Potpore poslodavaca za obnovu imovine nakon potresa nisu oporezive

Potpore poslodavaca za obnovu imovine nakon prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb iznimno se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada pod uvjetom da su potpore omogućene svim radnicima koji su pretrpjeli štetu, tumači Porezna uprava

220
povrat fiksnih troškova

Hrvatska udruga poslodavaca zatražila je od Vlade, Ministarstva financija i Porezne uprave tumačenje oko isplate pomoći za otklanjanje štete od potresa u Zagrebu i okolici.

Naime, potpore zbog uništenja i oštećenja imovina zbog elementarnih nepogoda koje poslodavac isplaćuje radniku ne smatraju se dohotkom, osim ako nije riječ o prirodnoj katastrofi koju je proglasila Vlada RH i ako su potpore omogućene svim radnicima. Upravo prvi uvjet predstavlja specifičan izazov na područje Grada Zagreba.

Naime, iako je Grad Zagreb proglasio prirodnu nepogodu, Pravilnik o porezu na dohodak (čl. 4 st. 4) zahtijeva da prirodnu nepogodu proglasi Vlada RH. A Vlada prema Zakonu o ublažavanju i otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda takvu odluku može donijeti “ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 posto vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod umanjen najmanje 30 posto u  odnosu na trogodišnji prosjek na području jedinice lokalne samouprave, ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području lokalne samouprave najmanje 30 posto”.

Iako je u središtu Zagreba nastala velika materijalna šteta, a pojedini dijelovi grada ostali su bez vode i struje, upitno je li riječ o dovoljno velikoj šteti da bi Vlada proglasila prirodnu nepogodu.

“S obzirom na to da su prihodi Grada Zagreba u proračunu za 2019. bili blizu 10 milijardi kuna, nije za očekivati da će šteta izazvana potresom biti tolika da bi se mogla proglasiti prirodna nepogoda od strane Vlade RH”, navodi HUP u upitu Ministarstvu financija i Poreznoj upravi.

>>Grad Zagreb objavio javni poziv za prijavu štete na imovini

Poslodavci su voljni pomoći potporama i pozajmicama

Zbog velikog gradskog proračuna moglo bi se desiti da radnici ostanu bez pomoći svojih poslodavaca pri otklanjanju šteta od potresa, iako su mnogi poslodavci voljni pomoći isplatom potpore ili beskamatnom pozajmicom, pogotovo onima koji su morali iseliti iz svojih kuća zbog oštećenja.

“Apeliramo na Vas da takvu isplatu odnosno pozajmicu izuzmete od oporezivanja zbog tretiranja takvog iznos kao primitka u naravi”, poručio je HUP Vladi RH Ministarstvu financija i Poreznoj upravi.

Porezna uprava u svom tumačenju, koje potpisuje ravnatelj Božidar Kutleša, navodi da je novim odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisano tko i pod kojim uvjetima proglašava prirodne nepogode, a među njima je naveden i Grad Zagreb. Na temelju toga mišljenje Porezne uprave je da se primicima od nesamostalnog rada iznimno, u skladu s člankom 4  Pravilnika o porezu na dohodak, ne smatraju primici po osnovi potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasio Grad Zagreb pod uvjetom da su omogućeni svim radnicima koji su pretrpjeli štetu.