Kako isplatiti plaće ako ste zatražili potporu za očuvanje radnih mjesta

Poslodavac je i dalje obvezan obračunati plaću prema trenutno važećem ugovoru o radu, predati JOPPD obrazac s danom isplate plaće, isplatiti neto plaću radniku te upaltiti doprinose za iznos plaće koji premašuje iznos potpore za očuvanje ranih mjesta

10252
sufinancirane neto plaće

U srijedu, 8. travnja, na snagu je stupio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji, između ostalog, uređuje i pitanje oslobođenja od obveze doprinosa za sufinancirane neto plaće.

Po Pravilniku o provedbi Općeg poreznog zakona poslodavci korisnici potpore za očuvanje radnih mjesta bit će oslobođeni obveze plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa provodit će Porezna uprava po službenoj dužnosti na temelju podataka razmijenjenih s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje iz dokaza o isplaćenoj plaći stjecatelja potpore i podataka iskazanih u Obrascu JOPPD podnijetom Poreznoj upravi.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iskazivat će se umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici poreznog obveznika.

>>Potpora za očuvanje radnih mjesta 4000 kn, plaćanje PDV-a po naplati

Obveze poslodavca pri obračunu plaće

Prije svega izuzetno je bitno razumjeti da su i za vrijeme korone na snazi obveze poslodavaca i prava radnika na visinu plaće. Naime i dalje su na snazi sve odredbe Zakona o radu (NN 93/14. do 98/19.), Zakona o minimalnoj plaći (NN 118/18), kolektivnih ugovora koje je poslodavac obvezan primjenjivati (ugostiteljstvo – od 1. travnja ne odnosi se na djelatnosti koji se vode pod brojem 55 i 56 – razred I NKD-a; graditeljstvo), pravilnika o radu za one koji imaju više od 20 radnika te ugovori o radu.

Poslodavac na kojeg se odnosi kolektivni ugovor ne može smanjiti plaću radnika (dok se ne promijene odredbe kolektivnog ugovora), dok poslodavac koji visinu plaće uređuje ugovorom o radu iznos plaće može mijenjati izmjenom ugovora o radu ili aneksom ugovora o radu samo uz potpis radnika (sklapanje dodatka Ugovoru o radu ili aneksa Ugovora o radu).

Radniku je potrebno izdati isplatnu listu obrazac IP1 u slučaju isplate plaće ili obrazac IP1 i NP1 u slučaju ne isplate plaće (sa zadnjim danom u mjesecu).

Potpora Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za očuvanje radnih mjesta je potpora poslodavcu, a ne plaća radnika.

Poslodavac je i dalje obvezan obračunati plaću prema trenutno važećem ugovoru o radu, predati JOPPD obrazac s danom isplate plaće i isplatiti neto plaću radniku. Za razliku neto plaće iznad 3250 kuna za ožujak, odnosno iznad 4000 kuna za travanj i svibanj, poslodavci koji su za svoje radnike ostvarili prava na potporu HZZ-a moraju platiti i razliku doprinosa.

>>Poduzetnici mogu podnijeti zahtjev za odgodom plaćanja poreza

Obveze poslodavca prema HZZ-u

U slučaju otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom poslodavac mora odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti HZZ, s točnim datumom i razlogom otkaza. Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.

Ako je do otkaza ugovora o radu došlo krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.

Obrtnik se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.

Plaća za ožujak može se isplatiti do kraja travnja, a do 5. svibnja treba dostaviti dokaz da je ista isplaćena. Čeka se zakonska izmjena vezana uz doprinose za ožujak.

Također, plaća za travanj mora biti isplaćena do kraja svibnja, a dokaz o isplati plaće treba predočiti do 5. lipnja, i tko dalje za svaki idući mjesec za vrjeme trajanja mjere.

Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.

>>Pojednostavljeno ostvarivanja prava na naknadu plaće u samoizolaciji

Izmjene Ovršnog zakona

Uskoro bi trebale biti usvojene i izmjene Ovršnog zakona kako bi dio neto plaće jednak iznosu potpore bio izuzet iz ovrhe. Dakle, za ožujak bi od ovrhe bilo izzeto 3250 kuna, a za travanj i svibanj 4000 kuna.

Očekuju se još i daljnje upute Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o načinu dostave dokumentacije kojom se dokazuje da je izvršena isplata radnicima. Od 17. travnja bit će moguće dostaviti HZZ-u podatke o JOPPD broju i popisu radnika koji su za ožujak dobili potporu, pregled do sada predanih zahtjeva, dopunu zahtjeva s radnicima koje su poslodavci vratili na posao i eventualnu dopunu zahtjeva podacima za ožujak, travanj i svibanj.