Kako banke podupiru žensko poduzetništvo

Većina banaka aktivno podupire poduzetništvo žena sudjelovanjem u istoimenom kreditnom programu Hrvatske banke za obnovu i razvitak koji se provodi od 2011. godine, a sredstva EBRD-a plasiraju PBZ, HPB i RBA

702
žensko poduzetništvo

Žene u Hrvatskoj u poduzetništvo odlaze najviše iz potrebe i nužnosti i to u dobi od 35 do 44 godine, pokazalo je istraživanje Global Entrepreneurship Monitora (GEM). Domaće institucije sve jasnije prepoznaju potencijal poduzetništva žena pa zbog toga država i lokalne vlasti stvaraju sve bolje programe koji žene potiču na osnivanje obrta i poduzeća te omogućuju razvoj poduzetništva žena. Istražili smo kako ove trendove prate domaće banke.

Većina banaka aktivno podupire poduzetništvo žena sudjelovanjem u istoimenom kreditnom programu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) koji se provodi od 2011. godine s ciljem poticanja osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena.

Veliki interes poduzetnica

“Poslovni subjekti koji mogu koristiti ova sredstva moraju biti u većinskom vlasništvu jedne ili više žena i upravu mora voditi žena. Sredstva se odobravaju izravnim kreditiranjem HBOR-a ili putem poslovnih banaka”, kažu u HBOR-u.

Dodaju kako je program naišao na velik interes poduzetnica zbog povoljnih uvjeta (kamatna stopa dva posto godišnje, rok otplate do 12 godina, uključujući mogućnost počeka dvije godine) te je do sada kroz njega podržano gotovo 500 projekata s iznosom većim od 226 milijuna kuna. Otprilike polovina iznosa plasirana je putem poslovnih banaka.

“Poduzetnice se najčešće odlučuju ulagati u projekte iz djelatnosti vezanih uz zdravstvenu zaštitu, pravne i računovodstvene usluge, osobne uslužne djelatnosti, biljnu i stočarsku proizvodnju, proizvodnju prehrambenih proizvoda, pripremu i usluživanje hrane i pića”, napominju u HBOR-u te zaključuju kako će se program do daljnjeg provoditi pod jednako povoljnim uvjetima.

Krediti do 700.000 kuna

Putem programa Žene poduzetnice Erste banka je tijekom ove godine odobrila pet kredita u ukupnom iznosu od 2,7 milijuna kuna, a interes za potencijalne plasmane bilježe i dalje.

Krediti se odobravaju u iznosima od 80.000 do 700.000 kuna, pri čemu HBOR može kreditirati do 100 posto predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, podsjećaju u Ersteu.

U Zagrebačkoj banci dodaju kako su ovi krediti namijenjeni za ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Do 30 posto ukupnog odobrenog iznosa moguće je iskoristiti za trajna obrtna sredstva. Odobravaju se u kunama – 80.000 do najviše 700.000 uz rok otplate do 12 godina, što uključuje i poček, koji je u pravilu do dvije godine, a za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih nasada i do pet godina.

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima HBOR prihvaća mjenice i zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a, bankarske garancije, jamstvo HAMAG BICRO-a i druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.

Addiko banka je od početka provođenja ovog programa odobrila 14 milijuna kredita. Među njegove prednosti, osim povoljne kamatne stope, ubrajaju činjenicu da se po programu istoj korisnici može odobriti više kredita za različite namjene te refundirati već uložena sredstva.

U Addiko banci bilježe pad interesa za ovim programom te drže da je tome razlog činjenica kako HBOR ovaj program, osim u suradnji s poslovnim bankama, provodi i izravnim kreditiranjem.

Kent banka u ponudi za poduzetnice ima kratkoročne, dugoročne kredite i prekoračenja po transakcijskom računu, a također je aktivni sudionik kreditnog programa HBOR-a “Žene poduzetnice”.

Kredite iz programa HBOR-a nudi i Hrvatska poštanska banka, a ova je banka osigurala i financijski paket od 10 milijuna eura u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD).

Financiranje investicija i trajnih obrtnih sredstava

“U suradnji s EBRD-om omogućavamo programe financiranja žena poduzetnica, jačanja mikro, malih i srednjih poduzetnika kao i poticanja projekata održive energije”, kaže Antonija Zorić, izvršna direktorica Sektora poslovanja s malim i srednjim poduzećima.

Posebna ponuda za financiranje projekata poduzetnica u suradnji s EBRD-om uključuje financiranje investicija i trajnih obrtnih sredstava, povoljniju kamatu u odnosu na standardnu ponudu, rok otplate od 1 do 5 godina te poček u otplati 12 mjeseci.

Otplata je prilagođena poslovnim potrebama, nudi se mogućnost kreditiranja bez zaloga nekretnine za kredite u visini do 15.000 eura uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost klijenta, a za veće iznose sukladno dogovoru klijenta i banke.

Dodatno, poduzetnicama nude i HPB internetsko i mobilno bankarstvo bez naknade i upisnine te besplatno korištenje prva 3 mjeseca.

