Informacijsko komunikacijska pristupačnost čini EU projekte uključivima

Pri dizajniranju mrežnih stranica EU projekata trebalo bi voditi računa o njihovoj optimiziranosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima. Potrebno je osigurati dostupnost sadržaja putem više od jednog osjetila

74

Uključivanje horizontalnih mjera u aktivnosti EU projekta trebalo bi rezultirati pozitivnim učinkom za društvo, što projektu osigurava dodatne bodove pri evaluaciji.

>>Horizontalne teme – dodana vrijednost EU projektima

U vrijeme kad se većina komunikacija odvija putem interneta, posebno značajna horizontalna mjera je Informacijsko komunikacijska pristupačnost. Europske institucije su ovo područje već adresirale kroz Direktivu (EU) 2016/2102. koja je u Hrvatskoj 2019. godine pretočena u Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za tijela javnog sektora.

Oblici informacijsko-komunikacijske pristupačnosti razlikuju se ovisno o vrsti oštećenja, a neki od primjera primjene su Brailleovo pismo za slijepe osobe, znakovni jezik za gluhe osobe, olakšavanje razumijevanja za osobe s intelektualnim teškoćama, tekstovi jednostavni za čitanje koji koriste posebno razvijene fontove za osobe s disleksijom.

Pri dizajniranju mrežnih stranica EU projekata trebalo bi voditi računa o njihovoj optimiziranosti za osobe s različitim funkcionalnim sposobnostima. Potrebno je osigurati dostupnost sadržaja putem više od jednog osjetila. Dizajneri i programeri mrežnih stranica trebali bi se koristiti tim smjernicama kako bi povećali pristupačnost svojim stranicama. Poželjno je zatražiti i osobu s invaliditetom da pregleda stranice prije i poslije implementiranja rješenja.

Osobe s oštećenjem fine motorike sve radnje koje obavljaju uz pomoć miša moraju moći obaviti upotrebom tipkovnice. Slijepe osobe, bez obzira na to što se koriste zvučnim čitačima ili Brailleovim pismom, ne mogu prepoznati što se nalazi na slici ako slika nema tekstualni opis. Osoba oštećena sluha treba imati mogućnost prilagodbe glasnoće, a gluhe osobe alternativu zvučnim zapisima. Slabovidnim osobama potrebno je omogućiti promjenu veličinu slova/znakova ili njihovu boju i/ili pozadinu kako bi osigurale optimalnu čitljivost, a isto vrijedi i za osobe s teškoćama čitanja, od kojih je disleksija najučestalija.

Aktivnosti vezane za promicanje horizontalnih načela prihvatljive su projektne aktivnosti koje se mogu uključiti u proračun EU projekta. Osim razvoja dodatnih rješenja, moguće je koristiti i neka već razvijena rješenja. Web stranica Europskog socijalnog fonda primjerice koristi OmoType kao alternativni font za osobe s disleksijom. Web stranica Hrvatskog sabora pak koristi Omoguru Widget – softverski dodatak za poboljšavanje digitalne pristupačnosti koji u sebi već uključuje OmoType font. Osim toga omogućava podešavanje veličine slova, debljine, te razmaka među linijama, različit razmak među slovima te podešavanje kontrasta i odgovarajuću boju pozadine čime se postiže manje naprezanje očiju odnosno ugodniji osjećaj čitanja.

Različita rješenja digitalne pristupačnosti kroz EU projekte i Horizontalne mjere omogućuju ravnopravno uključivanje osoba s različitim mogućnostima u digitalni svijet.


Objava ovog teksta financirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Omolab komunikacije d.o.o.