Nova e-usluga Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala.

119
potvrda A1

Od 3. siječnja 2024. u sklopu sustava elektroničkog poslovanja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dostupna je nova e-usluga koja će olakšati i ubrzati dostavu prenosivog dokumenta A1 u elektroničkom obliku.

Prenosivi dokument A1 (tzv. potvrda A1) dokument je koji vrijedi na čitavom području EU-a kao dokaz o zakonodavstvu koje se na osobu primjenjuje te da se doprinosi plaćaju u državi članici koja ga je izdala, kao i da ne postoji obveza plaćanja doprinosa u drugim državama članicama u kojima se obavlja djelatnost.

Obveza izdavanja potvrde A1 propisana je za točno određene situacije (kada osoba obavlja neku djelatnost u drugim državama članicama izvan nadležne države), a uključuje upućene zaposlene i samozaposlene osobe, državne službenike, pomorce (kad se ne primjenjuje pravilo zastave broda), članove letačke i kabinske posade zrakoplova, zaposlene i samozaposlene osobe koje rade u dvije ili više država članica, ugovorno osoblje EU-a i osobe kojima je odobreno odstupanje na temelju članka 16. Osnovne uredbe.

Pravnim i fizičkim osobama koje podnose zahtjev za izdavanje A1 potvrde, a koriste uslugu pristupa portalu e-Usluge/Pravne osobe u sustavu HZMO Lana, prenosivi dokument A1 dostavljat će se u elektroničkom obliku, odnosno podnositelj zahtjeva dobit će elektroničku obavijest o statusu pismena u sandučić poslodavca u sustavu HZMO Lana.

Nova e-usluga omogućit će podnositeljima zahtjeva bržu, jednostavniju i efikasniju dostavu prenosivog dokumenta A1.

Otprema A1 potvrde obavljat će se isključivo elektroničkim putem za e-Zahtjeve koji su podneseni u sustavu HZMO Lana, počevši od 3. siječnja 2024. Svi e-Zahtjevi podneseni do navedenog datuma otpremit će se poštom, a zahtjevi koji su podneseni u fizičkom obliku otpremit će se poštom ili se mogu osobno preuzeti u prostorijama HZMO-a.

Osobno preuzimanje A1 potvrde za zahtjeve podnesene u fizičkom obliku bit će moguće u prijelaznom razdoblju do 30. lipnja 2024.

Od 1. srpnja 2024. otprema A1 potvrde obavljat će se isključivo elektroničkim putem za e-Zahtjeve, a za zahtjeve podnesene na šalteru HZMO-a ili poštom dostavit će se putem pošte.