Nacrt Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. u javnoj raspravi

Građani se mogu uključiti do 28. listopada i svojim komentarima sudjelovati u kreiranju jasnih i konkretnih ciljeva za digitalnu transformaciju Hrvatske u sljedećih deset godina

66
Strategije digitalne Hrvatske do 2032.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva kao stručni nositelj izrade Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine, pokrenuo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije koji obuhvaća četiri prioritetna područja: digitalna tranzicija gospodarstva, digitalizacija javne uprave i pravosuđa, razvoj širokopojasnih elektroničkih komunikacijskih mreža te razvoj digitalnih kompetencija i digitalnih radnih mjesta.

Građani se mogu uključiti do 28. listopada i svojim komentarima sudjelovati u kreiranju jasnih i konkretnih ciljeva za digitalnu transformaciju Hrvatske u sljedećih deset godina.

Savjetovanje je moguće pronaći na poveznici: Nacrt prijedloga Strategije digitalne Hrvatske 2032.

Središnji državni ured pozvao je da se u izradu Strategije digitalne Hrvatske uključe relevantna tijela državne uprave, udruge, visokoškolske ustanove akademske zajednice, udruženja gospodarskih subjekata na području digitalizacije. Pozivu se odazvalo 40 institucija, ministarstava, središnjih državnih ureda, udruga i sekcija gospodarskih udruženja s više od 140 članova koji su, kako se navodi u priopćenju, “vrlo aktivno i produktivno doprinijeli izradi Nacrta prijedloga Strategije” djelujući kroz Stručnu radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Strategije digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine.

“Tako je ostvarena sinergijska uključivost javnog i privatnog sektora, ali i akademske zajednice i relevantnih udruga u proces donošenja dokumenta koji je od nacionalne strateške važnosti”, navodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

“Proces digitalne transformacije društva događa se u svim područjima života, no ključno je da iz vida ne izgubimo da njen cilj treba biti bolji život svih građana, konkurentnije gospodarstvo i svima jednostavno dostupna državna uprava. Na svima nama je da zajednički usmjeravamo procese i upravljamo njima kako bi se Hrvatska razvijala, a ova Strategija digitalne Hrvatske 2032. treba dati odgovore na pitanja kako da to postignemo u području digitalizacije” .