Lakše osnivanje i likvidacija poduzeća za male poduzetnike

Nove zakonske odredbe koje omogućuju osnivanje poduzeća elektroničkim putem stupile su na snagu, ali aplikacija eOsnivanje trebala bi biti dostupna tek 1. rujna ove godine

1213
osnivanje i likvidacija poduzeća

Od subote 20. travnja na snazi su izmjenjeni i dopunjeni Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o sudskom registru. Promjenama se olakšava, ubrzava i pojeftinjuje osnivanje i likvidacija poduzeća, odnosno dvaju najčešćih oblika trgovačkog društva u Hrvatskoj – društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.).

Društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću moći će se osnovati elektroničkim putem preko aplikacije eOsnivanje koja je povezana sa sustavom START Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. To znači da bi se registracija takvih trgovačkih društava provela u 15 minuta, bez sudjelovanja javnih bilježnika i s minimalnim troškovima. Tako se ubrzava početak poduzetnikova rada i smanjuju se troškovi. Prilikom osnivanja poduzeća sada je potrebno platiti samo sudsku pristojbu.

Nove zakonske odredbe koje omogućuju osnivanje poduzeća elektroničkim putem stupile su na snagu, ali aplikacija eOsnivanje trebala bi biti dostupna tek 1. rujna ove godine. Od 1. prosinca trebalo bi biti omogućeno preuzimanje izvatka iz sudskog registra u elektroničkom izvorniku putem internetske stranice sudskog registra.

Skraćen rok za donošenje rješenja o upisu u sudski registar

Ukinute su odredbe o rezervaciji imena ili naziva tvrtke. U Zakonu o sudskom registru rok za odlučivanje o urednom prijedlogu imena trgovačkog društva skraćen je s dosadašnja tri dana na jedan dan,  a rok u kojem sud mora donijeti rješenje o upisu u sudski registaru slučaju da je podnesena prijava s prilozima “uredna i po sadržaju osnovana” skraćen je s 15 na pet dana.

Ukinuta je obveze utvrđivanja predmeta poslovanja u društvenom ugovoru (time se olakšava i pojeftinjuje dodatna registracija djelatnosti) te, obveza deponiranja potpisa i uvodi se elektronička komunikacija sa sudskim registrom, u što su uključeni javni bilježnici, odvjetnici i Hrvatska gospodarska komora.

Minimalna visina temeljnog kapitala i dalje ostaje 20.000 kuna, no osnivač prije upisa mora uplatiti najmanje jednu četvrtinu preuzetog udjela u kapitalu. Preostali dio osnivač mora uplatiti u roku od godinu dana od dana upisa.

Drugim riječima, u slučaju minimalnog iznosa temeljnog kapitala od 20 tisuća kuna, prije upisa treba uplatiti 5 tisuća kuna.

Jednostavno dioničko društvo s ograničenom odgovornošću moći će osnovati najviše pet članova umjesto dosadašnja tri člana.

Briše se trgovac pojedinac kao posebna vrsta obrtnika koji se upisuje u sudski registar jer ih u Hrvatskoj ima svega desetak pa će nastaviti poslovati po pravilima obrta.

Brisanje bez likvidacije

Pojednostavljen je, ubrzan i pojeftininjen proces izlaska s tržišta. Riječ o “brisanju bez likvidacije“: trgovačko društvo bez dugova brisat će se iz sudskog registra nakon što članovi društva daju izjavu o tome. Članovi društva će dvije godine nakon brisanja odgovarati svojom imovinom za eventualne obveze društva.

>>Likvidacija poduzeća: Kako smanjiti troškove

Nakon brisanja tvrtke iz sudskog registra propisuje se određivanje likvidacijske mase kao novog subjekta upisa te time i novog subjekta sposobnog za sudjelovanje u svim postupcima, a kod naknadno pronađene imovine otvara se mogućnost naplate kod dugovanja ili raspodjela imovine članovima društva.

Izmjenama zakona u hrvatski pravni sustav uvedene su EU odredbe vezane uz poticanje dugoročnog sudjelovanja dioničara i povećanje transparentnosti.