Jednakost plaća i rodna ravnopravnost ujedno su i značajni pokazatelji odgovornog korporativnog upravljanja čega su svjesni u kompanijama tradicionalno „muških“ zanimanja poput naftne i cementne industrije te IT-a.

„Društvo KONČAR D&ST (distributivni i specijalni transformatori) je ponosno što je među prvima u Hrvatskoj dobitnik INC.Q Equal Pay Certifikata kojim je potvrđeno da je naš sustav plaća transparentan te da su plaće jednake po spolu na radnim mjestima iste vrijednosti. Time je dodatno naglašena naša predanost stvaranju inkluzivnog i raznolikog radnog okruženja u kojem prevladava pravičnost te se prepoznaje i priznaje doprinos svakog pojedinca.

U Končar D&ST-u smatramo pravičnost i jednakost temeljnim načelima naše organizacijske kulture. Ovaj certifikat s rednim brojem 1., je potvrda da su naši zaposleni pravedno i jednako vrednovani za svoje doprinose, bez obzira na spol“, istaknuo je Vanja Burul, predsjednik Uprave Končar D&ST-a.

Poticanje raznolikosti i heterogenosti tima

Lana Janković Darapi, suvlasnica i direktorica tvrtke Micro-Link, snažno podržava donošenje EU direktive o ravnopravnosti plaća, a Equal Pay Certifikat odraz je, kako naglašava, njihove predanosti inkluzivnoj kulturi u čijem su središtu pravičnost i jednakost, stvarajući time radno mjesto u kojem se doprinos svakog pojedinca prepoznaje, poštuje i pravedno nagrađuje.

U Micro-linku su iznimno ponosni što su postali jedan od prvih primatelja Certifikata. To, kaže Janković Darapi iznova potvrđuje njihovu poziciju lidera odgovornog korporativnog upravljanja i tvrtke koja svojim dobrim primjerom utječe na pozitivne promjene u poslovnoj zajednici.
„U Micro-Linku je trenutno 34 zaposlenih, od toga više od 40 posto žena. U našem sustavu rodna ravnopravnost je prirodno isprepletena kroz sve segmente poslovanja, pa tako se očituje i u plaćama. Auditom za novi INC.Q Equal Pay certifikat utvrđeno je da Micro-Link čak i nadmašio definirani prag kriterija za dodjelu certifikata od 5%, obzirom da je u našem slučaju prosječna razlika samo 4% “, s ponosom će direktorica.

“Rodna ravnopravnost, poticanje raznolikosti i heterogenost u timu, nam daju dodatnu inovativnost i kreativnost potrebnu u kreaciji ICT rješenja. Inkluzivnost zapravo živimo tako što svi doprinose otvorenim prijedlozima za poboljšanja, njegujući radu multidisciplinarnim timovima.
Sustav nagrađivanja je razrađen prema individualnim godišnjim cijevima te smo posvećeni razvoju kompetencija i rasta svakog zaposlenog. Employer branding razvijamo isključivo iznutra prema van i dobivamo povratnu informaciju da zračimo vrijednostima koje istinski njegujemo u svojoj korporativnoj kulturi, pojasnila je strategiju Micro-linka njegova direktorica Lana Janković Darapi.

Jednakost prilika za sve

U JANAF-u, u kojem je 436 zaposlenih, od čega 97 žena, posvećeni su održavanju politike plaća koja je temeljena na načelima rodne ravnopravnosti i jednakosti plaća.
„Naš pristup uključuje redovito praćenje i analizu plaća s ciljem prepoznavanja potencijalnih dispariteta među zaposlenicima. Uzimamo u obzir različite čimbenike poput radnog iskustva, obrazovanja i odgovornosti, kako bismo osigurali da svi zaposlenici budu pravedno nagrađeni za svoj doprinos. Tijekom nedavne recertifikacije za MAMFORCE Standard u kategoriji CHANGE, postigli smo značajne rezultate koji se posebno odnose na poboljšanje rodne ravnopravnosti. Implementiranjem fleksibilnih radnih uvjeta, promicanjem ravnoteže između privatnog i poslovnog života te razvojem sveobuhvatnog well-being programa, potičemo jednakost prilika među zaposlenicima. Naš pristup potiče profesionalni razvoj svih članova tima, neovisno o spolu, s ciljem stvaranja inkluzivnog radnog okruženja”, odgovorili su na naš upit iz Janafa.

