Istraživanje: Što mladi očekuju od poslodavca

Mogućnost kombiniranja rada na daljinu i u uredu izrazito je važna za 29 posto mladih, dok njih 19 posto želi stalno raditi na daljinu. Za 29 posto mladih je važno da imaju fleksibilno radno vrijeme

100
[Image by stokpic from Pixabay]

Brend poslodavca značajno utječe na zapošljavanje, ali i na poslovni uspjeh tvrtke. Stoga se tvrtke širom svijeta trude graditi svoj brend kao poslodavca te sustav vrijednosti i korporativnu kulturu koja će privući i zadržati kvalitetne zaposlenike. Zadatak je tim izazovniji što je na tržištu rada nekoliko generacija, a svaka ima svoje poglede i zahtjeve.

Reputacija dobrog poslodavca i pozitivna radna kultura izuzetno su važni za mlade generacije koje po prvi put izlaze na tržište rada, ali i za pripadnike starijih generacija.

Kako bi uspješno privukli mlade zaposlenike, mnogi poslodavci ulažu značajan trud i resurse u razumijevanje njihovih očekivanja. Generacije koje se nazivaju ‘Gen Z’ i ‘Milenijalci’ heterogene su u pogledu potreba i stavova. Uz to, očekivanja mogu varirati i ovisno o struci ili industriji u kojoj se mlada osoba zapošljava.

Agencija za istraživanje tržišta Improve u svom je istraživanju dala općenitiji pogled na generacijske razlike glede kriterija pri izboru poslodavca i radnog mjesta.

Kada su u pitanju kriteriji koji su u vrhu po važnosti – visina plaće, sigurnost radnog mjesta te dobri međuljudski odnosi, ne uočavaju se značajne razlike po dobi. Drugim riječima, to su top kriteriji u svim dobnim grupama.

Očekivanja u pogledu ravnoteže između poslovnog i privatnog života također su pri vrhu po važnosti. Ovdje prednjače osobe između 36 i 49 godina jer su obiteljske obveze mnogima najintenzivnije baš u tom životnom razdoblju.

Ono što je važno velikom dijelu mladih, ali i onih srednje dobi, je percepcija mogućnosti napredovanja kao i profesionalnog razvoja odnosno stjecanja novih znanja i vještina. To kao izrazito važno navodi 48 posto onih ispod 35 godina starosti i 40 posto onih u dobi od 36 do 49 godina.

Mladi zaposlenici (dobi do 35 g) u odnosu na starije žele i više fleksibilnosti u pogledu mjesta rada. Mogućnost kombiniranja rada na daljinu i u uredu izrazito je važna za 29 posto mladih. Njih 19 posto bi željelo stalno raditi na daljinu. Također pokazuju tendenciju veće važnosti fleksibilnog radnog vremena (za 29% mladih to je izrazito važno).

Cilj svakog poslodavca nije samo privući, nego i zadržati kvalitetne zaposlenike. Trendovi pokazuju da su mladi, u odnosu na starije, manje skloni duže ostati kod istog poslodavca. U ispitnom uzorku zaposlenih mladih, 37 posto izjavljuje da u sljedećih godinu dana planira promijeniti tvrtku u kojoj sada radi (isto planira 23% istraživanje onih u dobi od 36 do 49 godina te 13% starijih od 50 godina).

Za poslodavce je korisno na ciljanoj skupini mladih zaposlenika istražiti svaki od ključnih kriterija (kako ih prepoznaju, što unutar svakog žele i očekuju), sagledati potrebe i mogućnosti same kompanije te artikulirati prioritete u daljnjem razvoju pristupa u privlačenju mladih.


Istraživanje je provedeno tijekom travnja 2022. godine na 344 ispitanika u dobi od 18 do 65 godina. Uzorak je reprezentativan za online populaciju po dobi, spolu, regijama i obrazovanju.