U lipnju natječaj za prodaju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Bodulovo

Poduzetnicima će na raspolaganju biti devet građevinskih čestica. Čestice su površine između 1029 i 8558 četvornih metara, a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 712 do 8800 četvornih metara

57
Poduzetnička zona Bodulovo
Poduzetnička zona Bodulovo [Izvor: Rijeka.hr]

Krajem lipnja bit će raspisan natječaj za prodaju zemljišta zainteresiranim poduzetnicima u Poduzetničkoj zoni Bodulovo, a početna cijena četvornog metra bit će 61 euro, najavio je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović. Poduzetnicima će na raspolaganju biti devet građevinskih čestica ukupne površine oko 20.000 četvornih metara.

Čestice su površine između 1029 i 8558 četvornih metara, a predviđena maksimalna bruto razvijena površina objekata na tim česticama iznosi od 712 do 8800 četvornih metara.

Poziv poduzetnicima na iskazivanje interesa za kupnju građevinskih čestica pokazao je veliko zanimanje jer se javilo 30 gospodarskih subjekata, većinom iz Rijeke i riječkog prstena te jedan subjekt iz Zagrebačke županije. Interes za kupnju zemljišta u Bodulovu iskazao je 21 mikropoduzetnik, sedam malih poduzetnika, jedan srednji i jedan veliki poduzetnik.

Osam zainteresiranih bavi se prerađivačkom djelatnošću, po šest stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te trgovinom, po troje informacijsko-komunikacijskom djelatnošću i graditeljstvom, dvoje prijevozoma i skladištenjem te po jedan obrazovanjem odnosno zdravstvenom zaštititom i socijalnom skrbi.

Poduzetnička zona Bodulovo smještena je na sjeverozapadnom djelu grada Rijeke, na području naselja Škurinje. Udaljena je 1,2 kilometra od riječke zaobilaznice, četiri kilometra od luke Rijeka i željeznice te 29 kilometara od Zračne luke Rijeka. Vremenski će se udaljenost Poslovne zone Bodulovo i riječke luke skratiti kada bude završena državna cesta DC 403.

U izgradnju komunane infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Bodulovo uloženo je  11,3 milijuna kuna. Izvođači radova su tvrtke KD Vodovod i kanalizacija te GP Krk. Projekt obuhvaća izgradnju vodovoda, kanalizacijskog sustava, elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture, plinovoda, javne rasvjete te prometnih i zelenih površine. Krajem lipnja trebao bi biti postavljen završni sloj asfalta na prometne površine, a nakon toga slijedi tehnički pregled i ishodovanje uporabne dozvole.