Bliži se rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja FINA-i

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320,00 do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660,00 do 2.650,00 eura

73
godišnji financijski izvještaji
Image by Steve Buissinne from Pixabay

Fina je pozvala sve poduzetnike, obveznike primjene Zakona o računovodstvu da dostave godišnje financijske izvještaja za 2023. godinu u rokovima propisanim Zakonom i to:

 • Za statističke i druge potrebe: do 30. travnja 2024. godine
 • Za potrebe javne objave: u roku od šest mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine
 • Konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu: u roku od devet mjeseci po isteku poduzetnikove poslovne godine.

Godišnji financijski izvještaji

Do 30. travnja 2024. za statističke i druge potrebe, u sklopu godišnjeg financijskog izvještaja, svi poduzetnici trebaju u Financijsku agenciju dostaviti:

 • Bilancu
 • Račun dobitka i gubitka
 • Dodatne podatke

Javne objave

U roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine za potrebe javne objave mikro i mali poduzetnici trebaju Fini podnijeti:

 • Bilancu
 • Račun dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Odluku o utvrđivanju GFI-ja
 • Odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka
 • Revizorsko izvješće (ako su obveznici revizije)

Srednje veliki i veliki poduzetnici

Srednje veliki i veliki poduzetnici za potrebe javne objave u roku od šest mjeseci po isteku poslovne godine trebaju u Finu dostaviti:

 • Bilancu
 • Račun dobiti i gubitka + izvještaj ostalom sveobuhvatnom dobitku (za obveznike primjene MSFI-ja)
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o novčanim tokovima
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Revizorsko izvješće
 • Godišnje izvješće i izvješće poslovodstva
 • Nefinancijsko izvješće (ako je obveznik)
 • Odluku o utvrđivanju GFI-ja
 • Odluku o raspodjeli dobitka ili pokriću gubitka.

Za obveznike koji ne dostave godišnji financijski izvještaj i svu propisanu dokumentaciju za statističke i druge potrebe i/ili u svrhu javne objave, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320,00 do 13.270,00 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660,00 do 2.650,00 eura. Kako bi izbjegli dodatne troškove, Financijska agencija poziva sve poduzetnike da na vrijeme predaju potrebne izvještaje.

Kako se dostavlja

Godišnji financijski izvještaji poduzetnici mogu dostaviti:

 • Putem web aplikacije RGFI, uz korištenje digitalnog certifikata
 • Putem Fininog Virtualnog šaltera – Online servisa za predaju dokumentacije
  Poštom
 • Osobno u svim Fininim poslovnicama

Sve informacije o predaji godišnjih izvještaja poduzetnici mogu dobiti putem besplatnog telefona 0800 0080 (od ponedjeljka do petka, od 7:30 do 22 sata te subotom od 8 do 13 sati), slanjem upita na e-mail, ovisno o sjedištu obveznika (Osijek: rgfi.os@fina.hr; Rijeka: rgfi.ri@fina.hr; Split: rgfi.st@fina.hr; Zagreb: rgfi.zg@fina.hr) ili na na Fininoj stranici Registar godišnjih financijskih izvještaja.