Rashodi malih i srednjih poduzetnika za energiju lani porasli za 1,7 mlrd kn

Prosječan rast cijena energije za tvrtke od 32,7 posto stoga povećao je rashode za energiju mikropoduzeća za 8,6 posto, malih poduzeća za 20,5 posto, a srednjih poduzeća za 25,2 posto

18
U 2021. su se ukupni prihodi mikro, malih i srednjih poduzetnik u pravilu povećavali po većoj godišnjoj stopi u priobalnim županijama u odnosu na kontinentalne županije

Unatoč iznimno izazovnoj 2020. u prošloj godini broj mikro, malih i srednjih poduzeća porastao je za 4500, pokazalo je istraživanje Ekonomskog instituta iz Zagreba. Studija “Poslovanje mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća u Republici Hrvatskoj u 2021. godini“ provedena je za Mastercardov projekt Uplift namijenjen upravo mikro, malim i srednjim poduzetnicima, a pokazala je da su osim otežanih uvjeta poslovanja zbog pandemije, poduzetnicima u 2021. problem stvarali neizvjesnost oko funkcioniranja dobavnih lanaca te rast cijena energenata.

Naime, podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su cijene energije za poduzeća u prosjeku bile za 32,7 posto veće u odnosu na 2020. To se odrazilo i na poslovanje mikro, malih i srednjih poduzeća, čiji su se rashodi za energiju u 2021. porasli za 18,6 posto u odnosu na prethodnu godinu. S obzirom na to da su u prvih sedam mjeseci ove godine troškovi energije za poduzeća rasli za dodatnih 80,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2021., a očekuje se da će se taj rast do kraja 2022. pojačati, u 2022. se očekuje još veći nepovoljniji učinak rasta cijena energenata na poslovanje MMS poduzeća.

Trend rasta u svim segmentima poslovanja

Analiza poslovanja mikro, malih i srednjih poduzeća od 2019. do 2021. pokazuje da je broj privatnih mikro, malih i srednjih poduzeća usprkos krizi iskazivao trend rasta. Povećan su i ukupna imovina privatnog MMS sektora, broj zaposlenika, masa isplaćenih neto plaća, ukupni prihodi i rashodi poduzetnika, objedinjena neto dobit poduzetnika te izvoz. Smanjen je gubitak onih poduzetnika koji su ostvarili gubitke, a ujedno je povećan dobitak onih poduzetnika koji su ostvarili dobitke.

Drugim riječima, unatoč i dalje otežanim uvjetima poslovanja izazvanih pandemijom u 2021., koja je za hrvatsko gospodarstvo bilo godina oporavka nakon općeg šoka koje je svijet pogodio prethodne godinu, privatnih mikro, malih i srednjih poduzeća bilo je 4372 više nego u 2020. Ta su poduzeća imala 48,7 milijardi kuna više imovine te su isplatila 3,2 milijardi kuna više za neto plaće. U 2021. u privatnim mikro, malim i srednjim  poduzećima prosječna neto plaća narasla je na 5542 kune, naprema 5499 kuna u prethodnoj godini.

Povećan je i broj zaposlenih. Mikro, mala i srednja poduzeća u privatnom vlasništvu u 2021. zapošljavala su 653.000 ljudi, naprema 609.000 u 2020. To znači da su mikro, mala i srednja poduzeća u godini oporavka od pandemijskog šoka ne samo nadoknadila sav gubitak zaposlenika iz prethodne recesijske godine, nego su u odnosu na predrecesijsku 2019. zaposlila dodatnih 20.994 ljudi.

Oporavak ekonomske aktivnosti povećao je i ukupne prihode mikro, malih i srednjih poduzeća s 452 milijarde na 543 milijuna kuna, odnosno za 90,3 milijarde kuna. Ukupni su prihodi mikro, malih i srednjih poduzeća u 2021. znatno premašili prihode ostvarene u predrecesijskoj 2019. kad su iznosili 473 milijarde kuna.

Cijene energenata pritišću poduzetnike

Rast cijena energije od 32,7 posto u 2021. odrazio se i na povećanje rashoda za energiju mikro, malih i srednjih poduzetnika koji su iznosili 10,6 milijardi kuna, što je za 1,7 milijardi kuna više u odnosu na 2020. Prosječni godišnji trošak energije za mikro, mala i srednja poduzeće u 2021. iznosio 74,5 tisuće kuna, a u 2020. taj je trošak u prosjeku iznosio 64,8 tisuća kuna, dakle, povećao se za 15 posto.

Povećanje rashoda za energiju u 2021. ovisilo je o veličini poduzeća. Prosječan rast cijena energije za tvrtke od 32,7 posto stoga povećao je rashode za energiju mikropoduzeća za 8,6 posto, malih poduzeća za 20,5 posto, a srednjih poduzeća za 25,2 posto.

Rashodi za energiju stoga su 2021. u srednjim poduzećima iznosili ukupno 44,1 milijardu kuna, odnosno 23,2 milijuna kuna po poduzeću. U malim poduzećima rashodi za energiju iznosili su 3,8 milijardi kuna, odnosno 305.000 kuna po poduzeću. U mikropoduzećima su rashodi za energiju iznosili 2,9 milijardi kuna, odnosno 21.000 kuna po poduzeću.

