Na hitro.hr u tri godine 61 posto poslovnih subjekata registrirano kao j.d.o.o.

Ukupno je u prošloj godini putem servisa hitro.hr otvoreno 1008 poslovnih subjekata manje - odnosno 15 posto manje - nego 2018. godine

203
hitro.hr

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine putem servisa hitro.hr otvoreno je 5914 trgovačkih društava i obrta, objavila je Financijska agencija (FINA). Od toga je 48 obrta, 2368 društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) te 3498 jednostavnih društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Ukupno je u prošloj godini putem servisa hitro.hr otvoreno 1008 poslovnih subjekata manje – odnosno 15 posto manje – nego 2018. godine.

U 2018. godini putem servisa hitro.hr otvorena su ukupno 6822 trgovačka društva i obrta, a u 2017. otvoreno ih je 7081.

U 2018. godini otvoreno 128 obrta, 2347 društava s ograničenom odgovornošću te 4347 jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću. U 2017. otvoreno je pak 245 obrta, 2575 društava s ograničenom odgovornošću i 4261 jednostavnih društava s ograničenom odgovornošću.

>>Što se mijenja u poreznom sustavu nakon 1. siječnja 2020.

J.d.o.o. najpopularniji poslovni model

Iz FINA-inih podataka vidljivo je da je najpopularniji poslovni model jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću. U posljednje tri godine ukupno je 61,09 posto novih poslovnih subjekata putem servisa hitro.hr registrirano kao j.d.o.o.

Preduvjeti za pokretanje malih tvrtki, organiziranih kao jednostavna društva sa ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.), u Hrvatskoj su stvoreni 18. listopada 2012. godine, kada je stupio na snagu izmijenjeni Zakon o trgovačkim društvima.

Osnovna razlika između Jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću u usporedbi s društvom s ograničenom odgovornošću je minimalna propisana razina temeljnog kapitala koja za j.d.o.o. iznosi 10 kuna.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću može imati najviše tri osnivača, ali samo jedan može biti član uprave. Za poslovanje tvrtke odgovara isključivo direktor.

Treća bitna razlika je da Zakon o trgovačkim društvima za j.d.o.o. propisuje obavezu unosa četvrtine dobiti (25%) u zakonske rezerve koje se mogu upotrijebiti isključivo za povećanje temeljnog kapitala, odnosno predstavljaju uvjet za prijelaz u društva u d.o.o.