Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. donose velike novine

Za 2022. godinu uvedene su mjere za zelene i digitalne djelatnosti, smanjena je dokumentacija koju podnositelji zahtjeva za potpore moraju priložiti, maksimalna potpora za samozapošljavanje podiže se na 150.000 kuna...

145
mjere aktivne politike zapošljavanja
[Image by fran1 from Pixabay]

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 28. prosinca 2021. godine usvojilo Mjere aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2022. bit će utrošeno nešto više od 1,02 milijarde kuna, a osam mjera trebalo bi obuhvatiti 27.000 nezaposlenih i zaposlenih osoba. Izvori financiranja su državni proračun, Europski socijalni fond plus (ESF+) te Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Osam mjera, kroz koje će se potaknuti zapošljavanje, samozapošljavanje, obrazovanje i usavršavanje te u konačnici i potaknuti gospodarski rast kroz zeleno i digitalno, su:

1. Potpore za zapošljavanje
2. Potpore za pripravništvo
3. Potpore za pripravništvo u javnim službama
4. Potpore za usavršavanje
5. Potpore za samozapošljavanje i proširenje poslovanja
5.1. Potpora za samozapošljavanje
5.2. Potpora za  proširenje poslovanja
5.3. Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
6. Obrazovanje i osposobljavanje
6.1 Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja
6.2. Osposobljavanje na radnom mjestu
6.3. Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslih
6.4. Obrazovanje za temeljne vještine osobnog i profesionalnog razvoja
7. Javni rad
8. Stalni sezonac

Najvažnije novosti u programu Aktivne politike zapošljavanja

 • Veći iznos potpora za samozapošljavanje (do 150.000 kuna)

– Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao – do 120.000 kuna / Trajanje mjere: 24 mjeseca

– Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao u zelenim/digitalnim djelatnostima – do 150.000 kuna / Trajanje mjere: 24 mjeseca

 • Veći iznos potpora za zapošljavanje i pripravništvo
 • Širi spektar prihvatljivih ciljanih skupina korisnika s naglaskom na ranjive skupine
 • Produženo trajanje potpore za pripravništvo do 24 mjeseca
 • Produženo trajanje potpore za zapošljavanje do 24 mjeseca
 • Administrativno rasterećenje korisnika prilikom apliciranja za mjere aktivne politike zapošljavanja
 • Nova podmjera potpore za samozapošljavanje Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku
 • Mjere financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti

Manje dokumentacije i paušalne isplate potpora

Ovogodišnje mjere donose značajne novine: od sadržaja mjera, korisnika i kriterija, pa do znatnog administrativnog rasterećenja i za korisnike i provoditelja mjera. Naime, HZZ će sam prikupiti dokumentaciju iz relevantnih službenih izvora tako da će podnositelj zahtjeva morati priložiti manje dokumentacije.

HZZ će također razmjenjivati određene informacija s drugim državnim tijelima, primjerice o prosjeku broja zaposlenih te isplaćenim plaćama. Očekuje se kako će preuzimanje podataka pridonijeti ujednačavanju i ubrzavanju procedura. Dosadašnja praksa zahtijevala kontinuirano evidentiranje broja zaposlenih onda i shodno tome revidiranje svih potpisanih ugovora zbog obveze vraćanja sredstava ili dodatnog plaćanja prema korisniku.

Novina je i isplata paušalnih iznosa potpora što će ubrzati i pojednostaviti obradu predmeta i njihovo rješavanje.

Ujednačavanje kriterija prilikom samozapošljavanja

Novost je i prilagodba postojeće aplikacije za prijavu mjera, ujednačen rad savjetnika, a pogotovo za mjeru samozapošljavanja, za koju se, uz druge novine, uvodi centralizirana obrada zahtjeva kako bi se smanjila mogućnost subjektivnog pristupa.

Ranije je bilo mnogo nedoumica oko tumačenja kriterija, pa nove mjere jasnije i transparentnije definiraju kriterije.

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti nezaposlenim osobama koje žele pokrenuti vlastiti posao za pokrivanje troškova za osnivanje obrta, trgovačkog društva, samostalne djelatnosti ili ustanove. Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti.

Zelena i digitalna radna mjesta

Za 2022. uvode se mjere koje promoviraju zelena i digitalna radna mjesta koja su ovom trenutku još u fazi razrade. Nakon što to bude usuglašeno s Europskom komisijom, detaljnije će biti objašnjeni i kriteriji za zelena i digitalna radna mjesta.

Poslodavci koji će aplicirati na potpore koje su namijenjene zelenim djelatnostima moraju zadovoljiti kriterije poslovanja unutar područja “zelenih“ djelatnosti”.

Energija iz obnovljivih izvora

Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

Energetska učinkovitost

Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

 • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
 • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti
 • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode

Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

 • Provode okolišne propise/standarde
 • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
 • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša
 • Indikativna lista zelenih proizvoda/usluga

Biram Hrvatsku

Uz mjere vezane uz zelena i digitalna radna mjesta najveću pozornost javnosti privukla je  mjera Biram Hrvatsku kao proširenje mjera za samozapošljavanje. Mjeru Biram Hrvatsku nakon 1. siječnja 2022. mogu koristiti povratnici iz Europskog gospodarskog područja.  Mjera omogućava dodatnu potporu od 50 tisuća kuna povratnicima koji se odluče na samozapošljavanje. Osobe koje odluče preseliti poslovanje u slabije razvijene regije mogu dobiti potporu od 25 tisuća kuna.

>>Potpora za povratak iz EU u Hrvatsku uz samozapošljavanje do 200.000 kn

Za dosadašnje mjere – potpore za Očuvanje radnih mjesta (ORM) i Skraćivanje radnog vremena (SRV) planira se nastavak financiranja. Očekuje se da će se mjera Skraćivanja radnog vremena provoditi cijelu godinu, a Očuvanje radnih mjesta ovisno o gospodarskoj situaciji i djelatnostima koje su još pogođene koronavirusom.

Prijave za radionice o aktivnim mjerama zapošljavanja će biti moguće od 10. siječnja 2022. godine.