Od 1. siječnja raste porezno opterećenje za obrtnike paušaliste

U eSavjetovanju je prijedlog izmjena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. kojim se, između ostaloga, predlaže podizanje porezne stopa za obrtnike paušaliste s 10 na 12 posto

140
Paušalni porez

Za razliku od većine građana koji od 1. siječnja, stupanjem na snagu novih pravila o oporezivanju dohotka mogu očekivati da će plaćati manje poreza, za 60.000 obrtnika paušalista porezno opterećenje bi moglo porasti, upozorava Hrvatska obrtnička komora (HOK).

U eSavjetovanju je prijedlog izmjena Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti. Prema prijedlogu Ministarstva financija porezna stopa za obrtnike paušaliste podigla bi se zbog ukidanja prireza s 10 na 12 posto.

Prema važećem Pravilniku paušalna osnovica je 10 posto plus prirez (ako je propisan u pripadajućoj jedinici lokalne samouprave).

U praksi, zbog ukupnog učinka porezne reforme i povećanja porezne stopa na 12 posto, porezno opterećenje za obrtnike paušaliste u nekim jedinicama lokalne samouprave porast će i na 20 posto, upozorava HOK.

Zato je HOK u eSavjetovanje o Pravilniku o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti uputio prijedlog da se stopa poreza na dohodak zadrži na dosadašnjih 10 posto. Također ističu da je porezna reforma zaobišla obrtnike „paušaliste“ u pogledu umanjenja osnovice za plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje u I. stupu.

“HOK se stalno zalaže za izjednačavanje prava mladih obrtnika u pogledu poreza na dohodak i doprinosa za zdravstveno osiguranje u kojem su mladi radnici djelomično ili u cijelosti oslobođeni plaćanja istih te smatra da je potrebno iznos poreza na dohodak ostaviti na razini 10 posto, kako bi i obrtnici “paušalisti” osjetili poreznu reformu”, navodi se u objavi HOK-a.

Gotovo svaki drugi od 115 tisuća obrtnika porez plaća paušalno. Preduvjet za paušalno plaćanje poreza je da godišnji prihod obrtnika nije veći od 40.000 eura.