Rad od kuće: Naknada troškova za rad dulji od sedam dana

Vlada je predlagala da radnik pravo na naknadu troškova nastalih prilikom rada od kuće ima ako takav rad tijekom kalendarskog mjeseca traje više od deset dana, a amandmanom je taj rok skraćen na sedam dana

864
[Image by fancycrave1 from Pixabay]

Vlada je prihvatila amandman na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim se regulira naknada troškova za rad od kuće. Vlada je predlagala da radnik pravo na naknadu troškova nastalih prilikom rada od kuće ima ako takav rad tijekom kalendarskog mjeseca traje više od deset dana, a amandmanom je taj rok skraćen na sedam dana. Amandman je podnio Klub zastupnika HDZ-a.

Vlada je na telefonskoj sjednici u srijedu prihvatila nekoliko amandmana, a prihvaćanje navedenog amandmana obrazloženo je time što će se “postići bolja ravnoteža između troškova poslodavaca i materijalnog položaja radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada” te da je amandman “zaštitne prilike u odnosu na radnika, a ne uzrokuje nerazmjerne troškove za poslodavca”.