EK: Do 30. ožujka 2021. uskladiti mjere za brže uvođenje 5G mreža

Do 2025. sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci trebali bi biti kontinuirano pokriveni 5G mrežom, sva europska kućanstva trebala bi imati pristup internetu brzinom od barem 100 Mbps, uz mogućnost nadogradnje na gigabitne brzine

81
ulaganja 5g

Europska komisija objavila je Preporuku u kojoj poziva države članice da povećaju ulaganja u infrastrukturu za širokopojasnu povezivost vrlo velikog kapaciteta, uključujući 5G, jer je takva infrastruktura osnovni element digitalne transformacije i jedan od temelja gospodarskog oporavka. Pravodobno uvođenje 5G mreža u nadolazećim će godinama pružati znatne gospodarske mogućnosti jer je tehnologija 5G ključno sredstvo za europsku konkurentnost i održivost te glavni pokretač budućih digitalnih usluga.

Kodeks, koji treba prenijeti u nacionalno zakonodavstvo u državama članicama do 21.prosinca 2020., promovira povezivost i pristup mrežama vrlo velikog kapaciteta za sve građane i poduzeća.

Prema strategiji Komisije o povezivosti za europsko gigabitno društvo svi glavni pokretači socioekonomskog razvoja – škole, bolnice, prometna čvorišta… – trebali bi do 2025. biti povezani gigabitnom vezom, sva urbana područja i glavni kopneni prometni pravci trebali bi biti kontinuirano pokriveni 5G mrežom, a sva europska kućanstva trebala bi imati pristup internetu brzinom od barem 100 Mbps, uz mogućnost nadogradnje na gigabitne brzine.

>>Kako potaknuti inovacije u digitalnoj ekonomiji na temelju 5G

“Digitalne infrastrukture pokazale su se ključnima tijekom pandemije jer su pomogle građanima, javnim uslugama i poduzećima da prebrode krizu, no unatoč tome smanjila su se ulaganja u njih. U trenutku kada je pristup širokopojasnom internetu temeljna pogodnost za Europljane i geostrateški interes za poduzeća, moramo, zajedno s državama članicama, omogućiti i ubrzati uvođenje sigurne optičke i 5G mreže. Veća povezivost neće omogućiti samo otvaranje radnih mjesta, održiv rast i modernizaciju europskog gospodarstva, nego će i pomoći Europi da bude otpornija i ostvari tehnološku autonomiju”, rekao je povjerenik EU za unutarnje tržište Thierry Breton.

Ukloniti nepotrebne administrativne barijere

Preporukom Europska komisija poziva države članice da do 30. ožujka 2021. osmisle usklađeni paket mjera koji će omogućiti pravodobno uvođenje fiksnih i mobilnih mreža  velikog kapaciteta, uključujući 5G mreže.

Cilj takvih usklađenih mjera je:

  • smanjiti troškove i ubrzati uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta, prije svega uklanjanjem nepotrebnih administrativnih prepreka;
  • pružiti pravodoban pristup radiofrekvencijskom spektru za 5G i poticati ulaganja operatora u širenje mrežne infrastrukture;
  • uspostaviti veću prekograničnu koordinaciju za dodjelu radiofrekvencijskog spektra kako bi se podržale inovativne 5G usluge, posebno u industriji i prometnom sektoru.

Preporuka se temelji na Direktivi o smanjenju troškova širokopojasnog interneta kojom se promiče uvođenje vrlo brzih mreža tako da se usklađenim mjerama smanje troškovi uvođenja i omogući pružateljima mrežnih usluga i operatorima da dijele infrastrukturu, koordiniraju građevinske radove i dobiju potrebne dozvole za postavljanje infrastrukture.

