Riječkim poduzetnicima bespovratne potpore u iznosu 2,5 mil. kuna

Najveći broj subvencija ostvarili su korisnici putem mjere Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje - odobreno je 67 subvencija u ukupnom iznosu od 789.135,20 kuna

17
bespovratne potpore poduzetnicima
Potpiivanje ugovora o dodjeli bespovratnih subvencija poduzetnicima [Izvor: Grad Rijeka]

U Salonu Grada Rijeke potpisani su ugovori s riječkim poduzetnicima koji su putem Javnog poziva ostvarili pravo na dodjelu bespovratnih subvencija. U 2022. Grad je dodijelio 173 bespovratne subvencije za 150 gospodarskih subjekata, za koje je iz gradskog proračuna izdvojeno 2,5 milijuna kuna.

Ukupno je zaprimljeno 417 prijava, od kojih 104 nisu zadovoljile formalne uvjete prihvatljivosti zbog nedostataka u dokumentaciji ili nedopuštenosti dodjele potpore, dok je 313 prijava Povjerenstvo ocijenilo prihvatljivim. Od ukupnog broja prijava koje su zadovoljile formalne uvjete za dodjelu subvencije prihvaćeno je njih 173, podnesenih od strane 150 gospodarskih subjekata.

Mjere po kojima su se ove godine mogle ostvariti subvencije bile su: Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme, Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika, Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Ovisno o mjeri, poduzetnici su mogli ostvariti bespovratne potpore u visini 50 – 80 posto realiziranih troškova.

Također, ove godine je po prvi puta u Javni poziv, kao pomoć poduzetnicima, uvrštena subvencija troškova ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije.

U Javni poziv uveden je novi kriterij za ocjenu prijava  – Energetska učinkovitost ulaganja – kojim se dodatno bodovala tranzicija korištenja energenata na štedljivije i obnovljive izvore energije.

Najveći broj subvencija ostvarili su korisnici putem mjere Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje – odobreno je 67 subvencija u ukupnom iznosu od 789.135,20 kuna.

Slijedi mjera Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme putem koje će se dodijeliti 47 subvencija u iznosu od 923.086,23 te mjera Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika s 29 subvencija i iznosom od 450.523,60 kuna.

Putem preostalih mjera prijaviteljima će biti dodijeljeno 30 subvencija u ukupnom iznosu od 337.254,97 kuna. Riječ je o mjerama Subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, Subvencioniranje izgradnje brenda proizvoda i/ili usluga, Poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog dizajna, Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika.

Ugovore su potpisali riječki gradonačelnik Marko Filipović i Amir Malkić iz Uslužnog obrta Autoservis Ćućo, Vedrana Bjelobrk ispred firme Nautica Concept j.d.o.o. i Marina Frković u ime tvrtke ORCA Crew Services Adria d.o.o. Potpisivanju ugovora nazočila je i pročelnica Odjela za poduzetništvo Grada Rijeke Jana Sertić.

Od 2008. godine, odnosno od početka realizacije mjera, poduzetnicima je dodijeljeno 1575 subvencija ukupne vrijednosti 22,6 milijuna kuna.