Isplata naknade za fiksne troškove poslovanja za siječanj

Novina je da su u fiksne troškove za koje će država isplatiti naknadu uvršteni mjesečni troškovi softverske opreme za fiskalizaciju te da poduzetnici moraju podmiriti račune u roku od 8 dana od isplate naknade

102
fiksni troškovi poslovanja
Novina je da su u fiksne troškove za koje će država isplatiti naknadu uvršteni mjesečni troškovi softverske opreme za fiskalizaciju

Poduzetncima kojima je zbog epidemioloških razloga odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 8. siječnja 2021. produžena mjera obustave rada država će za siječanj nadoknaditi dio ili ukupne fiksne troškove ako su im prihodi u siječnju 2021. bili najmanje 60 posto manji u usporedbi s prihodima u siječnju 2020. godine. Poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine ostvaruju pravo na nadoknadu fiksnih troškova ako im je pad prihoda/primitaka u siječnju 2021. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60 posto.

zahtjev za siječanj podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava e-Porezna od 15. veljače do 15. ožujka 2021.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60 do 90 posto nadoknadit će se iznos fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90 posto nadoknadit će se fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na nadoknadu fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u studenom 2020. godine.

Novost u odnosu na mjeru za prosinac 2020. je da poduzetnici moraju račune podmiriti u roku od osam dana od isplate naknade (ako računi nisu plaćeni prije isplate nadoknade).

“Pozivam poduzetnike, obrtnike, sve one koji su imali pad prihoda veći od 60 posto da podnesu zahtjev. Mi smo osigurali potrebna sredstva i želimo, kao što smo najavili, pokriti dio ili sveukupne fiksne troškove. Naša osnovna kalkulacija je bila na razini od 250 milijuna kuna mjesečno”, poručio je ministar financija Zdravko Marić.

Što su fiksni troškovi poslovanja

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • NOVO: mjesečni trošak najma softverske opreme za fiskalizaciju
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Novina je da su u fiksne troškove za koje će država isplatiti naknadu uvršteni mjesečni troškovi softverske opreme za fiskalizaciju

Djelatnosti na koje se primjenjuje Uputa

Nadoknada svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili  Akademis iz skupine “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj”, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente
 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje
 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara
 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola
  obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukom obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića.

Kako ostvariti pravo na naknadu

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) poduzetnici podnose Poreznoj upravi pri Ministarstvu financija.

Popunjen zahtjev za siječanj podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna od 15. veljače do 15. ožujka 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave “Pišite nam”.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja:

1. Podaci o podnositelju zahtjeva
2. Sadržaj zahtjeva
3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.

Po odobrenju Zahtjeva, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih plaćenih fiksnih troškova po poduzetniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplatu odobrenih plaćenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.