površina, privremeno oslobađanja plaćanja zakupnina za korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Grada, roditelji su bili oslobođeni plaćanja participacija za djecu u vrtićima, a za vrijeme trajanja pandemije na proljeće nije se provodila niti prisilna naplata potraživanja kod poslovnih subjekata i fizičkih osoba.