Kako posluju proizvođači gume i plastike

Ukupni prihodi deset vodećih trgovačkih društava u proizvodnji proizvoda od gume iplastike u 2020. godini iznosili su 2,3 milijarde kuna i bili su an gotovo istoj razini kao i prethodne godine

72
[Izvor: Gumiiimpex-GRP]

Prema podacima FINA-e, u 2020. u proizvodnji proizvoda od gume i plastike aktivna su bila 794 poslovna subjekta koji su ostvarili ukupne prihode od 6,7 milijardi kuna. Analiza financijskih pokazatelja deset vodećih trgovačkih društava u djelatnosti proizvodnje proizvoda od plastike i gume ukazuje na usporavanje sektora tijekom 2020. godine, piše Ivana Rašić u posljednjem izdanju publikacije Sektorske analize koju objavluje Ekonomski institut Zagreb.

Prosječne vrijednosti odabranih pokazatelja poslovanja vodećih deset trgovačkih društava u djelatnosti proizvodnje plastike i gume, 2019. i 2020.

Izvor: Izračun autorice prema podacima FINA-e

Osnovna obilježja poslovanja promatrane grupe proizvođača proizvoda od plastike i gume su stagnacija prihoda, pad zaposlenosti te poslovanje s dobiti. Ukupni prihodi deset vodećih trgovačkih društava ovog sektora u 2020. godini iznosili su 2,3 milijarde kuna i bili veći za 0,02 posto u odnosu na prethodnu godinu. Broj zaposlenih smanjen je s ukupno 1928 u 2019. na 1873 u 2020. godini (pad od 2,9 posto). Deset vodećih proizvođača u obje promatrane godine, 2019. i 2020., kumulativno je poslovalo s dobiti, pri čemu u 2019. godini ostvaruju kumulativnu dobit od 124 milijuna kuna, a u 2020. kumulativna dobit iznosi 176,4 milijuna kuna (rast od 42,3 posto).

Snažniji pad zaposlenosti (-2,9 posto) od pada prihoda rezultirao je povećanjem proizvodnosti rada od 3 posto. Vrijednost koeficijenta tekuće likvidnosti deset vodećih proizvođača plastike i gume od 1,9 ukazuje da društva nemaju značajnih poteškoća u podmirivanju kratkoročnih obveza tijekom 2020. godine. Vrijednost koeficijenta zaduženosti u 2020. godini poprima vrijednost od 0,40. U istom razdoblju koeficijent obrtaja ukupne imovine ostaje na istoj razini iz 2019. godine (1,4). Dok je u 2019. svaka kuna imovine deset vodećih proizvođača plastike i gume rezultirala sa 6,6 kuna prihoda, u 2020. godini je na svaku kunu imovine bilo ostvareno 9,6 kuna prihoda. Nakon pokrića proizvodnih troškova promatranim društvima u 2020. godini ostalo je 7,6 posto, a u 2019. godini 5,3 posto ukupnih prihoda.

Deset vodećih trgovačkih društava u proizvodnji plastike i gume – odabrani financijski pokazatelji, 2020.

Izvor: Izračun autorice prema podacima FINA-e

Gledano na razini pojedinih društava, povećanje ukupnih prihoda u 2020. u odnosu na 2019. ostvarilo je šest vodećih proizvođača plastike i gume, pri čemu su najveće povećanje ostvarili Heplast-pipe d.o.o. (15,7 posto) i Marlex d.o.o. (9,8 posto). Zatim slijede Vargon d.o.o. (8,6 posto), Aquaestil plus d.o.o. (7,7 posto), Muraplast d.o.o. (5,4 posto) i Bifix d.o.o. (2,3 posto). S druge strane, Alpla d.o.o. bilježi najveći pad ukupnih prihoda na međugodišnjoj razini, i to od 20,5 posto, društvo Sipro d.o.o. od 7,7 posto, Bomark Pak d.o.o. od 5,2 posto, a Gumiimpex-GRP d.d. od 0,3 posto. Alpla d.o.o. je jedino društvo među vodećih deset proizvođača plastike i gume koje je 2020. godinu zaključilo s gubitkom (1,4 milijuna kuna).

Najveću bruto dobit u 2020. ostvarili su Gumiimpex-GRP d.d. (46,8 milijuna kuna), Muraplast d.o.o. (31,1 milijun kuna), Vargon d.o.o. (23,7 milijuna kuna) i Aquaestil plus d.o.o. (23,6 milijuna kuna).

Najveću likvidnost u 2020. godini zabilježio je Bifix d.o.o. (10,4), iza kojeg slijede Aquaestil plus d.o.o. (2,4) i Gumiimpex-GRP d.d. (2,2). Najslabija sposobnost financiranja kratkoročnih obveza obilježila je poslovanje Bomark Paka d.o.o. (1,3).