Žene u nepovoljnijem položaju

“Svjesni smo koliko je žensko poduzetništvo specifično, ali i važno za naše ukupno gospodarstvo. Žene u poduzetništvu i na tržištu rada još su uvijek u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce, a da bi se to promijenilo potrebno je stvoriti preduvjete za brže uključivanje žena u svijet poduzetništva”, dodaje Zorić.

U HPB-u bilježe rast interesa klijentica te očekuju rast kreditiranja s obzirom na to da žensko poduzetništvo bilježi rast. “Poduzetnice koje žele kvalitetnije pripremiti projekt u HPB-u mogu dobiti odgovarajuću financijsku potporu kao i stručnu savjetodavnu podršku bez obzira da li je namjena kredita investicija ili refinanciranje postojećih obveza”, napominje Zorić te dodaje kako banka poduzetnicama pomaže i na savjetovanjima i radionicama.

Od kraja 2015. ugovor o kreditnoj liniji s EBRD-om vrijedan 20 milijuna eura ima sklopljen i RBA. Od tog iznosa minimalno je pet milijuna eura namijenjeno isključivo ženama poduzetnicama koje u ovoj godini iskazuju pojačan interes za kreditiranjem po posebnom programu.

Za obrtnice i vlasnice tvrtki

U 2016. ukupno je odobreno pedesetak kreditnih partija u ukupnom iznosu od otprilike 900.000 eura, dok je do kraja trećeg ovogodišnjeg tromjesečja odobreno šezdesetak kreditnih partija u ukupnom iznosu od 1,5 milijun eura.

Korisnice kredita mogu biti obrtnice te mikro, mala i srednja poduzeća s najviše 249 zaposlenih kojima upravljaju žene. Ukupna aktiva ili dugotrajna imovina (ako je korisnik kredita obveznik poreza na dohodak) ne smije prelaziti 43 milijuna eura, a prihod od prodaje ne smije biti veći od 50 milijuna eura.

Dodatna EBRD podrška

Krediti se odobravaju za investicije i obrtna sredstva. Minimalni je iznos 5.000 eura do najviše milijun eura. Kamatna stopa od 3,2 posto je fiksna za devizne kredite i kunske kredite uz valutnu klauzulu u eurima te 5,2 posto fiksna za kunske kredite. Krediti se odobravaju na jednu do pet godina, uključujući poček.

“U programu ‘Women in business’ poduzetnice mogu ostvariti i dodatnu EBRD-ovu podršku koja obuhvaća edukacije, poslovno savjetovanje, poslovno treniranje (Business Coaching) te mentoriranje i umrežavanje.

Ovaj ne-financijski dio programa subvencioniran je sredstvima Taiwan – EBRD Cooperation Fonda, te ako odluče iskoristiti jednu od ovih mogućnosti, neto cijena iz nekog od navedenih područja može biti subvencionirana od 45 do 70 posto, odnosno maksimalno 10.000 eura. Žene poduzetnice koje koriste RBA kredit kvalificirane su za dodatnih 20 posto subvencije”, napominju u RBA.

U EBRD-u kažu kako je u edukacije i mentoring pod njihovim pokroviteljstvom uključeno gotovo tristo poduzetnica, a rade i na njihovu izlasku na strana tržišta.

I RBA kao i HPB poduzetnicama nude radionice te Business Lens – besplatni online alat za samodijagnostiku poslovanja. Kreiran je s ciljem stjecanja boljeg uvida u poslovanje, pomažući poduzetnicama da identificiraju svoje prednosti i prilike za daljnji razvoj.

Više poslovnih prilika

Uz “standardne” kreditne aranžmane, Privredna banka je za žene poduzetnice – također u suradnji s EBRD-om – razvila specijaliziranu kreditnu liniju koja će hrvatskim poduzetnicama omogućiti više poslovnih prilika i ravnopravan pristup financiranju.

Krediti se mogu koristiti za financiranje obrtnih sredstava ili investicija u iznosu od 4.000 do 100.000 eura ovisno o namjeni kredita. Financiranje je moguće uz fiksnu kamatnu stopu od 4,95 posto kod kredita za obrtna sredstva i promjenjive kamatne stope kod kredita za financiranje investicija. Visina kamatnih stopa u tom slučaju ovisi o kreditnom rejtingu, osiguranju kredita te ročnosti, ali se kamatna stopa odobrava uz odstupanje na niže za 0,80 postotnih bodova.

Osiguranje kredita za obrtna sredstva moguće je uz mjenice i zadužnice dok kod investicijskih kredita to ovisi o dogovoru klijentice i banke.

Posebna karakteristika PBZ kredita za poduzetnice je mogućnost korištenja obustave u slučaju korištenja porodiljskog dopusta, čuvanja trudnoće, trudnoće ili posvojenja djeteta, u trajanju od 12 mjeseci kod kredita za obrtna sredstva, odnosno 24 mjeseca kod investicijskih kredita.