HUP predlaže manje oporezivanje dohotka i proširenje neoporezivih primitaka

Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća, poručuje HUP ministru financija

u 20:30 Zadnja izmjena: 14.09.2018 u 20:30
161
rasterećenje gospodarstva
Ministar financija Zdravko Marić

Hrvatska udruga poslodavaca poslala je ministru financija Zdravku Mariću detaljan dokument prijedloga porezne reforme u kojem tražil veće rasterećenje gospodarstva i ukupnog troška rada. HUP smatra kako treći krug porezne reforme mora prvenstveno poslužiti daljnjem rasterećenju gospodarstva i poduzetništva u Republici Hrvatskoj, čime bi se utjecalo na stvaranje uvjeta za veće plaće i zadržavanje radne snage.

“Držimo kako je ovaj paket zakonskih prijedloga porezne reforme korak u dobrom smjeru. Ipak, ističemo kako je, s obzirom na to da činjenice ukazuju na alarmantnu demografsku sliku u RH te na nužnost bržeg gospodarskog rasta, potrebno napraviti jači iskorak u istom pravcu”, navodi HUP.

Dodaju kako su svjesni da porezna reforma nije jedini element demografske obnove, a ni gospodarskog rasta, no mišljenja su kako bi intenzivnije rasterećenje gospodarstva i snižavanje ukupnog troška rada – čime bi se povećao prostor za podizanje neto plaća – predstavljalo prvi značajniji korak.

HUP-ovi prijedlozi

U skladu s tim stavovima HUP navodi nekoliko ključnih prijedloga koji su, smatraju poslodavci, usmjereni ka navedenim ciljevima:

  • smanjenje stope poreza na dobit na 12 posto za sve poduzetnike
  • smanjenje stope poreza na dohodak s 24 posto na 14 posto, te stope od 36 posto na  30 posto
  • proširenje neoporezivih primitaka koji se mogu isplatiti ili omogućiti radnicima (pravo na topli obrok, uplate za dodatno zdravstveno osiguranje, smještaj radnika)
  • povećanje iznosa neoporezivih primitaka (prigodne nagrade te dnevnice)
  • povećanje praga s 3 milijuna kuna na 15 milijuna kuna za plaćanje PDV-a po naplaćenoj fakturi
  • odustajanje od povećanje koeficijenta pri utvrđivanju mjesečne osnovice za obračun doprinosa člana uprave trgovačkog društva ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge
  • primjena snižene stope PDV-a na dodatne kategorije (bezreceptni lijekovi, prerađevine od svježeg i smrznutog svježeg mesa, mliječni proizvodi, pčelinji proizvodi, ogrjevni proizvodi, novine i tiskovine, javni prijevoz putnika, prva isporuka građevina i renovacija stambenih prostora, luke nautičkog turizma, smještaj i ugostiteljske usluge)
  • porezne olakšice građanima za ulaganje u stambeni prostor i njegovo održavanje
  • dodatno povećanje porezno priznatog troška upotrebe sredstava za osobni prijevoz na 70 posto.

HUP pozdravlja predložene izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima se povećava iznos porezne osnovice za primjenu godišnje porezne stope od 24 posto, kao i povećanje visine mjesečne porezne osnovice kod predujma poreza na dohodak. To će, smatraju poslodavci, doprinijeti povećanju plaća radnika, pogotovo visokoobrazovanih, što će predstavljati dodatni poticaj za zadržavanjem radnika u Republici Hrvatskoj.

Proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova

HUP smatra kako su potrebne i opsežnije mjere za porezno rasterećenje ukupnog troška plaća zaposlenih. U tom pogledu predlažu ministru Mariću proširenje porezne osnovice porezno priznatih troškova: od priznanja troškova prehrane kao neoporezivog primitka do povećanja neoporezivog iznosa za regres, božićnice, troškove obrazovanja, stipendije, smještaj radnika i troškove reprezentacije.

>>Marić prijedlog Zakona o doprinosima mora povući jer je loš, a ne zbog “pritiska politike i poduzetnika”

S ciljem većeg rastrećenja ukupnog troška plaća, HUP je ministru sugerirao i ukidanje stope doprinosa za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu te administrativno rasterećenje uplate doprinosa smanjenjem broja uplatnica.

Mikro i mali poduzetnici trebaju samostalno određivati svoju plaću

Što se tiče spornog prijedloga povećanja koeficijenata za obračun doprinosa za članove uprave i izvršne direktore trgovačkih društava, HUP-ov stav je kako treba odustati od takvog prijedloga zbog posljedica na najbrojniju i najranjiviju skupinu poduzetnika te omogućiti mikro i malim poduzetnicima samostalno određivanje vlastite plaće.

U velikoj većini slučajeva mikro i mali poduzetnici nemaju osiguran izvor prihoda kada počnu s poslovanjem. Dapače, mnogi nemaju prihode pola godine i dulje, a još više vremena prođe prije nego što se poduzetnici osiguraju povrat uloženih sredstava. Stoga ovakvo povećanje predstavlja značajno opterećenje za mikro i male poduzetnike koji su u najranjivijoj fazi svog poslovanja. Za novonastale mikro i male poduzetnike najvažnije je da im je mjesečni trošak poslovanja što niži, a ako želimo poticati poslovno okruženje potrebno je izbjegavati postavljanje administrativnih i fiskalnih uvjeta do tri godine starosti poduzeća, poručuje HUP.

Po pitanju Zakona o trošarinama, Hrvatska udruga poslodavaca pozdravlja činjenicu da je Ministarstvo financija prepoznalo potencijal za povećanje konkurentnosti domaćih prijevoznika te stimulaciju zakonite nabave pogonskog goriva najavljujući uvođenje instituta povrata trošarine za dizelsko gorivo.