Počinje izgradnja komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno

Radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno vrijedni su 25,62 milijuna kuna, a izvođač radova je Strabag d.o.o. Rok za završetak radova je 9 mjeseci od uvođenja u posao, što znači da bi trebali biti završeni u studenom ove godine

59
Poduzetnička zona Crno

U Velikoj vijećnici Grada Zadra gradonačelnik Branko Dukić potpisao je u četvrtak ugovore kojima započinju radovi na izgradnji komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. Istovremeno će se graditi i dio ceste u dužini od 300-tinjak metara do ulaza u Zonu.

“Nakon dugo godina planiranja osigurali smo EU sredstva kroz ITU mehanizam u ukupnom iznosu od 35,3 milijuna kuna kojim započinjemo s prvom fazom izgradnje komunalne infrastrukture Poduzetničke zone Crno. Izgradnjom zone Crno ulažemo u potpuno novu poduzetničku infrastrukturu kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za razvoj i širenje poslovanja poduzetništva te otvaranje novih radnih mjesta”, rekao je zadarski gradonačelnik.

Pročelnik Darko Kasap predstavio je projekt izgradnje pristupne ceste, odnosno 2. faze izgradnje od odvojka za novo gradsko groblje do ulaza u Zonu Crno. Duljina ceste je 315 metara, izvođač radova je tvrtka Sarađen d.o.o., a izlicitirana cijena radova iznosi 4,66 milijuna kuna s PDV-om.

Prva faza od rotora u Gospodarskoj zoni Murvica jug do odvojka za novo gradsko groblje je već izgrađena, zajedno s upojnim bunarom i pročišćivačem otpadnih voda za cijelu duljinu pristupne ceste. Vrijednost tih izvedenih radova je 3,83 milijuna kuna s PDV-om, a izvođač je bila tvrtka Diklogradnja d.o.o. Završeni su radovi i na pristupnoj cesti koja povezuje groblje sa pristupnom cestom za Zonu Crno u duljini od 221 metra, sa svom popratnom infrastrukturom (vodovod, javna rasvjeta, oborinska i fekalna odvodnja, DTK). Vrijednost tih radova, koje je izvela tvrtka Cestogradnja d.o.o. je 2,96 milijuna kuna.

Vrijednost radova je 25,62 milijuna kuna

Nakon toga pročelnik Ante Ćurković predstavio je faze izgradnje same Zone Crno. Ovim ugovorom započinju radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno. Vrijednost radova je 25,62 milijuna kuna, a izvođač radova je Strabag d.o.o. Rok za završetak radova je 9 mjeseci od uvođenja u posao, što znači da bi trebali biti završeni u studenom ove godine.

Kako je područje obuhvata zone značajno (jedna parcela od 400 hektara), planiran je etapni program gradnje. Izgradnjom prve faze aktivirat će se 5 “kazeta” zone ukupne površine 243.824,36 četvorni metara, koje će biti namijenjena potencijalnim investitorima koji žele pokrenuti svoje poslovanje u zoni.

Projekt obuhvaća izgradnju ceste te sve ostale infrastruktura potrebne za funkcioniranje zone koja se uglavnom nalazi u koridoru cestovne mreže (fekalna kanalizacijska mreža, oborinska kanalizacijska mreža s pripadajućim građevinama odvodnje, vodovodna mreža, elektroenergetska mreža, mreža kabelske kanalizacije – DTK, javna rasvjeta, hortikulturno uređenje javnih zelenih površina duž koridora cestovne mreže).