Kako ostvariti pravo na nadoknadu fiksnih troškova

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine u visini koju utvrdi Porezna uprava

142
razlike doprinosa

Porezna uprava Ministarstva financija objavila je upute za ostavrivanje prava na nadoknadu fisknih troškova poslodavcima kojima je zabranjen rad Odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Poslodavci koji su podnijeli zahtjev za očuvanje radnih mjesta sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite mogu ostvariti pravo na dodatni iznos potpore za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. godine u visini koju utvrdi Porezna uprava.

Za ostvarivanje navedenog prava potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu financija, odnosno Poreznoj upravi. Po odobrenju zahtjeva od strane Porezne uprave, Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplate.

Uvjeti ostvarivanja prava na naknadu plaćenih fiksnih troškova

Pravo na nadoknadu plaćenih svih ili dijela fiksnih troškova za mjesec prosinac 2020. ostvaruju:

 • Poduzetnici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenoga 2020. godine obustavljen rad.
 • Poduzetnici kojima je pad prihoda/primitaka u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na prosinac 2019. godine bio najmanje 60 posto.
 • Poduzetnici koji su započeli s radom tijekom 2020. godine kojima je pad prihoda/primitaka  u mjesecu prosincu 2020. godine u odnosu na studeni 2020. godine bio najmanje 60 posto.

Poduzetnicima s ostvarenim padom prihoda/primitaka od 60 do 90 posto nadoknadit će se iznos plaćenih fiksnih troškova poslovanja razmjerno padu prihoda/primitka, a onima koji su imali pad prihoda/primitaka iznad 90 posto nadoknadit će se plaćeni fiksni troškovi poslovanja u cijelosti.

Poduzetnicima u sustavu poreza na dodanu vrijednost priznaju se troškovi bez poreza na dodanu vrijednost.

Pravo na nadoknadu plaćenih fiksnih troškova ne mogu ostvariti poduzetnici za poslovni prostor u kojem nisu obavljali djelatnost u mjesecu studenom 2020. godine.

Fiksni troškovi obuhvaćeni mjerom

Pod fiksnim troškovima podrazumijevaju se:

 • mjesečni trošak najma, zakupa odnosno koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost,
 • trošak obvezne pričuve,
 • mjesečni trošak električne energije, vode uz pripadajuće naknade, plin, troškovi vezani uz korištenje toplinarske mreže i odvoz komunalnog otpada,
 • trošak komunalne naknade,
 • mjesečni trošak direktne spomeničke rente,
 • mjesečna pristojba HRT-a, mjesečna naknada za javno korištenje glazbe, mjesečna pretplata na dnevne, tjedne i mjesečne tiskovine,
 • mjesečni trošak interneta i fiksne telefonske linije,
 • mjesečni trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
 • 1/12 iznosa godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i igre klađenja,  izuzev godišnje naknade za internet klađenja i internet casina.

Djelatnosti na koje se primjenjuje Uputa

Nadoknada svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike iz Odluke navedene u točki 1. stavak 1. ove Upute, kojima je:

 • obustavljen rad ugostiteljskih objekata i pružanja ugostiteljskih usluga na poljoprivrednim gospodarstvima, osim za ugostiteljske objekte iz skupine „Hoteli“, „Kampovi“ i vrste Učenički ili Studenski dom ili  Akademis iz skupine “Ostali ugostiteljski objekti za smještaj”, a koji smiju usluživati samo goste koji u njima koriste uslugu smještaja odnosno učenike ili studente
 • obustavljen rad casina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje
 • obustavljen rad teretana, fitnes centara te sportskih i rekreacijskih centara
 • obustavljeno održavanje dječjih i drugih radionica te organiziranje plesnih škola
 • obustavljen rad školama stranih jezika osim obavljanja djelatnosti on-line ili na drugi način za održavanje kontakata na daljinu.

Iznimno, pravo na nadoknadu svih ili dijela plaćenih fiksnih troškova primjenjuje se na poduzetnike kojima je obustavljen rad ugostiteljskih objekata i u slučaju kada u skladu s Odlukom obavljaju dozvoljeni rad pripreme i dostave hrane i pića.

Kako ostvariti pravo na naknadu

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) poduzetnici podnose Poreznoj upravi pri Ministarstvu financija.

Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave putem sustava ePorezna najkasnije do 15. veljače 2021. Iznimno, poduzetnici koji nisu korisnici ePorezne dostavljaju popunjen Zahtjev korištenjem servisa Porezne uprave “Pišite nam”.

U Zahtjevu obvezno se popunjavaju polja:

 1. Podaci o podnositelju zahtjeva
 2. Sadržaj zahtjeva
 3. Činjenice za odlučivanje po zahtjevu.

Po odobrenju Zahtjeva, Porezna uprava će dostaviti elektroničkim putem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje obavijest o statusu Zahtjeva i visini odobrenih plaćenih fiksnih troškova po poduzetniku.

Hrvatski zavod za zapošljavanje će izvršiti isplatu odobrenih plaćenih fiksnih troškova na naznačeni račun u Zahtjevu.

>>Mjerama pomoći obuhvaćeni dobavljači i kooperanti zatvorenih djelatnosti

>>HAMAG-BICRO: COVID-19 zajmovi za likvidnost su ponovo dostupni