Minimalna vrijednost studentskog rada u 2020. veća za 1,95 kuna

Minimalna naknada za studentske poslove vezana je uz minmalnu plaću, a izračunava se tako da se minimalna bruto plaća dijeli sa 160 radnih sati. Bruto minimalna plaća za ovu godinu iznosi 4062,50 kuna tako da minimalna naknada iznosi 25,39 kuna

330
obavljanje studentskih poslova

Studentski rad u 2020. ovoj godini bit će za oko 2 kune po satu vrijedniji nego lani. Naime, Zakon o obavljanju studentskih poslova iz 2018. minimalnu vrijednost sata studentskog rada vežu uz minimalnu plaću, koja je za ovu godinu povećana za tristotinjak kuna u odnosu na 2019. godinu.

Najniža cijena studentskog rada izračunava se tako da se minimalna bruto plaća dijeli sa 160 radnih sati. U prošloj godini je bruto minimalna plaća iznosila 3750 kuna pa je minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova iznosila 23,44 kune po satu. Bruto minimalna plaća za ovu godinu iznosi pak 4062,50 kuna tako da minimalna naknada iznosi 25,39 kuna, odnosno 1,95 kuna (+8,32 posto) više nego lani.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Odluku o iznosu minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova za 2020. godinu donijelo je 13. studenoga 2019. godine.

Cijena studentskog rada još uvijek je znatno niža od prosječne satnice u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna mjesečna neto plaća po satu isplaćena za listopad iznosila 35,76 kuna, a bruto 48,52 kune. To unači da je minimalna studentska satnica u listopadu iznosila nešto manje od dvije trećine prosječne isplaćene neto satnice.

Ukupan iznos koji plaća naručitelj posla izračunava se tako da se na ukupni iznos neto naknade izvođača obračunaju zakonom propisani doprinosi i postotak naknada za posredovanje.

Naknada posredniku za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskoga standarda iznosi 12 posto neto iznosa naknade izvođaču, dok je naknada posredniku koja iznosi 0,5 posto neto iznosa naknade izvođaču namijenjena isključivo financiranju kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje  provode studenti i studentske organizacije.

Posrednik naknadu za uslugu svog posredovanja pri obavljanju studentskih poslova može napaltiti jedino od naručitelja posla.