Istraživanje: Što utječe na uspješnost poduzetničkih inkubatora

Istraživanje Bojana Morića Milovanovića iz Instituta za javne financije i Željke Tutić iz Ministarstva financija RH pokazalo je kako isključivo financijske usluge te usluge umrežavanja imaju pozitivan utjecaj na uspješnost inkubatora u Hrvatskoj

26
poduzetnički inkubator vinkovci

Poduzetnički inkubatori imaju važnu ulogu u pružanju podrške malim i srednjim poduzećima, kako na lokalnoj, tako i na regionalnoj razini. Poduzetnički inkubatori nude širok spektar usluga te su u svome razvoju u posljednja dva desetljeća znatno napredovali od pukoga pružanja usluge najma poslovnoga ili radnoga prostora do pružanja cijeloga niza specijaliziranih usluga.

Istraživanje Bojana Morića Milovanovića iz Instituta za javne financije i Željke Tutić iz Ministarstva financija RH pokazalo je kako isključivo financijske usluge te usluge umrežavanja imaju pozitivan utjecaj na uspješnost inkubatora u Hrvatskoj.

Poduzetnički inkubatori ubrajaju se u poduzetničke potporne institucije koje imaju za cilj pružiti podršku malim i srednjim poduzećima, posebice poduzetnicima početnicima. Njihovo osnivanje najčešće je rezultat inicijativa lokalne i regionalne razine te su po pravnome obliku uspostavljeni kao poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Budući da do sada nije provedeno sveobuhvatno istraživanje fokusirano na uspješnost poduzetničkih inkubatora u Hrvatskoj, osnovna motivacija istraživača u članku “Utjecaj odabranih usluga hrvatskih poduzetničkih inkubatora na njihovu uspješnost” (Poslovna izvrsnost, 2021) odnosila se na pružanje odgovora na pitanje jesu li potporne usluge inkubatora pozitivno povezane s uspješnošću inkubatora te, ako jesu, koje
pojedinačne potporne usluge utječu na uspješnost.

U istraživanju su sudjelovali voditelji, odnosno direktori 34 od ukupno 62 inkubatora koja trenutno posluju u Hrvatskoj, a koji su identificirani na temelju podataka iz Jedinstvenoga registra poduzetničke infrastrukture. Podaci su prikupljeni anketnim upitnikom. Istraživanje je pokazalo kako isključivo financijske usluge i usluge umrežavanja imaju pozitivan utjecaj na uspješnost inkubatora te kako postoji znatna povezanost između promatrane 23 od 32 usluge koje inkubatori pružaju i uspješnosti inkubatora.

Detaljnije rečeno, za uspješnost inkubatora važno je njihovo pružanje infrastrukturnih usluga, među kojima su: pristup internetu, usluge čajne kuhinje ili kantine, sobe za sastanke, IT oprema i namještaj te zakup poslovnoga prostora. Od financijskih usluga, znatno su povezane usluge pristupa fondovima rizičnoga kapitala, pružanje zajmova, pružanje početnoga kapitala, pristup kapitalu poslovnih anđela te usluga financiranja autorskih prava. Nadalje, od usluga umrežavanja, povezivanje sa stanarima, povezivanje sa stručnjacima, povezivanje sa zaposlenicima inkubatora, povezivanje s financijskim akterima te povezivanje s kontaktima iz industrije znatno je povezano s uspješnošću inkubatora.

Za uspješnost važno je i njihovo pružanje pravnih usluga i usluga upravljanja ljudskim resursima, među kojima se ističu pomoć u oporezivanju i pomoć pri zapošljavanju. Naposljetku, s uspješnošću inkubatora znatno su povezane sljedeće usluge poslovnoga savjetovanja: izrada marketinškoga plana, pristup bazama podataka, poslovno obučavanje, razvoj poslovnoga plana, radionice te pomoć pri odlasku na konferencije i sajmove.

U praktičnome smislu ovo istraživanje može poslužiti voditeljima inkubatora jer je u radu pružen pregled osnovnih usluga koje inkubatori pružaju te je ustanovljena povezanost utjecaja usluga s uspješnošću inkubatora. Stoga, osim prethodno navedenih usluga,
osnivači i voditelji inkubatora trebaju staviti veći naglasak na financijske usluge te na usluge umrežavanja kao osnovnih pokretača uspješnosti inkubatora. Također, rezultati ovogaistraživanja mogu biti od znatne koristi i državnim odnosno javnim institucijama te nevladinim odnosno neprofitnim organizacijama u izradi javnih politika namijenjenih povećanju kvalitete te održivosti poduzetništva.