Plaćanje poreza i doprinosa kod paušalnog obrta

Od 1. siječnja na snagu su stupile izmjene i dopune poreznih zakona. Za obrtnike paušaliste važna je promjena da je stopa za obračun paušalnog poreza na dohodak povećana s 10 na 12 posto

235
plaćanje poreza kod paušalnog obrta
Paušalni obrt ilustracija Pixabay

Prema podacima Porezne uprave broj obrtnika “paušalista” porastao je sa 66,8 na više od 77,5 tisuća, a njihov udjel u ukupnom broj obveznika po dohocima od samostalne djelatnosti dosegnuo je gotovo 55 posto. Paušalni obrt kao model obavljanja poslovne djelatnosti popularan je zato što je administrativno najjednostavniji i porezno najpovoljniji.

U sustav paušalnog oporezivanja mogu ući obrtnici i poljoprivrednici koji nisu u sustavu PDV-a i ostvaruju godišnji promet do 40.000 eura. No, postoje i ograničenja pa se tako djelatnosti slobodnih zanimanja poput zdravstvenih radnika, veterinara, sportaša ili odvjetnika ne mogu registrirati kao paušalni obrt i oni moraju voditi poslovne knjige.

PO-SD obrazac

Paušalni obrtnik nije obvezan voditi poslovne knjige, već samo knjigu prometa odnosno obrazac KPR koji je temelj za ispunjavanje PO-SD obrasca (Izvješća o paušalnom dohotku od samostalne djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak za prethodnu godinu). U KPR obrazac upisuju se svi računi (primici) – gotovinski i bezgotovinski.

PO-SD je dokument koji sadrži podatke o prometu koji je obrtnik ostvario u prethodnoj godini, a na temelju tih podataka nadležna  ispostava Porezne uprave utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza na dohodak za tekuću godinu.

PO-SD obrazac predaje se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronički putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja, prema podacima o ostvare­nim primicima iz Knjige prometa.

Izmjene i dopune poreznih zakona od 1. siječnja

Od 1. siječnja 2024. na snagu su stupile izmjene i dopune poreznih zakona.

Za obrtnike paušaliste važna je promjena da je stopa za obračun paušalnog poreza na dohodak povećana s 10 na 12 posto, a ukinut je prirez.

Podsjećamo da je stopa za obračun iznosila 12 posto do 31. prosinca 2020. da bi od 2021. bila smanjena na 10 posto. Također, u 2024. granični iznosi za porezne razrede su blago povećani zbog zaokruživanja iznosa u eurima na više.

Pregled poreznih razreda te iznosa poreznih obveza na godišnjoj i kvartalnoj razini

Godišnji primitak 15 % prometa Godišnji paušalni porez na dohodak (12 %) Kvartalni iznos poreza
0 – 11.300 eura 1695 eura 203,40 eura 50,85 eura
Iznad 11.300 do 15.300 eura 2295 eura 275,40 eura 68,85 eura
Iznad 15.300 do 19.900 eura 2985 eura 358,20 eura 89,55 eura
Iznad 19.900 do 30.600 kn 4590 eura 550,80 eura 137,70 eura
Iznad 30.600 do 40.000 eura 6000 eura 720 eura 180 eura

Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja (31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.2024. godine) u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.

Doprinosi

Ako je porezni obveznik osiguran po osnovi djelatnosti od koje se dohodak i porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu, onda je obveznik plaćanja mjesečnih iznosa doprinosa prema rješenju Porezne uprave koje može vrijediti kroz više obračunskih razdoblja.

Iznos mjesečne osnovice za obračun doprinosa objavljuje se krajem svake godine za sljedeću godinu. ​

Mjesečni iznos osnovice i obaveznih doprinosa u 2024. godini

Mjesečna osnovica MO I. stup (15 %) MO II. stup (5 %) ZO (16,5 %)
624 eura 93,60 eura 31,20 eura 102,96 eura
Godišnja obveza
1123,20 eura 374,40 eura 1235,52 eura

 

Ako porezni obveznik obavlja djelatnost od koje dohodak i porez utvrđuje u paušalnom iznosu uz osiguranje po nekoj drugoj osnovi (radni odnos) obveznik je doprinosa po osnovi druge djelatnosti. Osnovica za obračun doprinosa je utvrđeni paušalni dohodak.

Godišnji primitak MO I. stup (7,5 %) MO II. stup (2,5 %) ZO (7,5 %)
0 – 11.300 eura 127,13 eura 42,38 eura 127,13 eura
Iznad 11.300 do 15.300 eura 172,13 eura 57,38 eura 172,13 eura
Iznad 15.300 do 19.900 eura 223,88 eura 74,63 eura 223,88 eura
Iznad 19.900 do 30.600 kn 344,25 eura 114,75 eura 344,25 eura
Iznad 30.600 do 40.000 eura 450 eura 150 eura 450 eura