HUP predlaže manje oporezivanje dohotka i proširenje neoporezivih primitaka

Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća, poručuje HUP ministru financija

196
rasterećenje gospodarstva
Ministar financija Zdravko Marić

Hrvatska udruga poslodavaca poslala je ministru financija Zdravku Mariću detaljan dokument prijedloga porezne reforme u kojem tražil veće rasterećenje gospodarstva i ukupnog troška rada. HUP smatra kako treći krug porezne reforme mora prvenstveno poslužiti daljnjem rasterećenju gospodarstva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čime bi se utjecalo na stvaranje uvjeta za veće plaće i zadržavanje radne snage.

“Držimo kako je ovaj paket zakonskih prijedloga porezne reforme korak u dobrom smjeru. Ipak, ističemo kako je, s obzirom na to da činjenice ukazuju na alarmantnu demografsku sliku u RH te na nužnost bržeg gospodarskog rasta, potrebno napraviti jači iskorak u istom pravcu”, navodi HUP.

Dodaju kako su svjesni da porezna reforma nije jedini element demografske obnove, a ni gospodarskog rasta, no mišljenja su kako bi intenzivnije rasterećenje gospodarstva i snižavanje ukupnog troška rada – čime bi se povećao prostor za podizanje neto plaća – predstavljalo prvi značajniji korak.

HUP-ovi prijedlozi

U skladu s tim stavovima HUP navodi nekoliko ključnih prijedloga koji su, smatraju poslodavci, usmjereni ka navedenim ciljevima:

  • smanjenje stope poreza na dobit na 12 posto za sve poduzetnike
  • smanjenje stope poreza na dohodak s 24 posto na 14 posto, te stope od 36 posto na  30 posto
  • proširenje neoporezivih primitaka koji se mogu isplatiti ili omogućiti radnicima (pravo na topli obrok, uplate za dodatno zdravstveno osiguranje, smještaj radnika)
  • povećanje iznosa neoporezivih primitaka (prigodne nagrade te dnevnice)
  • povećanje praga s 3 milijuna kuna na 15 milijuna kuna za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi
  • odustajanje od povećanje koeficijenta pri utvrđivanju mjesečne osnovice za obračun doprinosa člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge
  • primjena snižene stope PDV-a na dodatne kategorije (bezreceptni lijekovi, prerađevine od svježeg i smrznutog svježeg mesa, mliječni proizvodi, pčelinji proizvodi, ogrjevni proizvodi, novine i tiskovine, javni prijevoz putnika, prva isporuka građevina i renovacija stambenih prostora, luke nautičkog turizma, smještaj i ugostiteljske usluge)
  • porezne olakšice građanima za ulaganje u stambeni prostor i njegovo održavanje
  • dodatno povećanje porezno priznatog troška upotrebe sredstava za osobni prijevoz na 70 posto.

HUP pozdravlja predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima se povećava iznos porezne osnovice za primjenu godišnje porezne stope od 24 posto, kao i povećanje visine mjesečne porezne osnovice kod predujma poreza na dohodak. To će, smatraju poslodavci, doprinijeti povećanju plaća radnika, pogotovo visokoobrazovanih, što će predstavljati dodatni poticaj za zadržavanjem radnika u Republici Hrvatskoj.

Proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova

HUP smatra kako su potrebne i opsežnije mjere za porezno rasterećenje ukupnog troška plaća zaposlenih. U tom pogledu predlažu ministru Mariću proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova: od priznanja troškova prehrane kao neoporezivog primitka do povećanja neoporezivog iznosa za regres, božićnice, troškove obrazovanja, stipendije, smještaj radnika i troškove reprezentacije.

>>Marić prijedlog Zakona o doprinosima mora povući jer je loš, a ne zbog “pritiska politike i poduzetnika”

S ciljem većeg rastrećenja ukupnog troška plaća, HUP je ministru sugerirao i ukidanje stope doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te administrativno rasterećenje uplate doprinosa smanjenjem broja uplatnica.

Mikro i mali poduzetnici trebaju samostalno određivati svoju plaću

Što se tiče spornog prijedloga povećanja koeficijenata za obračun doprinosa za članove uprave i izvršne direktore trgovačkih društava, HUP-ov stav je kako treba odustati od takvog prijedloga zbog posljedica na najbrojniju i najranjiviju skupinu poduzetnika te omogućiti mikro i malim poduzetnicima samostalno određivanje vlastite plaće.

U velikoj većini slučajeva mikro i mali poduzetnici nemaju osiguran izvor prihoda kada počnu s poslovanjem. Dapače, mnogi nemaju prihode pola godine i dulje, a još više vremena prođe prije nego što se poduzetnici osiguraju povrat uloženih sredstava. Stoga ovakvo povećanje predstavlja značajno opterećenje za mikro i male poduzetnike koji su u najranjivijoj fazi svog poslovanja. Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća, poručuje HUP.

Po pitanju Zakona o trošarinama, Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja činjenicu da je Ministarstvo financija prepoznalo potencijal za povećanje konkurentnosti domaćih prijevoznika te stimulaciju zakonite nabave pogonskog goriva najavljujući uvođenje instituta povrata trošarine za dizelsko gorivo.