Paket od 63 mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica koronavirusa

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je teško procijeniti troškove Vladinih mjera, ali naveo je da bi trošak poreznog dijela za tri mjeseca trebao iznositi između 9 i 12 mlrd kuna, za izravne potpore poduzetnicima za očuvanje zaposlenosti treba dodatne 4 mlrd kuna

1040

Vlada je u utorak donijela paket mjere koje bi trebale pomoći gospodarstvu i ublažiti posljedice krize. Riječ je izmjenama 16 zakona i paketu od 63 mjere kojima će se pokušati zaštiti najizloženije djelatnosti i sačuvati radna mjesta. O dijelu predloženih mjera za koje su potrebne izmjene zakona već danas se raspravlja i odlučuje u Saboru.

Ministar financija Zdravko Marić rekao je da je teško procijeniti troškove Vladinih mjera, ali naveo je da bi trošak poreznog dijela za tri mjeseca trebao iznositi između 9 i 12 milijardi kuna, za izravne potpore poduzetnicima za očuvanje zaposlenosti treba dodatne 4 milijarde kuna, a za moratorij prema bankama oko 17 milijardi kuna.

Gospodarske mjere podijeljene su u dvije skupine: mjere koje nisu zakonskog karaktera i provodit će ih pojedini resori, te mjere zakonskog karaktera o kojima se, kako je već rečeno, danas raspravlja u Saboru.

Cilj ovih mjera je prije svega da se poreznim obveznicima u teškoćama odgodi na tri mjeseca plaćanje javnih davanja: poreza na dohodak, poreza na dobit, doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, uz mogućnost produženja odgode za dodatna tri mjeseca.

>>Plenković: Potpora za očuvanje radnih mjesta 4000 kn, plaćanje PDV-a po naplati

Odgoda plaćanja javnih davanja

“Osnovna je ideja da se poreznim obveznicima odobri odgoda plaćanja poreznih obveza odnosno poreznog duga. Želimo također osigurati financiranje i likvidnost gospodarstva uz pomoć HBOR-a i poslovnih banaka, da poduzeća mogu dobiti obrtna sredstva i da im se reprogramiraju krediti”, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Općinama, gradovima, županijama, HZZO-u, HZMO-u odobravat će se beskamatni zajmovi do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno ili je odobrena obročna otplata.

Odobravat će se potpore za očuvanje radnih mjesta u sektorima i poduzećima pogođenim koronavirusom, odgodit će se plaćanje turističke članarine, boravišne pristojbe, produžit će se trajanje mjere Stalni sezonac, povećat će se sredstva za mikrozajmove u iznosu do 25.000 eura za obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike, uz poček od 12 mjeseci.

Bezuvjetno će se produžiti trajanje projekta sufinanciranih iz operativnih programa Konkurentnost i kohezija te Učinkoviti ljudski potencijali, a ubrzat će se isplata 75 posto potraživih zahtjeva za plaćanje EU projekata.

Odgađa se plaćanje zakupnine zakupnicima i korisnicima poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.

Ministar pravosuđa donio je preporuke da se u razdoblju krize nema ovrha i deložacija.

“Predloženi set mjera ima osnovni cilj očuvati radna mjesta i isplatu plaća te umanjiti štetu uzrokovanu koronavirusom koja je već vidljiva i koja će biti još vidljivija, a teško ju je u ovom trenutku kvantificirati”, rekao je ministar financija Zdravko Marić. “U ovim mjerama prepoznaje se kvalitetan miks fiskalne i monetarne politike, a očekujem da će tako biti i u mjerama koje će slijediti.”
Paket obuhvaća 63 mjere koje su u smislu djelokruga provedbe raspoređene na gotovo sve gospodarske resore, dodao je Marić.

Osiguranje likvidnosti poduzeća

“Prvi set mjera horizontalno je rasprostranjen prema svim sektorima i subjektima koji su već osjetili posljedice korona virusa ili će osjetiti. Za njih moramo kreirati kriterije koji su jasni, razumljivi i prohodni.”

Kroz promjene zakonodavnog okvira i podzakonskih akata omogućuje se odgoda plaćanja pojedinih javnih davanja – poreza na dobit, poreza na dohodak i doprinosa, ali na razini lokalne samouprave očekuje se niz mjera koje će slijediti isti pristup. Odgoda od tri mjeseca će biti dodatno definirana podzakonskim aktom, uz mogućnost dodatne odgode za još tri mjeseca. Kad stvari krenu na bolje, najavio je ministar financija, omogućit će se obročna otplata duga na 24 mjeseca bez obračunavanja kamata.

