OmoLab uz pomoć fondova EU pripremio izlaz na strana tržišta

Hrvatski startup OmoLab komunikacije je kroz projekt Inovacije asistivnih tehnologija za osobe s teškoćama čitanja unaprijedio svoje proizvode - Omo Reader web app, Omoguru Widget i novu seriju inačica OmoType fonta - prije izlaska na inozemna tržišta

187
OmoLab

Disleksija je specifično funkcioniranje mozga kod kojeg poteškoće najviše dolaze do izražaja prilikom čitanja. Osobe s disleksijom imaju velike kognitivne sposobnosti, no njihove teškoće s čitanjem se reflektiraju u (ne)razumijevanju pročitanog, usvajanju novih znanja, teškom učenju. Dodatni problem je što su osobe s disleksijom suočene s nedostatkom odgovarajućih asistivnih alata,

Hrvatski startup OmoLab komunikacije već nekoliko godina radi na razvoju asistivnih alata za osobe s disleksijom, a najpoznatiji su po tome što su razvili obitelj fontova OmoType i mobilnu aplikaciju Omoguru Reader koja olakšava čitanje osobama s disleksijom i teškoćama čitanja. Omolab je 2019. pokrenuo novi projekt – Inovacije asistivnih tehnologija za osobe s teškoćama čitanja.

Ukupna vrijednost projekta je 1,19 milijuna kuna, a sufinanciran je kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020. s 825.824,20 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2019. do 1.ožujka 2021. godine.

Cilj projekta bio je unaprijediti proizvode prije izlaska na inozemna tržišta (Omoguru Reader web app te novu seriju inačica OmoType fonta) i pripremiti lansiranje proizvoda na inozemnim tržištima.

Inovativnost OmoLabovih proizvoda leži u pristupu kojim se po prvi puta font promatra kao nešto dinamično. Projektom se, s obzirom na njegovu skalabilnost, planiraju ostvariti značajni prodajni rezultati, povećati izvoz i omogućiti novo zapošljavanje u relativno kratkom razdoblju.

Lansiranjem triju novih proizvoda na strana tržišta pridonosi se ostvarenju Specifičnog cilja 3d2 “Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika” Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020.

Aktivnosti i ostvareni rezultati

Projekt je obuhvatio:

  • Značajnu prilagodbu alata za osobe s disleksijom – daljnji razvoj OmoType fonta, razvoj web aplikacije i Omoguru Widgeta te prijevod sadržaja na tri strana jezika
  • Upravljanje intelektualnim vlasništvom, odnosno pretragu stanja tehnike i mišljenje o patentibilnosti i izradu strategije zaštite te izradu licenci za ustupanje prava korištenja fonta poslovnim korisnicima i prijavu patenta
  • Izradu marketinške strategije i marketinškog plana za nastup na ciljanim tržištima
  • Testiranje prilagođenih alata s korisnicima na ciljanim tržištima
  • Provedbu operativnih aktivnosti definiranih marketinškom strategijom i planom – Odrađene dvije internetske kampanje, izrada CRM-a te tisak i distribucija promotivnih brošura u obliku dvije slikovnice
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Poziv pod nazivom ‘’Inovacije novosnovanih MSP-ova – II faza” provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a namijenjen je novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.


Sadržaj ove objave isključivo je odgovornost Omolab komunikacije d.o.o.
Ova objava je sufinancirana sredstvima Europske Unije