U Hrvatskoj 31% poduzeća koristi usluge u cloudu, u EU 26%

Za razliku od usluga u oblaku, hrvatska poduzeća zaostaju za prosjekom EU-a kada je riječ o primjeni Big Data analitike i 3D ispisa, pokazuje izvješće Eurostata

320
usluge u cloudu

U 2018. godini 26 posto EU poduzeća s najmanje 10 zaposlenih kupovalo je usluge računarstva u oblaku, pokazalo je istraživanje Eurostata o uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologija među poduzetnicima u Europskoj uniji. U Hrvatskoj usluge u cloudu, odnono računarstva u oblaku, koristi 31 posto poduzeća s više od deset zaposlenih, što je iznad prosjeka Europske unije.

Primjena računarstva u oblaku u poduzećima u članicama EU, 2018 (% ispitanih poduzeća)

Prihvaćenost računarstva u oblaku posljednjih nekoliko godina ubrzano raste: u 2014. koristilo ga je 19 posto tvrtki, a 2016. godine 21 posto. Očekivano, velika poduzeća, s više od 250 zaposlenih, lakše prihvaćaju cloud od malih poduzeća s 10 do 49 zaposlenih: 56 posto velikih naprema 23 posto malih poduzeća.

U posljednje četiri godine (2014. – 2018.) najveći porast primjene računarstva u oblaku zabilježen je kod velikih poduzeća (+21 postotni bod). Kod srednjih poduzeća rast je iznosio 12 postotnih bodova,a kod malih 6 postotnih bodova.

Istraživanje je pokazalo značajne razlike u primjeni računarstva u oblaku s obzirom na geografsku lokaciju zemalja. Tako u nordijskim zemljama – Finskoj (65%), Švedskoj (57%) i Danskoj (56%) – više od pola poduzeća koristi usluge računarstva u oblaku. S druge strane su Rumunjska i Bugarska u kojima usluge računarstva u oblaku koristi 10 odnosno 8 posto poduzeća.

Primjena računarstva u oblaku u EU prema vrstama usluga, 2018 (% poduzeća koja primjenjuju usluge računarstva u oblaku)

Od usluga računarstva u oblaku poduzeća su u 2018. najviše koristila elektroničku poštu (69% poduzeća koja su koristila cloud), a tek neznatno manje ih je koristilo uslugu pohrane elektroničkih datoteka u oblaku (68%). Znatno manje poduzeća koristilo je usluge računarstva u oblaku za pogonjenje vlastitog softvera (23%) ili CRM aplikacija za upravljanje informacijama o klijentima (29%).

Zaostajemo u Big Data analitici

Količina stvorenih, pohranjenih i obrađenih digitalnih podataka eksponencijalno raste. Svaka aktivnost koja se provodi na mreži ili pomoću informacijskih i komunikacijskih tehnologija generira niz digitalnih otisaka koji, s obzirom na njihov volumen, raznolikost i brzinu, tvore ono što nazivamo “Big Data”. Samo 12 posto poduzeća u Europskoj uniji s najmanje 10 zaposlenih koristilo je Big Data alate za analizu tih podataka, pokazuje istraživanje. Takve alate koriste uglavnom velike (33%) i srednje tvrtke (19%), a analize provodi interno osoblje (8%) ili vanjski pružatelji usluga (5%).

Primjena Big Data analitike u poduzećima u članicama EU, 2018 (% ispitanih poduzeća)

Big Data analiza najčešće se primjenjuje na Malti (24%), u Nizozemskoj (22%), Belgiji i Irskoj (po 20%). Na Cipru pak Big Data analizu primjenjuje 5 posto poduzeća, a tek nešto bolje rezultate bilježe Mađarska i Austrija (po 6%) te Bugarska i Italija (po 7%). U Hrvatskoj Big Data alate koristi 10 posto poduzeća, što znači da smo ispod prosjeka Eu-a.

Primjena Big Data analitike u EU prema izvoru podataka (% poduzeća koja primjenjuju Big Data analitiku)

Gotovo polovica poduzeća (49%) koja primjenjuju Big Data analitiku analizira geolokacijske podatke prikupljene putem mobilnih uređaja. Slijedi analiza podataka prikupljenih putem društvenih mreža (45%), a manje od jedne trećine poduzeća analiziralo je podatke prikupljene vlastitim pametnim uređajima ili senzorima (29%). Podatke iz drugih izvora analiziralo je 26 posto poduzeća.

3D ispis u Hrvatskoj primjenjuje samo 3% poduzeća

Tehnologiju 3D ispisa 2018. koristilo je, prema istraživanju Eurostata, samo 4 posto poduzeća u Europskoj uniji. Među velikim poduzećima 3D ispis koristilo je 13 posto ispitanih, naprema samo 3 posto malih poduzeća.

3D isprint najviše se primjenjuje u Finskoj (7%), Danskoj, Malti, Ujedinjenom Kraljevstvu i Belgiji (po 6%). U Latviji i na Cipru ovu tehnologiju primjenjuje tek jedan posto poduzeća, a u Estoniji, Bugarskoj, Grčkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Poljskoj dva posto. Hrvatska je nešto bolja s 3 posto poduzeća koja koriste 3D ispis, ali još uvijek ispod prosjeka EU-a.

Više od polovice poduzeća (57%) koja koriste 3D ispis koriste ovu tehnologiju za izradu prototipova ili modela za internu uporabu. Manje od trećine ih koristi 3D ispis za izradu prototipova ili modela za prodaju (32%) ili za izradu proizvoda koji se koriste u procesu proizvodnje (27%). Samo 17 posto poduzeća koristilo je 3D ispis za izradu proizvoda koji nisu prototipovi ili modeli za prodaju.