Za osiguravanje financijske likvidnosti poduzeća važan je set mjera dogovoren s HNB-om, HBOR-om, HAMAG BICRO-om I HUB-om. Uvodi se moratorij na obveze u trajanju od tri mjeseca. Putem HBOR-a ili poslovnih banaka odobravat će se krediti za likvidnost, odnosno od isplate plaća do servisiranja obveza prema dobavljačima i sve ostalo što je potrebno za održavanje poslovanja, uz mogućnost reprograma postojećih i novih obveza

Reprogram i odgoda plaćanja na tri mjeseca trebali bi se omogućiti i građanima koji su zaposleni u tvrtkama koje su zapale u teškoće.

Mikrokrediti HAMAG BICRO-a po povoljnim uvjetima

Kada je riječ o programima koji se sufinanciraju iz europskih fondova, jedan paket mjera odnosi se na postojeće korisnike: svi projekti bit će bezuvjetno produžen za 3 mjeseca, a pristigli zahtjevi bit će odmah odobreni u iznosu od 75 posto.

Druga komponenta je da se što više sredstava usmjeri na mikro, male i srednje poduzetnike. Već od početka oni će moći aplicirati kod HAMAG BICRO-a za 114 milijuna kuna vrijedan program mikrokreditiranja uz poček od 12 mjeseci, i kamatne stope između 0,5 I jedan posto, ovisno o stupnju razvijenosti.

Za dva tjedna u Bruxellesu bi trebalo biti odobreno dodatnih 380 milijuna kuna za male i srednje poduzetnike sa sličnom kamatnom stopom, također preko Hamag Bicroa. To su takozvani korona krediti za obrtna sredstva i isplatu plaća.

Poljoprivreda

Paket od 11 mjera za pomoć poljoprivredi, drvnoprerađivačkoj industriji i ribarstvu vrijedan je oko 350 milijuna kuna, rekla je ministrica Vučković. Obuhvaća sredstva za stabiliziranje dohotka poljoprivrednika, stvaranje novog programa potpora malih vrijednosti za sektor malog gospodarstva u poljoprivredi, povećanje dosadašnjih programa potpora malih vrijednosti u sektoru ribolova, financiranje dijela plaća radnika u ribarstvu te sufinanciranje ambalaže za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture.

Predviđena je odgoda plaćanja za preuzimanje drvne sirovine od Hrvatskih šuma, produžetak sa 60 na 100 dana, odgoda roka izvršenja svih ugovornih obveza korisnicima programa ruralnog razvoja ako dođe do odgode investicijskih projekta, ubrzanje isplata po postojećim programima, uspostavljanje kreditne linije za obrtna sredstva za poljoprivrednu i drvnoprerađivačku industriju te odgoda plaćanja zakupnina i koncesijskih naknada za sve vrste poljoprivrednih zemljišta i ribnjaka u vlasništvu RH, te odgoda plaćanja koncesija naknada za privez i vez ribarskih brodova.

Kultura

Zabrana okupljanja i otkazivanje kulturnih događanja negativno je utjecala na samostalne umjetnike koji su ostali bez prihoda. Paket mjera za potporu likvidnosti kulturnog sektora obuhvaća:

  • preraspodjele unutar do sada odobrenih sredstva
  • odgoda izvršenja kako bi se zadržala likvidnost sektora
  • privremeno obustavljanje revizije statusa samostalnih umjetnika.

Poštanske usluge, cestovni, željeznički pomorski promet

U sektoru prometa poštanskih usluga i prometa donesene su sljedeće mjere:

  • odstupanje od obveza obavljanja univerzalnih usluga sukladno zakonu o poštanskim uslugama
  • privremena obustava naplate naknade za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama do 1. lipnja
  • izmjena propisana duljine ophodarske dionice za autoceste kojom će se omogućiti obavljanje ophodnji autocesta jednom u 12 sati svakog dana u tjednu
  • privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila prve I druge skupine u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna
  • privremeno produženje sezonskog zimskog ENC popusta te dodatni popust od 7 posto za vozila treće i četvrte skupine koja koriste ENC

Gospodarstvenicima koji posluju na temelju koncesije na pomorskom dobru odgađa se plaćanje stalnog dijela koncesije, a lučkim upravama izdaje se preporuka o oslobođenju i smanjenju stalnog dijela koncesijske naknade i pristojbi za korištenje operativne obale.