Zagreb objavio natječaj za potpore inovatorima

U ovogodišnjem je natječaju najniži pojedinačni iznos potpore 10.000 kuna, najviši 40.000 kuna, a prijave se primaju do 15. svibnja 2017.

66
natječaj za potpore inovatorima

rad Zagreb objavio je Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje. Ovaj se program provodi od 1998. godine i prvi je takav program u Hrvatskoj. Natječaj se raspisuje jednom godišnje, a do sad je odobreno i isplaćeno 355 potpora u ukupnoj vrijednosti od preko 4,5 milijuna kuna.

U ovogodišnjem je natječaju najniži pojedinačni iznos potpore 10.000 kuna, najviši 40.000 kuna, a prijave se primaju do 15. svibnja 2017.

Potpora je namijenjena mikro, malim i srednjim trgovačkim društvima, zadrugama i ustanovama u vlasništvu fizičkih osoba, obrtima i djelatnostima slobodnih zanimanja – inovatorima koji su podnositelji zahtjeva za zaštitu industrijskog vlasništva ili nositelji prava industrijskog vlasništva sa sjedištem na području Grada Zagreba.

Kriteriji prihvatljivosti

 • sjedište pravne osobe mora biti na području Grada Zagreba
 • barem pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva

Prihvatljivi troškovi

 • stjecanje zaštite industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu
 • razvoj i tehničko-tehnološka obrada inovacija;
 • sufinanciranje promidžbenih aktivnosti;
 • sufinanciranje analize tržišta.

Potpore se neće odobriti za inovacije

 • za koje nije pokrenut postupak zaštite industrijskog vlasništva ili u slučaju da je postupak pokrenut, ali
 • je rješenjem Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo prijava odbačena ili je odbijen zahtjev za zaštitu industrijskog vlasništva;
 • za koje je potpora za istu namjenu već bila odobrena;
 • koje su razvijene do razine gotovog proizvoda i koje se na tržištu nalaze u velikim serijama;
 • po isteku pet ili više godina od zadnje odobrene potpore za tu inovaciju.

Prijave na natječaj dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. (Plavi ured), Vodnikova 12/2, Zagreb.