Znate li do kada morate dostaviti financijske izvještaje FINA-i?

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura

90
godišnji financijski izvještaj
Do 30. travnja 2023. svi poduzetnici za statističke i druge potrebe moraju dostaviti bilancu, račun dobiti i gubitke te dodatne podatke, dok financijska izvješća za potrebe javne objave podiuetnici moraju dostaviti u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine.

Financijska agencija (FINA) podsjetila je poduzetnike na zakonski propisane rokove za dostavu godišnjih financijskih izvještaje za 2022. godinu. Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura.

Svi poduzetnici, obveznici primjena Zakona o računovodstvu, izvješća moraju dostaviti u sljedećim rokovima:

 • za statističke i druge potrebe do 30. travnja 2023.
 • za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine
 • konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine

Do 30. travnja 2023. za statističke i druge potrebe, u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja, svi poduzetnici trebaju dostaviti:

 • bilancu
 • račun dobitka i gubitka
 • dodatne podatke.

Mikro i mali poduzetnici

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju podnijeti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • odluku o utvrđivanju GFI-a
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
 • revizorsko izvješće (ako je obveznik revizije).

Srednje veliki i veliki poduzetnici

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u FINA-u dostaviti:

 • bilancu
 • račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
 • bilješke uz financijske izvještaje
 • izvještaj o novčanim tokovima
 • izvještaj o promjenama kapitala
 • revizorsko izvješće
 • godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
 • nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
 • odluku o utvrđivanju GFI-ja
 • odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

Dostava financijskih izvještaja

Izvještaje je moguće dostaviti:

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja dostupne su putem besplatnog telefona 0800 0080, slanjem upita e-poštom, ovisno o sjedištu obveznika: (Osijek:rgfi.os@fina.hr,Rijeka:rgfi.ri@fina.hr, Split: rgfi.st@fina.hr, Zagreb: rgfi.zg@fina.hr), na internetskim stranicama FINA-e Predaja financijskih izvještaja i RGFI: Česta pitanja i odgovori.