Porezna uprava provjerava zlouporabu pogodnosti kod paušalnih obrta

U određenim slučajevima umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te se naknade za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada isplaćuju kroz isplate prema paušalnom obrtu

206
[Foto: Točka na i media]

Porezna uprava pokreće provjere kako bi suzbila  korištenja poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona kroz institut paušalnog obrta.

​Tijekom porezne reforme prepoznata je potreba za poticanjem razvoja malih poduzetnika ponajviše obrtnika koji samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost. Kroz mjere aktivne politike zapošljavanja omogućene su im potpore za samozapošljavanje te su izmijenjeni propisi čime je proširen krug obrtnika koji dohodak mogu i žele utvrđivati u paušalnom iznosu (povećanje praga za paušalno oporezivanje, ukidanje ograničenja glede djelatnosti koje se paušalno mogu oporezivati, smanjenje poreznog i administrativnog opterećenja).

Međutim, primijećeno je da se porezne pogodnosti koriste protivno svrsi zakona kroz institut paušalnog obrta. Naime, u određenim slučajevima umjesto sklapanja ugovora o nesamostalnom radu, potiče se osnivanje obrta koji dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu te se naknade za posao koji ima obilježja nesamostalnog rada isplaćuju kroz isplate prema paušalnom obrtu.

Takva postupanja, motivirana isključivo kako bi se iskoristio način obračuna namijenjen paušalnim obrtnicima unatoč postojanju obilježja nesamostalnog rada, predstavljaju korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

Porezna uprava u priopćenju podsjeća na izričite zakonske odredbe sadržane u članku 12. a Općeg poreznog zakona (Korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona) i u članku 27. a Zakona o porezu na dohodak (Obilježja nesamostalnog rada).

Porezna uprava pokrenut će postupke provjere s ciljem suzbijanja takvih pojava upućivanjem poziva da se popuni upitnik (Upitnik NR) o načinu poslovanja. Upitnik NR dostupan je na stranicama Porezne uprave.

Uz osnovne podatke, u upitniku treba ukratko opisati i navesti:

  • djelatnost kojom se obrtnik bavi (vrsta i razdoblje obavljanja djelatnosti, način pronalaska poslovnih partnera te način sklapanja poslovnih odnosa, broj poslovnih partnera i dr.);
  • ako postoji, utvrđen plan poslovanja (način djelovanja na tržištu, imate li uspostavljeni sustav oglašavanja, imate li internet stranicu i ako da od kada);
  • ima li obrtnik vlastiti poslovni prostor, sredstva za rad i opremu (nabrojati koje i gdje se nalaze);
  • postoji li isplatitelj primitaka čije isplate čine najmanje 50 posto ukupnih primitaka (najznačajniji isplatitelj primitaka u promatranom razdoblju)

Ako je odgovor “ne”, popunjavanje upitnika je zaključeno te je potrebno priložiti popis do deset isplatitelja primitaka s kojima je paušalni obrtnik poslovao tijekom promatranog poreznog razdoblja i potpisati upitnik.

Ako je odgovor “da”, treba odgovoriti na dodatna pitanja o isplatitelju primitka, ugovorima, zapošljavanju dodatnih osoba i odnosima s isplatiteljem.

Usporedbom prikupljenih podataka o načinu poslovanja preispitat će se postoje li obilježja nesamostalnog rada te utvrditi koriste li se porezne pogodnosti protivno svrsi zakona.
Ako postoje saznanja da se kroz paušalni obrt prikriva nesamostalni rad, moguće ih je dostaviti Poreznoj upravi putem obrasca “Pišite nam​”.

U priopćenju Porezna uprava ističe kako podržava obrtnike koji odabirom paušalnog načina oporezivanja pojednostavljuju svoje poslovanje. Međutim, pritom će poduzimati i mjere kako bi se spriječilo korištenje poreznih pogodnosti protivno svrsi zakona.

>>Što se 1. siječnja 2021. promijenilo u sustavu paušalnog oporezivanja

>>Što biste trebali znati o paušalnom porezu na dohodak

>>Paušalni obrt: Uvode se kriteriji nesamostalnog rada