Analizirajmo statistiku o plaćama. Prvo na razini Hrvatske pa onda i na razini Grada Zagreba. U ovom trenutku nema tako iskazanih podataka o plaćama sukladno rodu i spolu, ali za vjerovati je da će se i zbog EU direktive o ravnopravnosti plaća i statistika u svom temeljenom obliku izvješćivanja o plaćama prilagoditi i toj obvezi i bit će razvidni odnosi među plaćama.

Državni zavod za statistiku objavio je da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2023. iznosila 1.178 eura, što je nominalno više za 1,9%, a realno za 1,4% u odnosu na rujan 2023.
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za listopad 2023. iznosila je 1 630 eura, što je u odnosu na rujan 2023. nominalno više za 2,1%, a realno za 1,6%.

Statistika bilježi i podatak da je najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za listopad 2023. isplaćena u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 1.856 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 756 eura. Sukladno tome, bruto plaće u tim djelatnostima u pravnim osobama su iznosile 2.693 u zračnom prijevozu, odnosno 990 eura u proizvodnji odjeće.

>>Što se krije iza EU Direktive o ravnopravnosti plaća?

Prosječna plaća u Hrvatskoj

Za razdoblje od deset mjeseci ove godine, od siječnja do listopada 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1.138 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 12,8%, a realno za 3,8%.

U listopadu 2023. bilo je prosječno 175 plaćenih sati, što je u odnosu na rujan 2023. više za 4,8%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (186), a najmanji u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (152).
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za listopad 2023. iznosila je 6,60 eura, što je u odnosu na rujan 2023. niže za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za listopad 2023. iznosila je 9,13 eura, što je u odnosu na rujan 2023. niže za 2,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 11,9%.
Medijalna neto plaća za listopad 2023. iznosila je 1.014 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1.375 eura.

U svojim priopćenjima o plaćama ni DZS ni Gradski ured još ne objavljuju prosječne plaće po spolu

Prosječna plaća u Zagrebu

Pogledajmo sad podatke o plaćama u Zagrebu. Odjel za statističke i analitičke poslove Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje objavio je da je prosječna neto plaća u pravnim osobama za rujan 2023. u Zagrebu  iznosila 1.322 eura. Ta neto plaća veća je 144 eura veća od prosječne neto plaće u pravnim osobama u Hrvatskoj.

Vrijedni statističari su zabilježili i da je ta neto plaća zapravo pala 1 posto u odnosu na kolovoz 2023. ali je istodobno porasla 12,9 posto u odnosu na rujan 2022.

Zanimljivo je da su u Zagrebu s jedne strane zabilježena veća razlika između najviše i najniže neto plaća u odnosu na Hrvatsku. Tako je najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za rujan 2023. isplaćena u djelatnosti Vađenje sirove nafte i prirodnog plina u iznosu od 2.157 eura, a najniža je isplaćena u djelatnosti Proizvodnja kože i srodnih proizvoda u iznosu od 722 eura.

Što se pak tiče prosječne bruto plaća za rujan 2023. iznosila je 1.879 eura po zaposlenom u pravnim osobama, što je pad za 1,3% u odnosu na kolovoz 2023., ali porast za 16 posto u odnosu na rujan 2022.

Najveći porast bruto plaće po zaposlenome u pravnim osobama na području Grada Zagreba za rujan 2023. u odnosu na rujan 2022. ostvaren je u djelatnosti Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica za 41,8%. U promatranome razdoblju jedini pad bruto plaće po zaposlenome ostvaren je u djelatnosti Poštanske i kurirske djelatnosti za 14,3%.

Medijalna neto plaća za rujan 2023. iznosila je 1.128 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1.558 eura.

U svojim priopćenjima ni DZS ni Gradski ured još ne objavljuju prosječne plaće po spolu, a podaci se izvode iz JOPPD obrasca koji su u obvezi dostavljati isplatitelji svih vrsta dohotka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

>>Znate li da se 15. studenoga u EU obilježava Dan jednakih plaća?

Porezna reforma

Kao što je poznato trenutno je u pripremi porezna reforma koja je ukinula prirez i ostavila prostor jedinicama lokalne uprave i samouprave da samostalno donesu odluke o visini stopa poreza na dohodak. Sve to će biti u primjeni od 1.1.2024. a to će utjecati i iznose neto plaća.

Uostalom ako je prosjek da su u Hrvatskoj plaće po spolu 11,1 posto manje kod žena, možemo se poigrati izračunom prosječne neto plaće.

Moram napomenuti da su podacima DZS-a i Gradskog ureda obuhvaćeni zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske odnosno Grada Zagreba. No, nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama. Ako bi se i oni dodali za očekivati je da bi prosječna neto kao i bruto plaća na razini Hrvatske bila – manja.
Ali tu je i porezna reforma pa će možda i zbog toga plaća rasti.

Bez obzira mi smo oko plaća i ravnopravnosti plaća kontaktirali i tvrtke koje su preteča i perjanica ne samo na području Grada Zagreba već i cijele Hrvatske u rodnoj ravnopravnosti i smanjivanju razlike na ispod 5 posto koliko je predvidjela EU u svojoj direktivi za ravnopravnost spolova. U novim nastavcima donosimo i njihove poglede.


Objavljeno 28. prosinca 2023. u sklopu projekta Rodna ravnopravnost u poslovnoj zajednici Grada Zagreba u partnerstvu s Gradom Zagrebom; autor: Darko Buković, tekst: #3