Novi zakon o otocima i 94 milijuna kuna za njihov razvoj

U proračunu Ministarstva regionalnog razvoja za razvoj otoka bit će osigurano 94 milijuna kuna, navodi ministrica Gabrijela Žalac, uvjerena da će mjere iz novoga zakona pridonijeti porastu broja stanovništva na otocima

111
Zakon o otocima
Dugi otok

Novi Zakon o otocima definira otoke kao područja s razvojnim posebnostima i uvodi novi model razvrstavanja otoka prema geografskom kriteriju i kriteriju teritorijalne nadležnosti, prema udaljenosti od kopna, specifičnom položaju i sl.

U proračunu Ministarstva regionalnog razvoja za razvoj otoka bit će osigurano 94 milijuna kuna, navodi ministrica Gabrijela Žalac, uvjerena da će mjere iz novoga zakona pridonijeti porastu broja stanovništva na otocima.

Zakon uvodi novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka donošenjem Nacionalnog plana razvoja otoka i Otočnog godišnjeg programa na nacionalnoj razini, izradu planova razvoja otoka ili otočne skupine na razini jedinica lokalne samouprave i sklapanje jedinstvenog Otočnog razvojnog sporazuma za područje otoka u najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave.

Otočni koordinatori

Uvode se otočni koordinatori koji bi trebali raditi na organizaciji, pokretanju i koordiniranju planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka, a proširuje se i funkcija postojeće otočne iskaznice.

Kako bi se uvjeti života na otocima ujednačili s onima na kopnu, predlažu se mjere subvencioniranja javnog pomorskog prijevoza, javnog cestovnog prijevoza, besplatnog prelaska mosta, izjednačavanja cijene pitke vode na kopnu s cijenom na otocima za kućanstva i gospodarstvenike, te potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.