Na javnoj dražbi za 5G RF spektar prikupljeno gotovo 360 mil. kuna

Iako je na javnoj dražbi za uporabu radio frekvencijskog spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije prikupljeno 60 milijuna kuna više od inicijalnih procjena, to je znatno manje nego što su naknade naplatile Danska i Slovenija

81

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je telekomunikacijskim operatorima radiofrekvencijski spektar za mreže pokretnih komunikacija pete generacije. Postupak je proveden kao javna dražba, a državni proračun prihodovat će gotovo 360 milijuna kuna, što je oko 60 milijuna kuna više od inicijalnih procjena.

“Ukupan iznos naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra (RF) koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 358,99 milijuna kuna, a naknade prikupljene dražbom u potpunosti se uplaćuju u korist državnog proračuna”, objavio je HAKOM nakon sjednice Vijeća agencije koje je odlučilo o odabiru najboljih ponuditelja i dodjeli dozvola.

Postupak nadmetanja trajao je od 12. do 27. srpnja, a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača i izdavanju dozvola donesena je 12. kolovoza. Dodijeljeni su radiofrekvencijski spektri u pojasevima 700 MHz (758-788/703-733), 3600 MHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (26,5-27,5 GHz).

Nadmetanje u dvije faze

Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja, kroz jedan ili više krugova, ponuđači su podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa.

Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina. Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

Ukupan iznos naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 700 MHz iznosi 139.989.998,00 kuna. Po jedan frekvencijski blok dodijeljen je Hrvatskom telekomu (blok A01, ukupan iznos naknade 48,89 mil. kn), Telemachu Hrvatska (blok A03, 46,09 mil. kn) i A1 Hrvatska (blok A02, 45 mil. kn).

Propisane obveze pokrivenosti

Za pojedine frekvencijske blokove određene su obveze pokrivenosti:

  1. Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.
  2. Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.
  3. Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).
  4. Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).

Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz te su pojedini operatori dobili obavezu pokrivanja specifičnih područja u određenom razdoblju, u skladu s Dražbovnom dokumentacijom.

Za frekvencijski pojas 3600 MHz određen je broj postavljenih baznih postaja u uporabi u određenom vremenskom roku i na određenom zemljopisnom području. Za dodjelu dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 26 GHz nisu definirane obveze pokrivenosti. Za sve frekvencijske pojaseve su ujedno određeni i rokovi u kojima se te obveze pokrivenosti moraju ostvariti.

Za frekvencijski pojas 3600 MHz na nacionalnoj razini ukupna naknada iznosi nešto više od 174 milijuna kuna, a spektar su također podijelila tri glavna operatora: Hrvatski telekom (ukupan iznos naknade 66,77 mil. kuna), Telemach Hrvatska (54,46 mil. kn) i A1 Hrvatska (52,92 mil. kuna).

Raspodjela spektra na regionalnoj razini

Frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini kako bi se omogućilo poslovanje manjim, regionalnim operatorima, te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora. U dražbi za taj pojas nadmetali su se EOLO, Eco Net, Terrakom, BeeIN, Digicom i Markoja, a od ukupno postignutog iznosa od 7.1 milijun kuna najviše se, 3.3 milijuna kuna, odnosi na EOLO (talijanski telekom).

U dražbi za frekvencijski pojas 26 GHz na nacionalnoj razini uz tri glavna operatora sudjelovao je i talijanski EOLO. Ukupna naknada premašuje 37.6 milijuna kuna, a najviše će platiti Hrvatski telekom (15 mil. kn), Slijedi Telemach Hrvatska (7,7 mil. kn), dok će A1 Hrvatska i EOLOpalstiti po 7,5 milijuna kuna.

Frekvencijski blok 3400-3410 MHz dodijeljen je odabranom ponuđaču za frekvencijski blok 3410-3420 MHz bez dodatne naknade.