“Mikro, mali i srednji poduzetnici su svoju otpornost, fleksibilnost i potencijal za rast u 2021. demonstrirali kroz snažan rast poslovne aktivnosti koji po mnogim bitnim kategorijama poput prihoda, dobiti, zaposlenosti i izvoza nadilazi brzinu i intenzitet ekonomskog oporavka koje je ukupno hrvatsko gospodarstvo ostvarilo u toj istoj godini. S obzirom da hrvatsko gospodarstvo snažno raste i u 2022., može se očekivati da će se propulzivan rast poslovnih aktivnosti i rezultata mikro, malih i srednjih poduzetnika nastaviti i tijekom 2022, no uz povećane pritiske na smanjenje profitabilnosti uslijed izraženog rasta cijena energije“, ističe Maruška Vizek, autorica studije i pomoćnica ravnateljice Ekonomskog instituta.

“Sudeći prema reakcijama poduzetnika na rast cijene energenata u 2021., u 2022. godini, koju karakterizira puno izraženije povećanje cijena energije, možemo očekivati intenzivne pritiske na profitabilnost kod mikro, malih i srednjih poduzetnika, a pogotovo kod srednjih poduzetnika, kod poduzetnika u sektorima rudarstva i vađenja, prijevoza i skladištenja, te kod poduzetnika koji posluju u kontinentalnim županijama i poslovna aktivnost im je usmjerena na proizvodne djelatnosti”, zaključuje Vizek.

Rezultati po županijama

U 2021. su se tako ukupni prihodi u pravilu povećavali po većoj godišnjoj stopi u priobalnim županijama u odnosu na kontinentalne županije. Iznimka su od tog pravila Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija koje su ostvarile najveće stope rasta prihoda od 64,7 i 33,2 posto. Iza njih se nalaze sve priobalne županije: Dubrovačko-neretvanska koja je ostvarila rast prihoda mikro, malih i srednjih poduzetnika od 26,5 posto, Istarska koja je zabilježila rast od 18 posto, Primorsko-goranska sa stopom rasta od 22,2 posto, Zadarska s rastom od 23,2 posto, Šibensko-kninska s rastom od 22 posto i Splitsko-dalmatinska s rastom od 19,9 posto.

Svi mikro, mali i srednji poduzetnici u svim županijama u 2021. bilježe rast ukupnih prihoda. mikro, mali i srednji poduzetnici Grada Zagreba pritom ostvaruju najveće ukupne prihode u iznosu od 226 milijardi kuna, slijede ih poduzetnici Zagrebačke županije s 43 milijarde kuna ostvarenih prihoda, poduzetnici Splitsko-dalmatinske županije s 42 milijarde kuna prihoda i poduzetnici Primorsko-goranske županije s ostvarenih 32 milijarde kuna prihoda.

Mikro, mali i srednji poduzetnici u svim županijama osim u Koprivničko-križevačkoj ostvarili su i rast zaposlenosti. Najveće je povećanje zaposlenosti zabilježeno u Požeško-slavonskoj županiji koja je 2021. u MMS poduzećima zapošljavala gotovo 6,5 tisuća ljudi i gdje je povećanje broja zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu dana iznosilo 11,3 posto.
Zahvaljujući rastu cijena energenata u 2021. MMS poduzetnici u svim županijama osim u Koprivničko-križevačkoj županiji ostvarili su rast rashoda za energiju, no taj rast nije bio podjednak u svim dijelovima zemlje.

Najveći su rast troškova tako zabilježili poduzetnici u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje su se troškovi energije povećali za 63,3 posto i dosegnuli iznos od 329 milijuna kuna. Slijede zatim poduzetnici u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji gdje je rast troškova energije u 2021. iznosio 40,7 posto i gdje su troškovi iznosili 290 milijuna kuna. Visoke stope rasta troškova energije zabilježili su također MMS poduzetnici u Zadarskoj (40,5 posto), Splitsko-dalmatinskoj (34,6 posto) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (35,0 posto).

S obzirom na to da se rast cijena energenata koji je zabilježen podjednako za čitavu Hrvatsku najviše prelio na rashode za energiju u navedenim županijama, moguće je da će poduzetnici u tim županijama biti nešto izloženiji novom povećanju cijena energenata u 2022. Najmanju energetsku intenzivnost bilježe mikro, mala i srednja poduzeća u priobalnim županijama čije se stanovništvo tradicionalno bavi uslužnim djelatnostima koje zahtijevaju u prosjeku manju potrošnju energije, odnosno Dubrovačko-neretvanska županija, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska županija. Istarska županija, u kojoj uz uslužnu djelatnost postoji i razvijenija industrijska baza, bilježi znatno veću energetsku intenzivnost mikro, malih i srednjih poduzetnika u odnosu na ostale priobalne županije. Ličko-senjska, Požeško-slavonska, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Varaždinska županija bilježe najveću energetski intenzitet po mikro, malom i srednjem poduzeću.