Novi softver za lakše i bolje projektiranje električnih mreža

EcoStruxure Power Design je softver za izračun i konfiguraciju električnih mreža i razvodnih ormara koji olakšava rad projektantima zahvaljujući dodatnoj funkciji smartifikacije ("Make it Smart!") koja pomaže u optimalnom izboru opreme,

655
Projektiranje električnih mreža

Projektiranje električnih mreža i ugradnja opreme za distribuciju električne energije temelj je izgradnje novih objekata. Svijet se mijenja te se za spomenute dvije aktivnosti postavljaju sve veći zahtjevi. Unatoč tome što je korisnicima na prvome mjestu sigurnost, sve više pažnje se pridaje efikasnosti sustava.

Pored toga što je posao projektanata postao puno veći izazov nego prije, projektanti se sve više usmjeravaju na izradu što većeg broja projekata u što kraćem vremenu. Može li se električna niskonaponska i srednjenaponska mreža projektirati brzo i efikasno, a bez gubitka na kvaliteti?

“U radu s projektantima smo primijetili njihovu potrebu za izradom što većeg broja projekata električnih instalacija uz snažan preduvjet održavanja visoke razine kvalitete projekta. Stoga smo predložili izradu novog softvera EcoStruxure Power Design koji pomaže projektantima u boljem i bržem izboru između brojnih elemenata, od sklopki, prekidača ili uređaja za neprekidno napajanje. Program sadrži funkciju crtanja jednopolnih shema, a zahvaljujući jednostavnom korisničkom sučelju intuitivan je i lako se koristi”, tumači Berislav Korpar, direktor prodaje u Schneider Electric.

U prošlosti su se električne instalacije projektirale pomoću papira, olovke i kalkulatora. Danas, kao i u svim drugim aktivnostima, sve više se primjenjuju automatizirana rješenja koja doprinose smanjenju repetitivnih radnji i mogu ukazati na to kako iskoristiti sav potencijal predložene ponude.

Smartifikacija olakšava rad projektantima

EcoStruxure Power Design je softver za izračun i konfiguraciju električnih mreža i razvodnih ormara – olakšava rad projektantima zahvaljujući dodatnoj funkciji smartifikacije (“Make it Smart!”). Projektantima smartifikacija pomaže u optimalnom izboru opreme, što uključuje i mogućnosti povezivanja komunikacijskim protokolima, proizvođačima razvodnih ormara omogućava izmjene pri projektiranju opreme u razvodnom ormaru omogućujući funkcionalnosti Internet Stvari (IOT), odnosno njihovo buduće povezivanje i integraciju s raznim aplikacijama.

Softveri iz obitelji EcoStruxure Power mogu raditi samostalno ili u kombinaciji s drugim programima.

Takav specijalizirani softver optimizira vrijeme potrebno za pripremu projekta. Jednostavnije usluge povećavaju mogućnosti projektnih ureda, dok se kod konkretnih projekata mogu angažirati manje timske grupe. Tako je omogućeno zaprimanje više naloga istovremeno.

EcoStruxure Power Design može uvelike olakšati rad projektantima, no za iskorištavanje njegovog potpunog potencijala potrebno je dobro poznavanje svih ponuđenih funkcionalnosti tako da Schneider Electric za zainteresirane organizira edukacije o korištenju programa na nacionalnoj i regionalnoj razini.