“Drago mi je da su se operatori odlučili i za 26 GHz područje. Hrvatska je jedna od malobrojnih zemalja Europske unije koja je dodijelila spektar u tom području. Ugodno sam iznenađen i velikim interesom i nadmetanjem za regionalne frekvencije te mislim da je postupak pokazao da je odvajanje dijela spektra za regionalnu uporabu bila dobra odluka. Vjerujem da će svi nositelji dozvola uskoro početi s radom na dodijeljenim frekvencijama, a HAKOM će im pri tome biti podrška, ali i nadzor”, rekao je predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen.

Uz HAKOM-a ističu kako je uvođenje mreža pete generacije ključno kako bi se omogućio širokopojasni pristup internetu svim kućanstvima, pouzdana komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom) i povezivanje velikog broja uređaja. Mreže pete generacije trebale bi stvoriti preduvjete za nove usluge u pokretnim komunikacijama i za nove usluge i primjene u ranim industrijama kao što su automobilska industrija, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija, mediji i drugo. Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav koji ne uključuje samo dionike tržišta elektroničkih komunikacija nego i drugih tržišta.

Slovenija na licencijama za 5G prikupila 164,2 mil. eura

Slovenska agencija za komunikacijske mreže i usluge (Akos) prikupila je na dražbi za radiofrekvencijski spektar za mreže pokretnih komunikacija pete generacije 164,2 milijuna eura, što preračunato u kuna prema aktualnom tečaju HNB-a iznosi nešto manje od 1,23 milijarde kuna. U ponudi su bili radiofrekvencijski spektri u pojasevima 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz i 26 GHz.

Telekom Slovenija ponudio je 52,1 milijun eura za uporabu pet od šest raspoloživih frekvencijskih pojaseva (izostala je ponuda za 2,3 GHz). Telemach je ponudio 51,6 milijuna eura za frekvencije u svih šest pojaseva, a A1 Slovenija platio je 42,4 milijuna eura za spektar u rasponima 700 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz, 3,5 GHz i 26 GHz (izostala je ponuda za 2300 MHz). T-2 je ponudio 18,2 milijuna eura za licence od 2100 MHz i 2,3 GHz.

Danska prikupila 279 milijuna eura

Danska, zemlja s oko 5,85 milijuna stanovnika i površine oko 43 tisuće četvornih kilometara, završila je s dražbom u travnju, a prikupila je od naknada 2,076 milijardi danskih kruna, što je otprilike jednaki iznos u kunama, odnosno oko 279,1 milijun eura.

U ponudi su bili radiofrekvencijski spektri u pojasevima 1500 MHz, 2100 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz i 26 GHz. Danska je bila četvrta europska država članica koja je na dražbi prodala spektar od 26 GHz. Spektar u pojasu 700 MHz dodijeljen je u travnju 2019. zajedno s frekvencijama u 900 i 2300 MHz.

TDC je bio jedini operator koji je dobio spektar u svim ponuđenim pojasevima. Spektar su dobili također Hi3G Danska (2100 MHz, 3,5 GHz, 26 GHz) za 540,5 milijuna kruna; TT-Network, zajedničko ulaganje Telia-Telenor, dobio je spektar u pojasu od 1500 MHz, 2100 MHz te 3,5 GHz, uključujući obvezu najma za privatne mreže, te 600 MHz u opsegu 26 GHz za ukupnu cijenu dozvole od 741,0 milijuna kruna.

Uvjeti za licencije u pojasu 3,5 GHz slični su sve. Moraju do 31. prosinca 2023. osigurati pokrivenost stanovništva od 60 posto te 75 posto do 31. prosinca 2025. Jačanje pokrivenosti u slabo pokrivenim područjima uvjet je i u frekvencijskom pojasu 2100 MHz. Riječ je o 122 područja koja su raspoređena među nositeljima licencija.

>>5G će biti najbrže usvojena mobilna generacija

>>HAKOM: Do kraja kolovoza znat će se raspodjela RF spektra za 5G mreže