Glas poduzetnika od političkih stranaka zatražio očitovanje o reformama

Udruga je političkim strankama poslala na očitovanje šest zahtjeva za Hrvatsku 2.0, a 15. svibnja ove godine je rok u kojem očekuje njihov odgovor o tome hoće li te zahtjeve provesti u sljedećem mandatu Sabora i Vlade ako budu dio zakonodavne i izvršne vlasti

72

Udruga Glas poduzetnika (UGP) u utorak je od političkih stranaka zatražila da se formalno obvežu da će napraviti radikalne reforme u poreznoj politici, ukinuti parafiskalne namete, osigurati transparentnost javnih financija, smanjiti rashodovnu stanu proračuna konkretnim mjerama, reformirati pravosuđe i redefinirati ulogu Državnog inspektorata.

“Ovakav dokument kojim udruge poput naše traže da se stranke obvežu da će podržati naše zahtjeve je uobičajen u zapadnim demokracijama. Želimo znati koje stranke i koji zastupnici će biti naši zastupnici u sljedećem sastavu Sabora, jer se u ovom sastavu Sabora i postojećoj Vladi za interese mikro, malih i srednjih poduzetnika te obrtnika zalagalo svega nekoliko njih“, rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Udruge.

Zahtjevi poslani na 14 stranaka i koalicija

“Zahtjeve smo poslali na 14 stranaka i koalicija i očekujemo njihove službene odgovore do kraja tjedna. Listu smo napravili tako  da smo uključili postojeće parlamentarne stranke, stranke koje prema zadnjim istraživanjima imaju šansu ulaska u parlament te stranke koje su javno komunicirale da podržavaju zahtjeve Udruge Glas Poduzetnika i Hrvatsku 2.0. Od političkih stranaka očekujemo da na svaki zahtjev jednostavno odgovore DA ili NE”, tumači Bujas.

Dodao je kako se nada da “neće biti puno onih koji će objašnjavati da su to upravo zahtjevi koje su oni izmislili i za koje se godinama zalažu, pogotovo ako su te stranke bile uključene u izvršnu vlast zadnjih 30 godina”.

“Sve odgovore koje dobijemo od stranaka i koalicija ćemo javno objaviti jer smatramo da javnost ima pravo znati tko će zastupati i budućem Saboru interese najvitalnijeg dijela hrvatskog gospodarstva, te kako bi naši članovi i simpatizeri, kojih već sada ima više od  150.000, znali kome dati svoj glas.“

Zahtjevi Udruge Glas poduzetnika temelje se na četiri postulata za Hrvatsku 2.0 na kojima bi trebalo graditi oporavak hrvatskog društva i države: #VišeRada, #Digitalizacija, #ManjiPorezi i #VišePravde.

Udruga je od političkih stranaka zatražila očitovanje na šest konkretnih zahtjeva: poreznoj reformi, ukidanju parafiskalnih nameta, transparentnosti javnih financija, reforma rashodovne strane proračuna, povećanje efikasnosti, depolitizacija i neovisnost pravosuđa te rRedefiniranje uloge Državnog inspektorata.

Ciljana i jasna porezna reforma

Na prvom mjestu je ciljana i jasna porezna reforma, koja uključuje obračun PDV-a po naplati za sve tvrtke u okviru važeće EU regulative, postupno smanjenje stope PDV-a na 20 posto,  smanjenje stopa poreza na dohodak (12 na 10 posto, s 24 na 20 posto, s 36 na 30 posto) te povećanje neoporezivog dijela dohotka na 5000 kuna.

Predlaže se i ukidanje poreza na reinvestiranu dobit, trajno ukidanje akontacije poreza na dobit te trajno ukidanje minimalne osnovice za direktorsku plaću.

Parafiskalni nameti

Drugi zahtjev je ukidanje parafiskalnih nameta, uključujući obvezne članarine u komorama i zajednicama te financiranje potrebnih javnih funkcija iz poreznih prihoda. To uključuje i ukidanje plaćanja paušala na vodu i struju uz vraćanje na načelo plaćanje po potrošnji.

