Prepolovljene maksimalne potpore za skraćeno radno vrijeme po radniku

Trajanje mjere produženo je do 31. prosinca 2022. godine, ali maksimalan iznos potpore po radniku smanjen je s 4000 na 2000 kuna mjesečno

171
potpore za skraćeno radno vrijeme
Trajanje mjere produženo je do 31. prosinca 2022. godine.. Mjeru mogu koristiti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost [Image by Alex Freeman from Pixabay]

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) prošlog je tjedana utvrdilo nova pravila vezana uz potpore za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena. Trajanje mjere produženo je do 31. prosinca 2022. godine. Cilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kod kojih je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) došlo do privremenog smanjenja opsega posla.

Potporu za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena poslodavci će u 2022. moći dobiti za skraćeno radno vrijeme do najviše 50 posto radnih sati prema kalendaru radnog vremena, dok su lani mogli dobiti potporu za skraćenje do 90 posto radnih sati.

Na godišnjoj razini na mjeri skraćenog radnog vremena u prosjeku ne može biti više od 50 posto godišnjeg fonda radnih sati radnika i/ili poslodavca.

Maksimalni iznos potpore po radniku smanjen je s 4000 na 2000 kuna mjesečno. Sredstva će se isplaćivati do 30. u mjesecu za prethodni mjesec.

Zahtjevi za siječanj i veljaču zaprimaju se do 28. veljače

Zahtjev za potporu podnosi se u tekućem mjesecu za naredni mjesec, a iznimno se zahtjevi za potpore u siječnju i veljači podnose do 28. veljače 2022. godine. Zahtjev i prateća dokumentacija predaju se isključivo putem on line aplikacije na web adresi www.hzz.hr. HZZ zadržava pravo traženja dostave dokumentacije i na drugačiji način.

Osnovni kriterij kod podnošenja zahtjeva za potporu za skraćivanje radnog vremena je očekivani pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati svih radnika zaposlenih kod poslodavca na puno radno vrijeme u mjesecu za koji se traži potpora za minimalno 10 posto.

Ako je radni proces definiran po poslovnim jedinicama, može se priznati pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati i u određenoj poslovnoj jedinici, s tim da se mjera može koristiti samo za radnike koji rade u toj poslovnoj jedinci. U navedenom slučaju minimalan pad po određenoj poslovnoj jedinci mora biti minimalno 20 posto.

Pad ukupnog mjesečnog fonda radnih sati mora biti vezan uz privremene poremećaje u proizvodno- poslovnom procesu. Ta povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u svakom mjesecu za koji se traži potpora od najmanje 20 posto u odnosu na isti mjesec 2019. godine.

Iznimno, za siječanj i veljaču 2022. navedena povezanost dokazuje se ostvarenim padom prihoda/primitaka u odnosu na isti mjesec 2020. godine.

Kako dokazati pad prihoda

Poslodavac uz pad prihoda/primitaka u usporednim razdobljima mora dokazati i jedno od sljedećeg:

  • pad narudžbi putem raskida ili izmjene ugovora s kupcem/kupcima, pismenim očitovanjem kupaca o padu narudžbi za mjesec za koji se traži potpora;
  • privremena nemogućnost ugovaranja novih poslova
  • privremena nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata;
  • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad.

Pad prihoda/primitaka dokazuje se putem predanih obrazaca PDV Poreznoj upravi. Porezna uprava će temeljem dostavljenih PDV obrazaca, a na zahtjev Zavoda dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ostali razlozi dokazuju se putem obrazložene vjerodostojne dokumentacije koju će poslodavac dostaviti Zavodu svaki mjesec za koji traži potporu, na propisani način.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci treba dokazati pad prihoda / primitaka za najmanje 20 posto u mjesecu za koji traži potporu u odnosu na mjesec koji prethodi mjesecu prijave temeljem predaje PDV obrasca za mjesec za koji traži potporu i za mjesec koji prethodi mjesecu prijave Poreznoj upravi.

Mjeru mogu koristiti svi poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost, prema definiciji u Pojmovniku objavljenom na www.mjere.hr. Neprofitne organizacije koje nisu u sustavu poreza na dobit ne mogu koristiti mjeru.

Poslodavac za vrijeme korištenja potpore ne smije:

  • određivati prekovremeni rad radnicima za koje je dodijeljena potpora
  • zapošljavati radnike na radna mjesta koja mogu obavljati radnici za koje koristi potporu;
  • koristiti rad ustupljenih radnika odnosno povremeni rad učenika ili studenata;
  • dogovoriti ili naložiti rad na izdvojenom mjestu rada (rad na daljinu) radnicima za koje je dodijeljena potpora.

Promjene u zapošljavanju stranih radnika

Vezano uz zapošljavanje stranih radnika Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o dopuni liste zanimanja za koje poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada sa zanimanjima sobarica, čistačica, pomoćni kuhar i pomoćni konobar za: Istarsku županiju, Primorsko – goransku županiju i Dubrovačko – neretvansku županiju.

Vezano uz izmjene u drugim mjerama aktivne politike zapošljavanja, dopunjena je mjera Stalni sezonac u dijelu Visina subvencije i izvršena potrebna korekcija u dijelu Dokumentacija. Unutar mjera Samozapošljavanje i Proširenje poslovanja napravljene su neznatne korekcije koje ne utječu na prethodno usvojene uvjete, a radi jasnijeg definiranja samih uvjeta. U mjeri Biram Hrvatsku ciljana skupina 1. dopunjena je na način da su prihvatljivi povratnici iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske.