Predlaže se ublažavanje propisa o zaštiti na radu za tvrtke s jednim zaposlenikom

Zakon o zaštiti na radu tvrtkama s jednim zaposlenim propisuje neke apsurdne obveze. Na primjer, imenovanje povjernika za zaštitu na radu

211
zakon o zaštiti na radu

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo je u javnu raspravu prijedlog izmjena Zakona o zaštiti na radu. U obrazloženju se navodi kako se treba razmotriti i ocijeniti treba li se Zakon odnositi na pravne osobe koje predstavlja jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini zaposlenik kod tog poslodavca.

Provedba mjera predviđenih zakonom je relativno skupa za male tvrtke.  Prema važećim propisima, na primjer, čak i tvrtka s jednim zaposlenikom mora imenovati povjerenika za zaštitu na radu i na vidljivo mjesto istaknuti pisanu procjenu rizika za život i zdravlje zaposlenika. Kazne za neispunjavanje zakonom zadanih uvjeta su od 3000 kuna na više.

Smanjiti trošak i pojednostavniti obveze, ali zadržati razinu zaštite

U obrazloženju predloženih izmjena zakona ističe se da Akcijski plan za rasterećenje gospodarstva predviđa niz mjera kojima bi se trebalo pojednostavniti administrativne obveze koje regulira Zakon o zaštiti na radu, ali tako da se time ne smanji trenutna razina zaštite radnika.

Predlaže se, na primjer, da se Odbor za zaštitu na radu sastaje dva puta godišnje umjesto kvartalno, kako propisuje važeći Zakon o zaštiti na radu.

Izmjenama Zakona o zaštiti na radu predlaže se da tvrtke s jednim zaposlenikom više ne bi morale organizirati zaštitu na radu zapošljavanjem stručnjaka ili ugovorom s ovlaštenom osobom, isticati procjenu rizika za život i zdravlje radnika, posjedovati pisane upute o radnom okolišu, imati plan evakuacije, isticati sigurnosne znakove za evakuaciju, imenovati povjerenika za zaštitu na radu…