Države članice pozivaju se da razmjenjuju i dogovaraju najbolje prakse u okviru direktive u cilju:

  • podupiranja jednostavnijih i transparentnijih postupaka izdavanja dozvola za građevinske radove
  • poboljšanja transparentnosti postojeće fizičke infrastrukture kako bi operatori mogli lakše pristupiti svim relevantnim informacijama o infrastrukturi na određenom području te olakšanja postupaka izdavanja dozvola putem jedinstvene informacijske točke u upravi javnih tijela
  • proširenja prava mrežnih operatora na pristup postojećoj infrastrukturi koju nadziru tijela javnog sektora (tj. zgrade, ulične svjetiljke i ona koja pripada energetskim i drugim komunalnim subjektima) radi ugradnje elemenata za uvođenje mreže
  • poboljšanja učinkovitosti mehanizma za rješavanje sporova povezanih s pristupom infrastrukturi.

Države članice EU bi prema Preporuci trebale do 20. prosinca 2020. utvrditi i razmijeniti najbolje primjere te na temelju toga do 30. ožujka 2021. usuglasiti paket mjera.

Ubrzati dodjelu radiofrekvencijskog spektra za 5G mreže

U Preporuci su dane smjernice za dobru praksu pri uvođenju radiofrekvencijskog spektra za 5G mreže te bolju koordinaciju dodjele radiofrekvencijskog spektra za prekograničnu primjenu 5G tehnologije. To je posebno važno kako bi se omogućila povezana i automatizirana mobilnosti te digitalizacija industrije i pametnih tvornica.

Dobra prekogranična koordinacija važna je kako bi se do 2025. neprekinuta pokrivenost 5G mrežom osigurala na glavnim europskim prometnim putovima, posebno cestovnim, željezničkim i unutarnjim plovnim putovima. Međutim, do sredine rujna 2020. države članice (uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo) dodijelile su u prosjeku samo 27,5 posto pionirskih frekvencijskih pojaseva za 5G. Stoga je ključno da države članice ubrzaju ili barem izbjegnu kašnjenja pri odobravanju pristupa radiofrekvencijskom spektru kako bi se osiguralo pravodobno uvođenje 5G tehnologije.

Boljom povezivošću može se, također, smanjiti utjecaj prijenosa podataka na klimu i tako pridonijeti postizanju klimatskih ciljeva Unije. Države članice potiču se da razviju kriterije za procjenu utjecaja budućih mreža na okoliš i osiguraju poticaje operatorima za uvođenje okolišno održivih mreža.

>>EU: Postrožiti sigurnosne zahtjeve za 5G mreže

U Preporuci se ističe da treba osigurati sigurnost i otpornost 5G mreža. Države članice surađivale su s Komisijom i Agencijom EU-a za kibersigurnost (ENISA) na paketu mjera i planova za ublažavanje rizika, osmišljenom za učinkovito uklanjanje velikih rizika za 5G mreže. U srpnju je objavljeno izvješće o napretku.

Digitalna budućnost Europe

U strategiji “Izgradnja digitalne budućnosti Europe”, koja je objavljena u veljači, Komisija planira dvije dodatne mjere u tom području:

  • Ažuriranje akcijskog plana za 5G i 6G u 2021. Ažurirani plan temeljit će se na mjerama za radiofrekvencijski spektar iz te preporuke. Razmotrit će se dosadašnji napredak i postaviti novi, ambiciozni ciljevi za uvođenje 5G mreže.
  • Revizija Direktive o smanjenju troškova širokopojasnog interneta. Sljedeći koraci u tom procesu jesu pokretanje otvorenog savjetovanja u jesen 2020. i posebne studije za evaluaciju postojeće Direktive i procjenu učinka nekoliko opcija politike.

Osim toga, Europska komisija sa 70 milijuna eura financira 11 novih tehnoloških i probnih projekata vezanih uz razvoj 5G ekosustava u Europi. Riječ je o osam projekata kojima je cilj izgradnja europskog lanca opskrbe za 5G hardver. Dok su tri projekta usmjerena na razvoj aplikacija za prekogranično povezivanje i automatiziranu mobilnost. Prekogranični projekti potiču 5G povezanost i utiru put autonomnoj vožnji glavnim cestovnim, željezničkim i pomorskim rutama.

Uz Preporuku Komisija je predložila i novu Uredbu kako bi Zajedničko poduzeće za europsko računalstvo visokih performans održalo i unaprijedilo vodeći položaj Europe u tehnologiji superračunarstva u cilju jačanja cijele digitalne strategije i konkurentnosti Unije na globalnoj razini.