Koliko će od 1. prosinca 2023. porasti neoporezivi primici

Ukupni neoporezivi iznos koji poslodavci godišnje mogu isplatiti kao prigodne nagrade (uskrsnica, regres i božićnica), kao nagradu za ostvarena radne rezultate i kao paušalnu naknadu za prehranu povećava se od 1. siječnja s 2.455,49 eura na 3.020 eura

2120
neoporezivi primici 2024

U javnoj raspravi trebalo bi biti nekoliko pravilnika vezanih uz Zakon o porezu na dohodak. Među njima je i pravilnik kojim se reguliraju neoporezivi primici – naknade, potpore, nagrade i ostalo. Pravilnik bi u primjeni trebao biti od 1. prosinca, a donosi znatno povećanje neoporezivih primitaka.

Neoporezivi primici 2024.

Prigodne nagrade

• Neoporezivi iznos koji poslodavci mogu godišnje isplatiti kao prigodnu nagradu, što obuhvaća božićnicu, regres i uskrsnicu, povećava se sa 663,62 eura na 700 eura po osobi. Ministar financija Marko Primorac rekao je kako je u 2022. ta primitke ostvarilo 1,3 milijuna građana, a ukupno je isplaćeno 533,5 milijuna eura.
• Neoporeziva nagrada za ostvarene radne rezultate (dodatna plaća ili naknada na plaću) povećava se s 995,43 eura na 1.120 eura. Lani su poslodavci za ostvarene rezultate nagradili 969,7 tisuća zaposlenih, s ukupno 570,8 milijuna eura.

Naknade za prehranu

Paušalna naknada za troškove prehrane radnika povećava se sa 796,44 eura na 1200 eura. U 2022. paušalnu naknadu za prehranu je primilo oko 760 tisuća zaposlenih, a ukupno je isplaćeno 389,6 milijuna eura.

Jubilarne nagrade

• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 10 godina radnog staža povećava se sa 199,09 eura na 280 eura ;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 15 godina radnog staža povećava se s 265,45 na 336 eura;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 20 godina radnog staža povećava se s 331,81 na 392 eura;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 25 godina radnog staža povećava se s 398,17 eura na 448 eura;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 30 godina radnog staža povećava se s 464,53 na 504 eura;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 35 godina radnog staža povećava se s 530,90 na 560 eura;
• Maksimalna neoporeziva nagrada radniku za navršenih 40 godina radnog staža povećava se sa 663,62 na 672 eura.

>>Minimalnu plaću za 2024. znamo, a kolika će biti osnovica za “direktorsku plaću”?

Otpremnine

Maksimalni neoprezivi iznos otpremnine prilikom odlaska radnika u mirovinu povećava se s 1.327,24 eura na 1.400 eura

Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe

• naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 1. siječnja povećava se s 40 na 50 centi po prijeđenom kilometru.

Dnevnice za službena putovanja

• Neoporezivi iznos dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu povećava se s 26,55 eura na 30 eura

Potpore u slučaju smrti i dugotrajnog bolovanja

Neoporeziva potpora radniku zbog invalidnosti trenutno iznosi 331,81 euro i povećava se na 560 eura
• Jednokratna potpora za smrt u užoj obitelji povećava se s 398,17 eura na 560 eura;
• potpora za dugotrajno bolovanje (neprekinuto bolovanje radnika duže od 90 dana, pri čemu se razdoblje bolovanja ne mora odnositi na jednu kalendarsku godinu) povećava se s 331,81 euro na 560 eura mjesečno;
• Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti za školovanja do 15. godine života odnosno do kraja osnovnoškolskog obrazovanja povećava se s 232,27 eura na 560 eura mjesečno.

Naknade učenicima, studentima i sportašima

• Iznos godišnjih neoporezivih primitaka za rad preko učeničkih i studentskih udruga od 1. siječnja 2024. raste s 3.185,38 eura na 3.360 eura. Ako učenik ili student ostvari iznos veći od toga, ne može više biti olakšica roditeljima na poreznoj kartici. No, ako iznad tog iznosa od 3.360 eura godišnje učenik ili student koristi pravo na osnovni osobni odbitak od 560 eura mjesečno, godišnje može zaraditi 10.080 eura bez oporezivanja.
• Neoporezivi iznos za stipendije povećava se s 232,27 na 560 eura mjesečno, a za stipendije za izvrsna postignuća s 530,90 na 840 eura mjesečno.
• Neoporezivi iznosi za stipendije sportaša povećavaju se 232,27 na 560 eura mjesečno, a u istim relacijama rast će i neoporezive naknade koje se isplaćuju sportašima amaterima prema posebnim propisima.
• Neoporezivi iznos nagrade za sportska ostvarenja povećava se s 2.654,48 eura na 2.800 eura.