PGŽ raspisao javni poziv za potpore poduzetnicima

Program je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, isključivo registriranima kao obrti i trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o. koji su u 100-postotnom privatnom vlasništvu, s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije

33
potpore poduzetnicima

Primorsko-goranska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu potpora temeljem programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima na području PGŽ u 2023. godini. Kroz ovaj program Primorsko-goranska županija dodjeljuje potpore male vrijednosti s ciljem poticanja razvoja poduzetništva, obrtništva i njihovog tehnološkog unaprjeđenja kroz primjenu novih suvremenijih tehnologija, jače prisutnosti i sudjelovanja žena na tržištu rada kao i boljeg iskorištavanja sredstava iz EU fondova.

Program je namijenjen fizičkim i pravnim osobama, isključivo registriranima kao obrti i trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o. koji su u 100-postotnom privatnom vlasništvu, s registriranim sjedištem na području Primorsko-goranske županije.

Javnim pozivom obuhvaćeno je pet kategorija, odnosno mjera, a poduzetnici se mogu prijaviti na jednu od mjera:

  • sufinanciranje troškova opreme prerađivačke djelatnosti,
  • poticanje energetske učinkovitosti,
  • potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima,
  • poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja žena
  • sufinanciranje pripreme i prijave projekta za EU fondove.

Najmanji iznos potpore za svaku mjeru je 1000 eura, a najviši 10.000 eura. Potencijalni prijavitelji moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu (uključuje i samozapošljavanje) na puno radno vrijeme, na neodređeno.

Sredstva za provedbu Programa osigurana su u Proračunu Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj: na raspolaganju je ukupno 971 tisuća eura.

Javni poziv otvoren je do 6. listopada, a odluka o dodjeli potpora s pripadajućim iznosom odobrenih novčanih sredstava bit će donijeta u roku 45 dana od dana zaključenja Javnog poziva.

“Ovaj Javni poziv proširen je s dvije dodatne mjere na koje smo posebno ponosni, a jedna od mjera je sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja žena. Županija na sve načine nastoji izaći u susret poduzetnicama jer znamo da na tom putu nailaze na brojne izazove, poput financijskih i infrastrukturnih problema”, istaknula je županijska pročelnica Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Alessandra Ban na prezentaciji koja je okupila veliki broj zainteresiranih poduzetnika, naglasivši kako je u Primorsko-goranskoj županiji svega 19 posto vlasnica poduzeća.