U Janafu su proaktivni i prije obveze usklađenosti uslijed EU, već su pokrenuli aktivnosti poput analize plaća i identifikacije potencijalnih nejednakosti. Na taj način, planiraju ne samo ispuniti zakonske zahtjeve već i postaviti visoke standarde u promicanju ravnopravnosti unutar organizacije, navode.
„S obzirom na predstojeće zahtjeve EU direktive o ravnopravnosti plaća, planiramo se angažirati i aktivno raditi kako bismo stvorili uvjete i ispunili norme i za Equal Pay certifikat. Proces uključuje implementaciju određenih mjera koje će dodatno jačati našu politiku ravnopravnosti plaća. Želimo ne samo zadovoljiti minimalne zahtjeve certifikacije, već postati i predvodnici u stvaranju radnog okruženja koje potiče jednakost, diverzitet i inkluzivnost“, istaknuli su iz Janafa.

>>Od 5 prvih certifikata INC.Q Equal Pay, čak četiri kompanijama s područja Grada Zagreba

Rodna ravnopravnost kao dio korporativne kulture

„Rodna ravnopravnost sastavni je dio korporativne kulture Hrvatskog Telekoma. Vjerujemo da naše prednosti i snaga proizlaze iznutra, a pogotovo iz raznolikih timova koji su izvor inovacije, kreativnosti, različitih pogleda, iskustava…. Naše poslovanje temelji se na okruženju jednakih prilika za sve. To je polazišna točka svega“, naglašavaju na upit o rodnoj ravnopravnosti iz Hrvatskog Telekoma.

Hrvatski Telekom je, ističu, inicijalni potpisnik Povelje o raznolikosti, Socijalne povelje, Inicijative 30%, a te su vrijednosti ugradili i u Kolektivni ugovor. Pitanje rodne ravnopravnosti integrirano je između ostalog u svim bitnim dokumentima Hrvatskog Telekoma i to u Vodećim načelima, Korporativnim vrijednostima, Kodeksu ponašanja, Politici vrednovanja i nagrađivanja Politici raznolikosti.

Osvrnuli su se i na broj žena u vodstvu sustava te naglasili kako već dugi niz godina imaju 40% žena na rukovodećim pozicijama (66 njih prema zadnjem objavljenim Izvješću o održivosti za 2022.) čime već ostvaruju parametre iz Direktive. U HT-u smatraju kako su nečiji angažman, stručnost i postignuća jedini meritorni kriteriji za napredovanje u karijeri.
HT ima dvije članice Uprave, pri čemu od 1.7.2024. trenutna članica Uprave HT-a za poslovanje s privatnim korisnicima Nataša Rapaić preuzima funkciju predsjednice Uprave HT.

HT također ima predsjednicu Nadzornog odbora (a 4 od 8 članova NO su žene), a kolegice drže mnogobrojne direktorske pozicije – više njih u IT-ju i ICT-u, elektroničkoj infrastrukturi, financijama, prodaji, pravnoj, regulativi, upravljanju kanalima, razvoju i upravljanju portfeljem proizvoda i usluga, podršci korisnicima, HR-u, Brendu… Tijekom zadnje godine više od 400 kolegica je napredovalo u HT-u, ističu iz kompanije.
Za detaljniji uvid o rodnoj ravnopravnosti iz Telekoma upućuju na njihovo Izvješće o održivosti kojeg HT objavljuje 19 godina detaljno i transparentno o svim aspektima poslovanja.

Tvrtke nositeljice prvog certifikata za jednakost plaća INC.Q Equal Pay naglašavaju svoju predanost u stvaranju pravičnog radnog okruženja u kojem su plaća, procjena učinka i financijske nagrade lišeni subjektivnih procjena uz objektivno vrednovanje po mjerljivim kriterijima. I to bi svim kompanijama trebala biti mantra.


Objavljeno 31. prosinca 2023. u sklopu projekta Rodna ravnopravnost u poslovnoj zajednici Grada Zagreba u partnerstvu s Gradom Zagrebom; autor: Darko Buković, tekst: #6

Photo by fauxels / pexels.com