Smanjenje broja općina i gradova

Slijedeći zahtjev odnosi se na uvođenje zakonske obveze potpune javne transparentnosti svih prihoda i rashoda svih tijela javne uprave i lokalne samouprave te javnih tvrtki.

Kada govore o reformskim zahvatima na rashodovnoj strani proračuna, to se odnosi na reorganizaciju i smanjenje broja jedinica lokalne samouprave, potpunu digitalizaciju i automatizaciju svih državnih i lokalnih procesa i servisa za poduzetnike i građane.

Zakonom bi trebalo regulirati da nijedno državno ili lokalno tijelo, građana ili poduzetnika ne smije tražiti dokument ili informaciju koju bilo koje državno ili lokalno tijelo već ima. Svi servisi i tijela državne uprave i lokalne samouprave moraju imati pritup povezanim bazama podataka te razmjenjivati informacije.

Smanjenje broja ministarstava, privatizacija, outsourcing…

Traći se i smanjenje broja ministarstava, smanjenje broja uprava u ministarstvima, manji broj hijerarhijskih razina i rukovodećih mjesta u ministarstvima, ukidanje nepotrebnih agencija i ureda, kao i smanjivanje broja zaposlenih u nužnim agencijama i uredima.

Službenike i radnike u državnoj upravi i svim javnim poduzećima, od čistačice do direktora, treba zapošljavati  temeljem transparentnog javnog natječaja, kako bi svako javno radno mjesto bilo dostupno svakom građaninu po istim uvjetima, sukladno Ustavu. Udruga Glas poduzetnika zalaže se za ukidanje prakse zapošljavanja stranački podobnih ljudi koji nemaju potrebna znanja i kvalifikacije te otpuštanje svih tako zaposlenih.

Zahtijevaju i uvođenje valorizacije rada i jasnih i transparentnih indikatora uspješnosti svih zaposlenika u javnom sektoru, te adekvatno nagrađivanje odnosno penalizaciju, ovisno o učinku. Zaposlenici u javnom sektoru moraju biti učinkoviti te ispunjavati svoje zadaće, baš kao i zaposlenici u privatnom sektoru, ističu u Udruzi Glas poduzetnika te traže izjednačavanje zakonskih prava radnika u privatnom sektoru i državnih službenika.

Traži se privatizacija i deregulacija nestrateških kompanija u vlasništvu državne i lokalne uprave, te “outsourcing” dijela poslova i usluga koji može biti realiziran od strane privatnog sektora.

Depolitizacija pravosuđa

Peta skupina zahtjeva odnosi se na povećanje efikasnosti, depolitizaciju i neovisnost pravosuđa kroz preustroj izbora sudaca i digitalizaciju.

Sudstvu i upravi u najkraćem roku treba osigurati materijalne uvjete za uspješan rad. Uvođenje javno dostupne valorizacije rada sudaca te sustava nagrađivanja, kao i sankcija ovisno o učinkovitosti.

Nužno je propisati krajnje rokove u kojima se mora urediti stanje u svim javnim registrima, a posebno zemljišnim knjigama, s obzirom na to da njihova ažriranost i usklađenost predstavlja osnovu pravne sigurnosti i preduvjet pokretanja znatnog dijela ekonomskih procesa i investicijskih ciklusa.

Mjerljivi rezultat reforme pravosuđa bio bi da u svim prvostupanjskim sudskim postupcima  presude budu donesene unutar jedne godine, a u drugostupanjskim postupcima  unutar šest mjeseci, smatraju u Udruzi Glas poduzetnika.

Redefiniranje uloge Državnog inspektorata

Ulogu Državnog inspektorata trebardefinirati tako da se iz represivnog državnog aparata transformira u savjetodavno i nadzorno tijelo. Zakonom bi trebalo propisati da inspektor ne smije kazniti poslovni subjekt prilikom prvog utvrđenog propusta, već mora izdati opomenu, uputu i rok za otklanjanje propusta. Tek ako propust ne bude otklonjen u zadanom roku, inspektor smije izdati kaznu.