Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka kandidati za 5g grad u Hrvatskoj

160
5g grad

Razvoj pete generacije mobilnih telekomunikacijskih mreža jedna je od glavnih tehnoloških tema u svijetu. Europska komisija donijela je plan prema kojem svaka država članica mora imati najmanje jedan 5g grad.

U Hrvatskoj su se na poziv HAKOM-a prijavili Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka. HAKOM u toj inicijativi i prema 5G planu Europske komisije surađuje s operatorima te Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture. Konačnu odluku o 5g gradu ili gradovima Vlada bi trebala donijeti do kraja godine.

Postati 5G gradom znači biti uključen u prve konkretne primjene 5G mreža, koje će daleko nadmašiti sadašnje usluge u pokretnim komunikacijama te obuhvatiti nove usluge i primjene u raznim industrijama, od prometa i logistike do zdravstva, poljoprivrede, turizma, edukacija, medijske i drugih industrija.

>>Primjena 5G tehnologije: od proizvodnih linija do medicine

U odabranim gradovima mobilna mreža pete generacije ranije bit će implementirana ranije nego drugim gradovima tako da bi se do kraja iduće godine usluge utemeljene na 5g tehnologiji već mogle početi praktično koristiti.

U Osijeku je već postavljano deset baznih stanica. Grad je prepoznat kao ICT inkubator, a 5G će, uvjereni su u gradu, u Slavoniju privući investitore.

Investicija od 100 milijuna eura, koliko se predviđa na nacionalnoj razini, donosi povećanje BDP-a za 47 milijuna eura, rekla je za HTV Žana Gamoš, zamjenica gradonačelnika Osijeka. “To znači povećanje BDP-a za 11 posto odnosno za oko 1150 eura po stanovniku.”

Zračenje će mjeriti četiri laboratorija. Ako se pokaže da su polja ispod dozvoljenih vrijednosti, operatori će dobiti dozvolu za obavljanje djelatnosti, tako da se očekuje da će nova generacija mobilne mreže u Osijeku biti puštena u rad do kraja godine.