Poduzetnici lani udvostručili dobit u odnosu na 2020. godinu

U odnosu na 2020. godinu, poduzetnici su ostvarili 36,2 posto veću dobit razdoblja, dok su gubici smanjeni za 29 posto. Ostvarena je konsolidirana neto dobit od 44,8 milijardi kuna, što je dva puta više u odnosu na 2020. godinu (21,4 milijarde kuna)

34
Poduzetnici Hrvatske
[Image by StartupStockPhotos from Pixabay]

Poduzetnici Hrvatske, obveznici poreza na dobit, njih 144.259 (bez financijskih institucija), u 2021.  imali su 964.742 zaposlenih (prema satima rada). Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 885,7 milijardi kuna i ukupni rashodi u iznosu od 831,9 milijardi kuna. U odnosu na 2020. godinu, ukupni prihodi veći su za 20,8 posto, a ukupni rashodi za 17,9 posto, objavila je Financijska agencija (FINA).

Svoje proizvode i usluge na strana tržišta plasiralo je 22.462 poduzetnika (15,6%), a 21,3 posto ukupnih prihoda, odnosno 189,1 milijarda kuna, ostvareno je prodajom robe na inozemnom tržištu. To je povećanje izvoza od 35,8 posto u usporedbi s 2020. godinom. U istom razdoblju kupljeno je robe u vrijednosti od 159,7 milijardi kuna te je trgovinski suficit iznosio 29,4 milijarde kuna.

Dobit u ukupnom iznosu od 61,9 milijardi kuna u prošloj godini ostvarilo je 94.288 poduzetnika (65,4%), dok je gubitak od ukupno 17,1 milijarde kuna iskazao 49.971 poduzetnik (34,6%). U odnosu na 2020. godinu, poduzetnici su ostvarili 36,2 posto veću dobit razdoblja, dok su gubici smanjeni za 29 posto. Ostvarena je konsolidirana neto dobit od 44,8 milijardi kuna, što je dva puta više u odnosu na 2020. godinu (21,4 milijarde kuna).

U novu dugotrajnu imovinu u 2021. godini 13.767 poduzetnika (9,5%) investiralo je 29,9 milijardi kuna, što je povećanje od 19,1 posto u odnosu na prethodno poslovno razdoblje.

Prosječna mjesečna obračunata neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u 2021. godini iznosila je 6350 kuna, što je 6,1 posto više u odnosu na 2020. godinu (5985 kuna).

Prema navedenim podacima, vidljiv je znatan rast gospodarskih aktivnosti u 2021. godini u odnosu na 2020.

Financijski rezultati poslovanja 144.259 poduzetnika RH u 2021. i usporedba s 2020. godinom
(iznosi u tisućama kuna, plaće u kunama)
Opis 2020. 2021. Indeks 2021./2020.
Broj zaposlenih 932.575 964.742 103,4
Ukupni prihodi 732.977.224 885.743.632 120,8
Ukupni rashodi 705.755.333 831.907.290 117,9
Dobit prije oporezivanja 51.978.459 71.045.927 136,7
Gubitak prije oporezivanja 24.756.568 17.209.585 69,5
Porez na dobit 5.835.087 9.001.020 154,3
Dobit razdoblja 45.446.968 61.917.668 136,2
Gubitak razdoblja 24.060.163 17.082.346 71,0
Konsolidirani financijski rezultat (dobit ili gubitak razdoblja) 21.386.805 44.835.322 209,6
Izvoz 139.201.856 189.094.684 135,8
Uvoz 125.642.862 159.700.480 127,1
Trgovinski saldo (izvoz minus uvoz) 13.558.994 29.394.204 216,8
Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu 25.112.050 29.901.022 119,1
Prosječne mjesečne neto plaće po zaposlenom 5.985 6.350 106,1
Izvor: Fina, Registar godišnjih financijskih izvještaja    

 

Najveći ukupni prihodi broj poduzetnika u trgovini

I dalje je najviše poduzetnika u trgovini (28.507), koji su ostvarili i najveće ukupne prihode (296,1 milijardu kuna), dok je kod poduzetnika u prerađivačkoj industriji najviše zaposlenih (236.151), 1,2 posto više nego 2020. godine. Najveću neto dobit u 2021. iskazali su poduzetnici u trgovini, u iznosu od 11,5 milijardi kuna, što je povećanje od 49,8 posto u odnosu na 2020. godinu.

Promatrano po veličini poduzetnika, najviše je mikro poduzetnika, njih 129.620 (udio 89,9%), malih je 12.678 (udio 8,8%), srednjih 1.589 (udio 1,1%), a velikih 372 (udio 0,3%).

Sve četiri skupine poduzetnika iskazale su neto dobit u 2021. godini: mikro poduzetnici 6,6 milijardi kuna, mali poduzetnici 11,3 milijarde kuna, srednje veliki poduzetnici 10,3 milijarde kuna, a veliki 16,7 milijardi kuna.

Promatrano po županijama, dominiraju poduzetnici sa sjedištem u županiji Grad Zagreb u kojoj sjedište ima njih 47.956, što je 33,2 posto od ukupnog broja poduzetnika. Ukupni prihodi najviše su rasli na razini Vukovarsko-srijemske (57,2%), a neto dobit na razini Zadarske županije (gotovo 15 puta više u odnosu na 2020.).

Broj zaposlenih najviše je rastao u Istarskoj i Karlovačkoj županiji (po 5,6%). Najveće prihode u 2021. godini ostvarilo je veliko društvo u mješovitom vlasništvu, INA d.d., u iznosu od 22,3 milijarde kuna, kao i najveću dobit razdoblja, u iznosu od 1,3 milijarde kuna.