5G kao otvorena inovacijska platforma donio bi europskom BDP-u 210 mlrd eura

Za Hrvatsku je za klaster Pametno ruralno, koji obuhvaća poljoprivredu i fiksni bežični pristup na ruralnim i prigradskim područjima,, omjer troška i koristi procijenjen na 4,3 na temelju projekcije troškova od 142 milijuna eura koji daju korist od 605 milijuna eura

41
mobilne tehnologije 5g mreže

Potencijalna ekonomska vrijednost pune primjene 5G kao “otvorene inovacijske platforme” mogla bi Europi donijeti 210 milijardi eura koristi, pokazalo je istraživanje “5G revizija akcijskog plana za Europu” koje su proveli Analysys Mason u suradnji s Qualcomm Technologies i Ericssonom.

Studija daje detaljnu analizu troškova i koristi pune primjene 5G-a po europskim državama i tržišnim segmentima te preporuke vezane uz ciljana javne investicije i promjene politika kako bi se potaknulo dobivanje najveće vrijednosti.

Analiza se usredotočila na niz mogućih slučajeva upotrebe 5G, koje nadilaze početno poboljšanje usluga širokopojasnog pristupa (eMBB) za potrošače koje su mnogi europski operatori mobilne mreže (MNO) do danas pokrenuli na temelju 4G mreža.

Predviđa se cjelovita implementacija tehnologije 5G koja će upotrijebiti najnovije specifikacije za pokretanje temeljnih promjena u načinu izgradnje mobilnih mreža, koristeći samostalnu arhitekturu 5G s automatizacijom mreže, virtualizacijom i prilagođavanjem usluga dijeljenjem mreža kako bi se funkcionalnost prilagodila potrebama različitih industrija odnosno vertikala.

Četiri ključna područja

Istraživanje organizira tržišne segmente u klastere unutar četiri ključna područja: Pametna proizvodnja i logistika, Pametno ruralno, Pametno urbano i Pametne javne usluge. Klasteri Pametna proizvodnja i Pametno ruralno imaju najveću neto dobit od 70, odnosno 55 milijardi eura, premda su njihovi omjeri troškova i dobiti manji od onih za klastere Pametno urbano i Pametne javne usluge.

Istraživanje također identificira ključna područja koja zahtijevaju djelomično ili potpuno javno financiranje kako bi se ostvarile koristi. Ona uključuju zdravstvo i bolnice, javne zgrade, obrazovanje, turizam, poljoprivredu i urbana žarišna mjesta uključujući javni prijevoz. Ustanovljeno je da se može dobiti više od 50 milijardi eura koristi za manje od 20 milijardi eura javnih sredstava.

Na razini korisničkih slučajeva najveće ekonomske koristi u pogledu europskog BDP-a mogao bi se ostvariti u segmentima pametnih tvornica, poljoprivrede i fiksnog bežičnog pristupa u prigradskim i ruralnim područjima. Procjenjuje se da bi neto dobiti po navedenim segmentima iznosila 58 milijardi eura, 37 milijardi eura te 18 milijardi eura za pojedinačne korisničke slučajeve.

Omjer koristi i troška za Hrvatsku 4,3

Izvještaj otkriva da bi najveću ukupnu neto korist (korist minus trošak) imala Njemačka kojoj se predviđa dodatna korist od 38,5 milijardi eura, uz investiciju od 6 milijardi eura, što daje omjer troška i koristi od 7,5. Za Švicarsku se predviđa najveći omjer troškova i koristi od 14,7 s otprilike 10 milijardi eura neto dobiti na investiciju od samo 700 milijuna eura.

Analizom primijenjenom u izvještaju je obuhvaćena i Hrvatska pa je tako npr. za klaster Pametno ruralno, koji obuhvaća dva korisnička slučaja, poljoprivredu i fiksni bežični pristup, procijenjen omjer troška i koristi od 4,3 na temelju projekcije troškova od 142 milijuna eura koji daju korist od 605 milijuna eura.

“5G može dati ekonomski stimulans koji je potreban Europi,” rekao je Wassim Chourbaji, viši potpredsjednik odgovoran za poslove s vladom (eng. Senior Vice President Government Affairs), u Qualcomm Communications SARL. “5G povezanost ide mnogo dalje od pametnih telefona i ima potencijal transformirati cijele industrije na makro razini. Qualcomm je posvećen suradnji s poslovnim sektorom, organizacijama i vladama u cijeloj Europi kako bi se iskoristile potencijalne prilike za rast i inovacije koje ova tehnologija predstavlja.”

Koristi za okoliš i društvo

“Kao otvorena inovacijska platforma, 5G daje kritičnu infrastrukturu koja je potrebna kako bi pomogla Europi da postigne održiv i uključiv ekonomski oporavak, otporan na izazove. Dok EU postavlja svoju ambiciju za Digitalnu dekadu i implementira Zeleni plan, trebala bi osigurati vodeću ulogu 5G u pokretanju digitalne transformacije i dekarbonizaciji svoje ekonomije. Ericsson je tehnološki lider u 5G i posvećen je dovođenju sljedeće generacije povezanosti u svaki dio društva”, rekao je Gabriel Solomon, odgovoran za odnose s vladom i industrijom u Ericssonovoj organizacijskoj jedinici Europa i Južna Amerika.

Uz ekonomsku korist koju pokreću investicije, istraživanje također daje pregled mnogih ključnih koristi od 5G povezanosti za okoliš i društvo. Sigurnost radnika, radna snaga s unaprijeđenim vještinama, smanjene emisije ugljičnih plinova i potrošnja energije, proizvodnja koja troši manje resursa, društvena uključenost i jednaka sigurnost uvoza/izvoza naglašeni su kao dodatne koristi.

“Jasno je da će 5G postati jedan od glavnih tehnoloških temelja na kojima će biti izgrađene naše ekonomije i društva”, nadovezao se Chourbaji. “Koristi i povrat investicija su sada očiti te moramo odgovoriti na izazove i prilike pred nama na odgovarajući način. Samo zajedničkim radom kroz stratešku suradnju i konzultacije u potpunosti ćemo realizirati ove koristi.”